Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Otevřený dopis zákonodárcům: Zajistěte neodkladně nezávislou pozici nejvyššího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo

Platforma Rekonstrukce státu vyzývá všechny poslance a senátory k neodkladnému schválení novely zákona o státním zastupitelství, která odejme vládě možnost kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce. Ten nyní nemá zajištěnou nezávislou pozici při posuzování živé trestní kauzy, čímž je zásadně ohrožena rovnost před zákonem jako jeden z klíčových pilířů demokratického právního státu.

Důvodem pro maximální urychlení legislativního procesu je současná situace, kdy nejvyšší státní zástupce bude přezkoumávat rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra, přičemž premiér se svou vládou jej může kdykoliv odvolat. Snadná odvolatelnost nejvyššího státního zástupce nyní nově vede k absenci jeho nezávislosti v konkrétní kauze. Situace je tak výrazně závažnější než doposud a vyžaduje neodkladné řešení. Proto apelujeme na poslance, aby přišli s okamžitou reakcí, schválili v nejkratším možném termínu potřebnou novelu zákona o státním zastupitelství a zajistili tak, aby přezkum rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo nebyl zatížen jakýmikoliv pochybnostmi o nezávislém posouzení případu nejvyšším státním zástupcem.

Poslanecká sněmovna může bezodkladné řešení situace zajistit schválením poslanecké novely zákona o státním zastupitelství (sněmovní tisk 524) předložené ke schválení ve zkráceném legislativním procesu již v prvním čtení. Takto může Sněmovna postupovat již během nejbližšího jednacího dne v současnosti běžící 34. schůze, tedy 24.9. Alternativou k tomuto postupu pak může být schválení vládního návrhu zákona o státním zastupitelství, který implementuje evropskou legislativu (sněmovní tisk 337), a to s pozměňovacím návrhem č. 3338 poslance Jakuba Michálka. Takto může Sněmovna postupovat rovněž již během běžící schůze, a to konkrétně 27.9. Oba zmíněné postupy by vedly ke zrušení možnosti vlády svévolně odvolat nejvyššího státního zástupce a tím i k zajištění potřebné nezávislosti jeho pozice.

Senát může následně schválit novelu zákona na nejbližší schůzi, a to případně i na mimořádné schůzi svolané za tímto účelem. Senát ostatně již sám obdobný návrh 14.8. schválil a předložil Sněmovně (sněmovní tisk 569). Po podpisu prezidentem může zákon vstoupit v účinnost 15. dnem od vyhlášení ve Sbírce zákonů či k 1. 11. 2019, jak je uvedeno u sněmovního tisku 337. Dokončení legislativního procesu je tak možné provést do 2 měsíců, což může významně napomoci důvěryhodnosti posouzení živé kauzy Čapího hnízda nejvyšším státním zástupcem a také ve všech obdobných případech do budoucna.

Pokud k urychlenému přijetí novely zákona nedojde, může být důvěra veřejnosti v nezávislý výkon veřejné žaloby zásadně otřesena. Pochybnosti jsou spojeny už se současným rozhodnutím Městského státního zastupitelství, kdy došlo k zastavení trestního stíhání po několika letech vyšetřování z důvodu změny právního hodnocení jednání obviněných. Vzhledem k tomu je zapotřebí, aby posouzení případu nejvyšším státním zástupcem proběhlo bez pochybností a jeho závěry měly důvěryhodnost podloženou nejen právními argumenty, ale i jednoznačnou nezávislostí na vládě.

Pavel Franc, Frank Bold

Marek Zelenka, Oživení

Oldřich Kužílek, Otevřená společnost

Jiří Skuhrovec, Econlab

Michal Bláha, Hlídač státu

Josef Karlický, Frank Bold

Věnek Bonuš, Frank Bold


Tímto otevřeným dopisem platforma Rekonstrukce státu navazuje na svou dosavadní aktivitu k zajištění nezávislé justice, zejména pak na Výzvu k přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice z konce dubna 2019.


Dopis jsme zaslali všem poslancům, senátorům a předsedovi vlády. Pokud vám to přijde důležité a chcete se o vyřešení systémového problému rovněž zasadit, můžete oslovit zákonodárce s námi. Nejjednodušší to bude přes naši fungl novou mobilní aplikaci Reflektor.

Reflektor pro Android

Reflektor pro iOS

Napsat jim můžete případně i na jejich Facebook nebo e-mailem. Přesvědčit je teď třeba především poslance v tabulce zde.