Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

SHRNUTÍ PRO MÉDIA: Registr smluv: Po měsíci od spuštění zveřejněny smlouvy za 144 miliard korun

SHRNUTÍ PRO MÉDIA: Registr smluv: Po měsíci od spuštění zveřejněny smlouvy za 144 miliard korun

  Sdílet: 01. 08. 2016

  Přesně před měsícem byl spuštěn “testovací provoz” centrálního registru smluv, ve kterém mají své smlouvy nad 50 tisíc korun zveřejňovat stát a jeho úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, státem, krajem a obcemi vlastněné firmy nebo veřejné vysoké školy. Za první měsíc fungování v registru zveřejnilo již přes 900 subjektů bezmála 10 000 smluv v celkové hodnotě přes 144 miliard korun včetně dodatků. Jde zatím o necelou desetinu subjektů, které mají smlouvy zveřejňovat.

  Za pozornost stojí například to, že smlouvy zveřejňuje i několik podniků, které proti registru ještě před několika týdny vystupovalo. Mnoho ministerstev a vysokých škol zatím centrální registr smluv ignoruje. Vznikají první aplikace, které mohou data ze smluv využívat pro kontrolu hospodaření státu.

  Připravili jsme přehled dat a faktů, které se v registru smluv měsíc po jeho spuštění dají vyhledat:

  Kdo zveřejnil nejvíce smluv?

  V období od 1. do 31. července zveřejnilo v registru smluv 939 různých subjektů celkem 9 826 kontraktů.

  Nejaktivnější je jednoznačně Kraj Vysočina s 707 zveřejněnými smlouvami v hodnotě přes 100 milionů korun. Následují Česká pošta s 523 smlouvami, Ministerstvo obrany ČR s 490, Liberecký kraj s 410 a Fakultní nemocnice Brno s 354.

  Smlouvy zveřejněné těmito pěti subjekty tvoří více než čtvrtinu všech doposavad zveřejněných kontraktů.

  Prvním publikujícím byl v pátek 1:17 hodin Liberecký kraj se smlouvou o "rozšíření jádra IS Ginis o funkcionalitu zveřejňování smluv".

  Jaké jsou nejdražší smlouvy v registru?

  První místo v žebříčku nejdražších dosud zveřejněných smluv patří Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Ten zveřejnil pětadvacetimiliardovou „Smlouvu č. 93/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016“ se třemi rozšiřujícími dodatky uzavřenou se Správou železniční dopravní cesty. Tato smlouva i se všemi dodatky dosahuje částky 130 miliard korun a vyčnívá tak nad všemi ostatními smlouvami v registru. Další smlouva v žebříčku je totiž až v hodnotě 500 milionů korun od Zlínského kraje na „Přijetí veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu“ s Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. Třetí nejdražší dosud zveřejněný kontrakt je smlouva Ministerstva obrany na „Boty polní (část 1)“ v hodnotě 321 milionů korun.

  Zveřejňují všechny kraje, polovina univerzit, ministerstva jen poskrovnu

  Smlouvy v registru zveřejňují všechny kraje v ČR. Dosud zveřejnili celkem 2 316 kontraktů nejvíce zmíněný Kraj Vysočina (707) a Liberecký kraj (410), nejméně Středočeský kraj (25) Karlovarský kraj (15).

  Z ministerstev zatím zveřejnilo alespoň jednu smlouvu devět resortů: Nejvíce smluv zveřejňuje Ministerstvo obrany ČR (490), které uvedlo smlouvy v hodnotě přes 3,1 miliardy korun. Dále pak: Ministerstvo vnitra ČR (48), Ministerstvo zemědělství ČR (20), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (10), Ministerstvo životního prostředí ČR (8), Ministerstvo zahraničí ČR (6), Ministerstvo práce a soc. věcí ČR (6), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (5) a Ministerstvo spravedlnosti ČR (3). Pět resortů včetně Ministerstva financí ČR či Ministerstva dopravy ČR nezveřejnilo zatím jediný kontrakt.

  Smlouvy zveřejňuje i 15 univerzit a vysokých škol: Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

  Smlouvy nezveřejňuje 13 univerzit a vysokých škol: ČVUT, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně., Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzita obrany.

  Zveřejňují i kritici registru: Budvar „prázdné smlouvy“, FN Motol netají nákupy léků

  Budějovický Budvar zatím zveřejnil na 80 uzavřených smluv. Většina obsahu smluv je však začerněna, smlouvy jsou uvedeny s obecnými názvy jako „Montáž“, „Demontáž“ či „Servis“ a postrádají hodnotu smlouvy a jakékoli další podrobnosti.

  Patnáct smluv v hodnotě přes 288 milionů korun zveřejnila i Fakultní nemocnice Motol. Její ředitel Miloslav Ludvík přitom ještě nedávno vystupoval proti registru a v odpovědích novinářům se v případě spuštění registru obával o životy pacientů, kteří by dle jeho slov mohli umírat na operačních sálech při čekání na zveřejnění smlouvy a nákup některých léků či pomůcek.

  V registru najdeme i smlouvy České televize, Českého rozhlasu, Úřadu vlády ČR či České pošty.

  Nejčastější chyby

  Při zveřejňování smluv se opakuje několik častých chyb. Tou nejčastější je uvádění ceny bez DPH (není uvedena téměř u pětiny zveřejněných smluv). Některé subjekty vyplňují částku DPH a celkovou částku i s ním do nesprávných kolonek, čímž se mohou zkreslovat data o celkové hodnotě zveřejněných smluv. Počet chybných zveřejnění se však každým dnem snižuje.

  Zákon ale může přestat působit dříve, než skončí testovací období. Řada poslanců navrhla na zářijovou schůzi sněmovny rozsáhlé výjimky. Na ně má upozornit informační kampaň Zatmívači (více na www.zatmivaci.cz).

  Zákon o registru smluv začal být účinný od 1. července 2016, prozatím v jednoročním testovacím období, ve kterém nebudou uplatňovány sankce za nezveřejnění smluv. Zákon má napravit opakovanou skutečnost, kdy řada úřadů, státních i městských podniků ignorovala povinnost poskytovat informace, které mají podávat po vyžádání na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (včetně smluv, které instituce uzavíraly). Nyní by tyto smlouvy měly být veřejné a veřejnost i odborníci mohou snáze sledovat hospodaření státu a samospráv i účelnost jejich nakládání s veřejnými prostředky. Smlouvy bude dle odhadů zveřejňovat přes 13 500 subjektů. Ročně mohou být v registru zveřejněny statisíce smluv.

  Připravil Tomáš Trenkler, Naši Politici/Frank Bold

  Více informací Vám poskytne:

  Václav Zeman, Rekonstrukce státu

  tel.: 734 202 656
  mail: vaclav.zeman@frankbold.org

  Sdílet: