Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Nezávislá justice: Jak se liší čtyři návrhy novely zákona o státním zastupitelství?

Nezávislá justice: Jak se liší čtyři návrhy novely zákona o státním zastupitelství?

Rekonstrukce státu vyzvala dne 30.4. vládu k přijetí sedmi pojistek pro nezávislou justici. Jednou z klíčových pojistek má být i rychlé přijetí úzké poslanecké novely zákona o státním zastupitelství, která by zajistila posílení nezávislosti státního zastupitelství. Doposud předložili poslanci, vláda a senátoři celkem čtyři různé návrhy zákona. Přinášíme proto komentovaný přehled všech aktuálních návrhů.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl přítomný na představení senátního návrhu zákona po jednání Ústavně-právního výboru. (Foto: ČTK)

Novela zákona o státním zastupitelství by měla především zrušit možnost vlády bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce a zavést pevná funkční období pro všechny vedoucí státní zástupce. Ti by byli odvolatelní jen na základě kárného řízení kárným soudem. V novele by měla být také obsažena i taková přechodná funkční období pro stávající vedoucí státní zástupce, aby byla zachována dostatečná stabilita a kontinuita fungování soustavy státního zastupitelství. Taková novela by naplnila cíle, po kterých voláme ve výzvě 7 pojistek pro nezávislou justici.

Dva poslanecké návrhy, které míří přímo k cíli

Je pozitivní, že někteří politici vzali obavy veřejnosti skutečně vážně a předložili svůj návrh. Dne 9.5. předložili poslanci z TOP 09 a STAN novelu zákona o státním zastupitelství, která by poskytla vedoucím státním zástupcům základní záruky nezávislosti (sněmovní tisk č. 476). Návrh má sice dílčí nedostatky jako třeba minimalistickou úpravu kárné odpovědnosti nebo málo odstupňovaná přechodná funkční období stávajících vedoucích státních zástupců, ale jde o dobrý základ, který je možné rozvíjet pozměňovacími návrhy.

Další poslanecký návrh předložili dne 21.6. poslanci Pirátů, ODS a KDU-ČSL (sněmovní tisk č. 524). Jde o návrh, který vznikl na základě závěrů sněmovního kulatého stolu ze dne 23.5. Je to opět úzká novela zákona, která řeší podmínky pro jmenování a odvolání vedoucích státních zástupců. Navíc komplexně řeší i jejich kárnou odpovědnost a odstupňovaná přechodná období. Oproti ostatním novelám je navrženo, aby byl tento návrh schválen zrychleně už v 1. čtení. Na přípravě této novely se podílela Rekonstrukce státu. Považujeme ji za nejrychlejší a zatím nejlepší cestu k zajištění nezávislosti státního zastupitelství.

Vládní novela s rizikovými body a nejistou budoucností

I přes požadavek Rekonstrukce státu vládní strany zatím veřejně nepodpořily konsensuální poslaneckou novelu. Místo toho dne 21.6. představila ministryně spravedlnosti Marie Benešová vládní návrh (k dispozici zde). Jde sice o komplexnější novelu zákona, ale má mnoho rizikových pasáží (např. tři z pěti členů komise k výběru vedoucích státních zástupců má být jmenováno ministrem spravedlnosti, nesystémově krátká přechodná funkční období nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců, ad. - podrobněji zde).

Zástupci Rekonstrukce státu ministryni doporučili na schůzce 25.6., aby raději podpořila poslaneckou novelu. Bohužel bez úspěchu. Ministryně sice přislíbila ústupky ve svém návrhu, ovšem Rekonstrukce státu k němu má stále výrazné výhrady (podrobně zde). Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Rekonstrukce státu od počátku upozorňuje zejména na to, že není reálné, aby byla novela přijata v řádu několika málo měsíců. Je navíc pravděpodobné, že se o ní ve Sněmovně povedou velké pře, protože obsahuje mnoho dalších novinek nad rámec záruk pro nezávislost státního zastupitelství.

Senátní návrh zatím s otazníky

K iniciativě předložit účinnou pojistku pro nezávislost státního zastupitelství se připojili i senátoři. Návrh senátorů J. Horníka, M. Hilšera, P. Holečka, D. Smoljaka a J. Růžičky (všichni STAN) byl předložen Senátu dne 10.6. a upraven senátním Ústavně právním výborem dne 3.7. (senátní tisk č. 94). Senátoři přišli s návrhem, který vychází z poslaneckého návrhu TOP 09 a STAN. Návrh řeší nejpalčivější otázku - snadnou odvolatelnost vedoucích státních zástupců. Obsahuje i komplexnější úpravu kárné odpovědnosti. Bohužel jsou v návrhu velmi krátká přechodná období pro nejvyššího státního zástupce a vrchní státní zástupce, což je z hlediska stability systému státního zastupitelství velký nedostatek. Na plénu Senátu dne 24.7. však může dojít k vylepšení tohoto ustanovení. 

Podrobnější informace o návrzích a srovnání jejich parametrů najdete v této tabulce.


Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu


Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.