Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Česká republika na hraně ústavního chaosu

Česká republika na hraně ústavního chaosu

  Sdílet: 17. 09. 2019

  Všichni politici, které si volíme, mají jen takové pravomoci, jaké jim dává Ústava. Ta určuje pravidla, podle kterých mohou vládnout. Ústava je tak pro občany ČR zárukou, že zvolení politici nezneužijí získanou moc. Pokud vláda zasahuje do pravomocí prezidenta či prezident do pravomocí vlády, nastává ústavní chaos. Občané nemohou státu důvěřovat - jsou obejiti a demokracie je ohrožena.

  Ústava chrání občany před tím, aby si politici dělali, co chtějí. Ilustrace: Patrik Antczak

  Všichni zvolení politici by měli nejen sami dodržovat Ústavu a zákony, ale také to vyžadovat od ostatních zvolených politiků. Zavazují se k tomu také ve svých slibech při uvedení do funkce. Pokud v dodržování a hájení Ústavy politici selhávají, musí se ozvat občané. Především nás Ústava chrání před svévolí těch, kteří jsou u moci.

  Ústavní experti se v současnosti shodují, že Ústava byla významným způsobem porušena prezidentem republiky. Zvolení politici by měli tento fakt vzít na vědomí a učinit kroky k zamezení dalšímu porušování Ústavy. Pokud by byli nečinní, převzali by odpovědnost za tyto protiústavní kroky a s tím spojené následky.

  Co se bude dít?

  V pondělí 23. 9. proběhne v Poslanecké Sněmovně kulatý stůl k tématu ústavní žaloby na prezidenta ČR. Zúčastní se ho poslanci, senátoři, novináři, ústavní právníci, politologové a zástupci neziskových organizací.

  Ve čtvrtek 26. 9. bude Sněmovna hlasovat o ústavní žalobě na prezidenta ČR, kterou podal Senát. Předmětem žaloby je především otálení s odvoláním ministra kultury a se jmenováním nového ministra, zmiňovány jsou ale i další kroky za hranou dosavadních ústavních zvyklostí. Pokud žalobu potvrdí i Sněmovna, bude postoupena k posouzení Ústavnímu soudu.

  Senát ani Sněmovna tedy nerozhodují o vině nebo nevině prezidenta Miloše Zemana. Rozhodují o tom, zda nechají Ústavní soud prověřit prezidentovo počínání a především stanovit precedens pro další premiéry a prezidenty.

  Co mají dělat občané?

  Oslovit poslance, kteří budou o ústavní žalobě jednat. Jedině po jejich schválení může prezidentovo konání projednat Ústavní soud, aby tak vymezil dosud poněkud nejasná pravidla. Kontakty na poslance, kteří věc prioritně řeší, jsme sepsali do této tabulky.

  Nejjednodušší cestou, jak poslancům napsat, je přes naší novou aplikaci Reflektor.

  Reflektor pro Android

  Reflektor pro iOS

  Zároveň si můžete prostudovat analýzu Rekonstrukce státu:

  Sdílet: