Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Expertky na lidská práva: Dopady pandemie nejvíce pociťují ohrožené skupiny obyvatel

Expertky na lidská práva: Dopady pandemie nejvíce pociťují ohrožené skupiny obyvatel

  Sdílet: 19. 05. 2021

  Expertky pracovní skupiny upozorňují na pokračující negativní dopady pandemie na kvalitu života i práva ohrožených skupin obyvatel. V této souvislosti odkazují na porušování práv migrantů/ek, negativní dopady vládních opatření zejména na nízkopříjmové skupiny či nedostatky finanční podpory státu. Připomínají také absenci komplexní úpravy postavení osob bez státní příslušnosti či chystané legislativní změny týkající se postavení rodinných příslušníků/ic.

  Expertky pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovaly tyto trendy:

  Pozitivní trendy

  • Bezplatné testování na koronavirus pro nízkopříjmové skupiny.
  • Možný počátek změny diskurzu o (zne)užívání sociálních dávek, jelikož se uživateli/kami dávek stávají širší vrstvy obyvatelstva.
  • Záměr ministerstva spravedlnosti zkrátit dobu oddlužení na 3 roky.
  • Debata o změnách v agenturním zaměstnávání migrantů/ek.

  Negativní trendy

  • Rozdělení rodin cizinců/ek a občanů/ek ČR v souvislosti s pandemií.
  • Porušování pracovních práv migrantů/ek během pandemie.
  • Chybějící reflexe dopadů vládních opatření na ohrožené skupiny obyvatel - např. ženy, samoživitelé/ky, lidé kombinující více druhů příjmů, osoby zaměstnané na krátkodobé smlouvy (např. DPP, DPČ, pracující na švarcsystém).
  • Pokračování trendu prekarizace práce, kdy je kvůli nestandardním pracovním úvazkům veškerá nejistota přenesena na pracovníka/ici.
  • Zrušení superhrubé mzdy zvýhodňující pouze vyšší příjmové skupiny.

  Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Rozšířit, urychlit a lépe zacílit finanční podporu státu v souvislosti s pandemií COVID 19 pro ohrožené skupiny a občany/ky na hraně existenční nouze.
  • Legislativně upravit možnost doplatit si zpětně nemocenské pojištění pro podnikající. Toto opatření především cílí na ženy, které nejsou účastny dobrovolných plateb na nemocenské připojištění a které zjistí, že jsou těhotné a nemají tak možnost čerpání peněžitého příspěvku v mateřství.
  • Rozšířit přístup migrantů do veřejného zdravotního pojištění.

  Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:


  Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 7 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii.

  Sdílet: