Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Konec nouzového stavu vypne klíčová opatření. Jinak může jít o porušení ústavy

Konec nouzového stavu vypne klíčová opatření. Jinak může jít o porušení ústavy

Sdílet: 11. 02. 2021

Bez nouzového stavu může platit jen část aktuálně platných epidemiologických opatření, navíc s omezenějším rozsahem. Situace, kdy by platila současná plošná omezení bez nouzového stavu a bez související zvýšené kontroly Parlamentu by mohla znamenat porušení ústavy. Rekonstrukce státu proto již od dubna 2020 doporučuje přijetí speciálního pandemického zákona, který by umožnil pandemii zvládat, aniž by vláda měla bianko šek na rozsáhlé omezování práv.

Sněmovna projednává prodloužení nouzového stavu. Foto: ČTK

Konec nouzového stavu = konec omezení pohybu i zavřených obchodů

Pokud by nouzový stav dnes nebyl Sněmovnou prodloužen, bez kroků na hraně či za hranou ústavnosti by nutně muselo dojít k rozvolnění některých stávajících opatření. Část epidemiologických opatření může přijmout Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice dle zákona o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ). Nelze tak ale zakázat maloobchodní prodej, noční vycházení či obecné omezení pohybu, ani nařídit pracovní povinnost studentů.

Sporná je i ústavnost dalších plošných preventivních epidemiologických opatření, obzvlášť pokud by byla přijata na základě velmi obecného ustanovení § 69 odst. 1) písm. i) ZOVZ nebo pokud by kumulativně významně zasahovala do práv a svobod, a nahrazovala tak nouzový stav.

Alternativy nepostačí

Alternativou nouzového stavu nemůže být ani vyhlášení stavu nebezpečí na krajské úrovni hejtmany a primátorem Prahy. Krizový zákon dává hejtmanům jen velmi omezené pravomoci, které jsou zcela nedostatečné na zvládání epidemie, a nezmocňuje je k plošnému omezování práv a svobod tak, jako činí v případě nouzového stavu u vlády. Navíc by takto přijatá opatření nebyla centrálně koordinovaná a v každém kraji by platilo něco jiného.

Vhodným (byť přechodným) řešením není ani opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou, protože takový krok by byl zjevným obcházením ústavy, kdy Poslanecká sněmovna již jednou vyslovila s trváním nouzového stavu nesouhlas.

Řešením je pandemický zákon

Legitimním a ústavně konformním řešením by bylo přijetí zvláštního pandemického zákona, který by umožňoval vládě při zachování kontroly Parlamentu přijímat opatření ke zvládání epidemie. Opatření by přitom zasahovala do práv a svobod v míře srovnatelné s doposud platnými epidemiologickými opatřeními. Je však nutné zajistit právní rámec pro udržení dosavadních opatření, než bude zvláštní pandemický zákon přijat.


Urychleně přijatý speciální pandemický zákon, který zajistí udržitelný rámec zvládání epidemie, by měl zajistit vysokou úroveň parlamentní a soudní kontroly vlády, bude obsahovat jasná odůvodnění všech opatření, férová pravidla kompenzací a povinnost průběžně poskytovat informace o stavu a zvládání epidemie. Rekonstrukce státu apeluje na politiky už od loňského jara, aby zákon prosadili.