Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NKÚ si posvítí na další bilion a půl z veřejných peněz. Poslanci dali zelenou rozšíření kontrolních pravomocí

NKÚ si posvítí na další bilion a půl z veřejných peněz. Poslanci dali zelenou rozšíření kontrolních pravomocí

Poslanci dnes schválili změnu ústavy, která má umožnit rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontroloři by nově mohli vidět i na hospodaření všech státních firem a krajů nebo městských podniků. Poslanci se zatím neshodli na tom, zda má být k návrhu přidáno i řešení, jak lépe koordinovat kontroly dalších státních orgánů na obcích.

Budova Nejvyššího kontrolního úřadu. Foto: ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad je jediným nezávislým auditním orgánem státu. Současně však dnes vidí jen na polovinu veřejných peněz. NKÚ dnes kontroluje hospodaření ministerstev, zdravotních pojišťoven a státních podniků v hodnotě cca 1,2 bilionu Kč. V budoucnu by mohl vidět i na státní akciové společnosti, kraje, 26 statutárních měst a veřejnoprávní média. Tedy na dalších 1,5 bilionu z veřejných peněz. Rekonstrukce státu přitom o rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ usiluje už od roku 2013.

„Přínosem kontrol ze strany NKÚ je zejména to, že se jedná o jediný nezávislý auditní orgán státu. Na rozdíl od takzvaných interních kontrol může zaručit objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky," vysvětluje Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

NKÚ - pravá ruka zákonodárců

Poslanci dnes schválili změnu ústavy, která umožní v budoucnu rozšířit působení NKÚ právě i na některé samosprávy a další veřejné či veřejnoprávní instituce. Změnu ústavy ještě musí schválit Senát, kde podobné návrhy v minulosti neuspěly. Senátoři se dříve obávali zejména toho, aby kontroly příliš nezatěžovali malé obce. Rozšíření působnosti poté musí Parlament stvrdit schválením prováděcího zákona.

„Poslanci dnes potvrdili, že by se kontrolní pravomoc měla týkat pouze statutárních měst, krajů a hlavního města Prahy. Povaha samotných kontrol NKÚ je však taková, že dokonce ani tam nebudou zřejmě pravidelnými návštěvníky. Kontrola NKÚ nikdy neprobíhá plošně, ale pouze výběrově,” připomněl Jakub Černý, analytik Rekonstrukce státu.

NKÚ nemá pravomoc dávat kontrolovaným subjektům žádné sankce, pouze zveřejňuje závěry svého auditu, které předkládá Parlamentu a veřejnosti. „Právě zákonodárcům by měly kontrolní závěry sloužit jako podnět k přípravě legislativních změn, které by odstranily systémové nedostatky,” doplnil Josef Karlický.

Řešení nadměrných kontrol zatím chybí

Poslanci dnes hlasovali také o jednotlivých pozměňovacích návrzích k novele zákona o NKÚ. Jedním z nich byl i návrh poslance Martina Kupky (ODS), Marka Výborného (KDU-ČSL), Víta Rakušana (STAN) a Marka Bendy (ODS), jak lépe vzájemně koordinovat kontroly různých státních orgánů na obcích. (Jde o sněmovní tisk 360, pozměňovací návrh č. 4162.)

Návrh se opírá o základní teze, s nimiž přišla Rekonstrukce státu vloni. Na kontrolní zátěž již řadu let upozorňují zástupci obcí i Senát. Naše platforma proto představila možné řešení. Obcím by měl pomoci s nadměrnou kontrolní zátěží nový informační systém a pravidelné vyhodnocování efektivity systému kontrol, které bude provádět NKÚ. Přítomní poslanci tento návrh zamítli, avšak obdobné návrhy stále mají šanci v Senátu.

Lepší koordinace kontrol
Podle poslaneckého návrhu by měl vzniknout informační systém, do něhož by se musely kontrolní orgány podívat předtím, než se vydají na obec provést kontrolu. Kontroloři budou muset do systému zanášet všechny údaje o již proběhlých a plánovaných kontrolách. Současně bude určena hranice tzv. „významné kontrolní zátěže” - pokud obec navštíví v určitém období větší množství kontrol, systém dá dalším kontrolním orgánům vědět, že mají zahájení další kontroly pečlivě zvážit, ideálně tedy přesunout na jindy nebo zcela zrušit. Kontrolní orgány by měly také více sdílet závěry svých šetření.