Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Novým členem Rekonstrukce státu je spolek Lexperanto

Sdílet: 22. 06. 2020

Novou členskou organizací Rekonstrukce státu se stal spolek Lexperanto, který prosazuje přístupné a srozumitelné právo. Z nového člena máme velkou radost, členstvím se utvrzuje dlouhodobá vzájemná spolupráce na poli prosazování kvalitní legislativy.

Novým členem Rekonstrukce státu se stal spolek Lexperanto, spolek pro přístupné a srozumitelné právo.

V poslední době jsme společně s Lexperantem pracovali na problematice evidence skutečných majitelů a minulý týden jsme představili manuál pro určování skutečného majitele dodavatelů veřejných zakázek.

„Lexperanto se dlouhodobě snaží obohatit veřejnou debatu o tom, jak lépe a srozumitelněji vytvářet zákony a jak zjednodušit právo pomocí digitalizace. Připojením k Rekonstrukci státu by Lexperanto chtělo učinit krok dále - převést teorii do praxe a pomoci zlepšit fungování státu, zejména v oblasti legislativy”, říká předsedkyně spolku Lexperanto Petra Adolfová.

Lexperanto má své cíle shrnuté v desateru, k jehož naplňování Rekonstrukce státu ráda přispěje zejména poskytnutím lobbingového zázemí i zapojením širší veřejnosti.

„Zaměření Lexperanta a aktuální aktivity jeho analytiků se protínají s dlouhodobými cíli Rekonstrukce státu. Prohloubení spolupráce umožní efektivnější přípravu odborných výstupů i komunikaci navenek. Zejména očekáváme posílení expertizy v oblasti skutečných majitelů firem a praktického dohledu nad transparentností těch, kteří čerpají veřejné prostředky ”, dodává vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Rekonstrukce státu vznikla v roce 2013 z iniciativy organizace Frank Bold a v současnosti má 12 členských organizací. Mezi pětici organizací garantujících chod Rekonstrukce státu patří v současnosti kromě Frank Bold také spolek Oživení, think tank EconLab, spolek Otevřená společnost a projekt Hlídač státu. Více o fungování Rekonstrukce státu najdete tady.

Našeho nového člena si můžete blíže prohlédnout na: www.lexperanto.cz