Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Avízo: Zabrání senátoři politizaci státní správy?

Avízo: Zabrání senátoři politizaci státní správy?

  Sdílet: 18. 12. 2018

  Senátoři už zítra projednají kontroverzní novelu služebního zákona, kterou předložila vláda. Rekonstrukce státu již v říjnu upozornila, že novela zvyšuje riziko politizace a destabilizace státní služby. Negativní dopad návrhu potvrdilo nezávisle na sobě hned několik expertů na státní správu. Senát teď má jedinečnou příležitost největší problémy vládního návrhu napravit.

  Senátoři budou už zítra jednat o kontroverzním vládním návrhu novely služebního zákona. Sněmovna schválila novelu na konci října i s pozměňovacím návrhem ministryně Kláry Dostálové (ANO), který rozšiřuje důvody pro odvolání státních tajemníků. Jeden z možných důvodů pro odvolání tajemníků je přitom tak vágní, že umožňuje vytvářet nepřípustný politický tlak na státní tajemníky, kteří mají klíčové pravomoci v personálních otázkách na ministerstvech. V důsledku tak dochází k většímu riziku politizace a destabilizace státní služby.

  „Státní tajemníci nezávislí na politicích musí být i nadále klíčovým prvkem služebního zákona. Právě státní tajemníci brání tomu, aby politici nepatřičně neovlivňovali personální složení státní správy. Všechny vlády totiž samozřejmě inklinují k dosazování loajálních spolupracovníků, což však bez jasných limitů může vést k destabilizaci a politizaci státní správy,” připomněl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Velkým rizikem novely jsou také změny služebního hodnocení. „Podle návrhu schváleného Sněmovnou mají vysoké úředníky nově hodnotit politici, přičemž nevyhovující či dostačující služební hodnocení je důvodem k odvolání. To nabízí velký prostor pro politické a nikoli odborné hodnocení a vytváření tlaku politickou loajalitu úředníka,” uvedl právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

  Jak dopadne náprava zákona?

  Zítra bude tuto novelu projednávat na svém plénu Senát. Ústavně-právní výbor Senátu již dříve novelu doporučil zamítnout. Výhrady měl také senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ten doporučil návrh schválit s pozměňovacími návrhy, které řeší rizikové pasáže zákona.

  Senát má proti vládnímu návrhu velmi podobné námitky, jaké už vyjádřila i odborná veřejnost. Ze silné podpory návrhu ve Sněmovně plyne, že je prakticky nereálné, aby Sněmovna zamítnutí ze Senátu akceptovala. Vzhledem k tomu uvítáme, pokud Senát schválí pozměňovací návrhy, které budou řešit aspoň největší riziko návrhu, které spatřujeme v otevření přílišného prostoru pro politizaci státní služby,“ řekl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Co si o vládním návrhu myslí odborníci?

  Řada expertů se k vládní novele služebního zákona vyjádřila kriticky. „Státní tajemníci a odborní náměstci mají být nepolitičtí. Usnadnit jejich odvolatelnost politickou institucí (ať ministrem nebo vládou) znamená odstoupení od programu odpolitizování státní správy. Jde tedy o pokus odstranit hlavní přínos služebního zákona,“ uvedl již v říjnu bývalý vysoký státní úředník Edvard Outrata.

  „Je to jen další krok k bezvýznamnosti celé normy a návrat k samoděržaví. Zametá cestu k odstranění zbytků bariér vedoucí k návratu noci dlouhých nožů ve státní správě,“ říká k vládnímu návrhu Ivan Přikryl, právník a odborník na státní správu.

  „Domnívám se, že uvedená novela i uvedený pozměňovací návrh ministryně Dostálové jde zcela proti původnímu smyslu služebního zákona. Odvolatelnost státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech, stejně jako jakékoliv změkčení dříve stanovených pravidel, bude přispívat k závislosti úředníků na politické reprezentaci a tím zcela eliminovat největší přínos služebního zákona, tedy snahu o nezávislost úředníků na vládnoucí reprezentaci,“ komentoval vládní návrh schválený Sněmovnou Ondřej Závodský, bývalý náměstek na ministerstvu financí a právník.

  Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.

  Sdílet: