Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NEZHASÍNAT! #5: Stát může nakupovat centrálně i po ukončení nouzového stavu

NEZHASÍNAT! #5: Stát může nakupovat centrálně i po ukončení nouzového stavu

Sdílet: 28. 04. 2020

Centrální nákupy státu jsou možné i bez nouzového stavu. Podle další sady doporučení Rekonstrukce státu v rámci projektu NEZHASÍNAT! umožňují státu centrální nákupy a distribuci materiálu i současné zákony. Vláda a kraje mohou postupovat zejména podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o majetku ČR. Pokud vláda přesto vyhodnotí současné zákonné možnosti jako nedostatečné, může navrhnout jejich dílčí změny.

Foto: ČTK

Možnost centrálních státních nákupů patří mezi hlavní důvody, které podle členů vlády opodstatňují pokračování nouzového stavu. Centrální nákupy však umožňují i současné zákony. 

Stát má díky nouzovému stavu dostatek času připravit se na nakupování po ukončení nouzového stavu tak, aby efektivně využíval zákonných možností. Mezi ně patří i centrální nákupy a další redistribuce těm subjektům, pro které by bylo nakupování po vlastní ose problematické. Navíc v případě akutního nedostatku materiálu a trvání naléhavosti lze dočasně využít mimořádné nástroje dle zákona o veřejných zakázkách i po ukončení nouzového stavu,” odůvodňuje vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický další sadu doporučení. O využití mimořádných nástrojů jsme psali zde.

Souhrnná doporučení:

  1. Zkušení zadavatelé, jako je např. ministerstvo vnitra, můžou vysoutěžit rámcové smlouvy nebo zřídit dynamické nákupní systémy a umožnit je k nákupům potřebného materiálu využívat všem, kteří budou materiál potřebovat.
  2. Pokud se vládě jeví současné možnosti pro centrální nakupování jako nedostatečné či zdlouhavé, může vláda navrhnout změnu zákona o veřejných zakázkách, která by zajistila flexibilnější přistupování k centrálním rámcovým smlouvám i subjektům, které nebyly u vzniku centrální rámcové smlouvy.
  3. Pokud vláda potřebuje i bez nouzového stavu flexibilně rozdělovat pomoc a předprodej podle zákona o veřejných zakázkách a darovací postup podle zákona o majetku ČR považuje za nedostatečné, může vláda navrhnout změnu zákona o správě státních hmotných rezerv, která by umožnila pro ochranu veřejného zdraví za stavů pandemie s rezervami nakládat i bez vyhlášení nouzového stavu.

Nakupovat centrálně lze i podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Pokud bude pro úspěšný boj s koronavirem potřeba nakupovat centrálně i v dalších týdnech a měsících, může stát potřebné dodávky či služby nakupovat a dále je přeprodávat či přímo bezúplatně poskytovat. Umožňují to ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek pro horizontální či vertikální spolupráci, či darovací postupy, které obsahuje zákon o majetku ČR.

Instituty vertikální a horizontální spolupráce se v Česku moc nepoužívají, ale jsou užitečné právě v případech, kdy je třeba regionům s nákupy pomoct, protože kraje si například respirátory z Číny nejsou objektivně schopny nakoupit samy. Takhle nakoupí třeba i na dobré slovo krajům ministerstvo vnitra a pak krajům respirátory jednoduše přeprodá,” doplňuje Marek Zelenka z Oživení.

Dodávky služeb a materiálu si mohou kraje efektivně a transparentně zajistit podle zákona o veřejných zakázkách i samostatně. Za podmínky řádného vysoutěžení lze nákupy realizovat prostřednictvím tzv. dynamického nákupního systému (DNS) či po uzavření rámcové dohody. Povinné zadávací postupy podle zákona o zadávání veřejných zakázek se poté na takové nákupy nevztahují. „Časová náročnost, kterou zřízení dynamického nákupního systému kvůli standardním zákoným lhůtám vyžaduje, je následně vyvážena získanou vysokou flexibilitou, rychlostí, jednoduchostí a hospodárností nákupů potřebného materiálu,” shrnuje výhody dynamického nákupního systému Anna Francová z Frank Bold.

Nemocnicím či obcím mohou s nákupy pomoci ministerstva a kraje

Pokud by zajištění potřebného materiálu bylo pro některé zadavatele příliš složité, mohou menším zadavatelům jako jsou obce, školy či nemocnice pomoci například ministerstva nebo kraje tak, že pro menší zadavatele centrálně uzavřou rámcovou dohodu nebo zřídí DNS.

V ČR je například kolem 10 000 základních a mateřských škol. Všechny teď musí nějak sehnat dostatek roušek a dezinfekcí. Centrální nákup zřizovateli, nebo třeba i ministerstvem tu dává smysl. V Rakousku má stát pro tyto účely jednoduchý e-shop, což bohužel u nás nejde. Již v minulosti jsme upozornili na zbytečnou podmínku předem smluvně upravit vztahy mezi všemi zadavateli, kteří se účastní centrální rámcové smlouvy. Tato podmínka by měla být zrušena. Pak teprve můžeme provádět efektivní centrální nákupy, které právě v této chvíli potřebujeme,” popisuje předseda EconLab Jiří Skuhrovec právní překážky, které současný zákon o veřejných zakázkách klade zadavatelům při snaze vysoutěžit velkou rámcovou smlouvu, když přesně neví, komu všemu se nákupy z ní budou hodit.

Rychlejším nákupům napomůžou dílčí novely zákonů

Je pravda, že pokud skončí nouzový stav, bude centrální nakupování státu a rozdávání takto nakoupeného materiálu složitější,” konstatuje Jakub Černý, analytik Frank Bold. Jednoduchým řešením by mohla být změna zákona o působnosti Státních hmotných rezerv, která by státním rezervám umožnila zásoby na žádost ministra zdravotnictví a po schválení vládou použít i bez nouzového stavu například pro potřeby ochrany veřejného zdraví za stavů pandemie. Pokud by bylo třeba materiál rychle a bez velkých formalit distribuovat i bez nouzového stavu, nabízí se tedy řešení, které může parlament ve stavu legislativní nouze velmi rychle schválit.

Pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby nepřekračuje částku 2 000 000 Kč bez DPH (v případě zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH), lze postupovat v režimu veřejných zakázek malého rozsahu. V takovém případě není zadavatel vázán žádnými pevnými zadávacími postupy a je třeba pouze dodržovat základní zásady zadávání veřejných zakázek. Jednoduchým průvodcem pro takový postup je Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypracovaná ve spolupráci s MMR.

Kompletní znění doporučení si můžete přečíst zde.


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.