Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Protikorupční organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Protikorupční organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

  Sdílet: 05. 12. 2019

  Politici by neměli otvírat prostor pro systémovou korupci. Už vůbec ne v oblasti, jako jsou exekuce. Nadační fond proti korupci, Frank Bold Society, Oživení a Transparency International proto společně vyzývají poslance, ať se postaví za princip krajské teritoriality exekutorů.

  Ilustrační foto. Zdroj: ČTK

  Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi legislativního návrhu zavedení tzv. teritoriality exekutorů.

  V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se posunuly do dalších čtení dva stěžejní tisky, které zavádí tzv. teritorialitu exekutorů a princip jeden dlužník, jeden exekutor. V rozpravě k vládnímu návrhu[1] však bylo naznačeno, že z navrhovaného konceptu teritoriality má být ustupováno ve prospěch velkých věřitelů a v neprospěch protikorupčního náboje navrhované novely.

  Princip krajské teritoriality, který je obsažen v  tisku 295, má značný nejen protikorupční potenciál, protože téměř eliminuje prostor pro nekalé praktiky při zadávání exekucí soukromými subjekty i veřejnou správou. Rovnoměrné rozvržení exekucí mezi exekutory v soudním kraji do značné míry sníží systémový prostor pro korupci mezi věřiteli a exekutory.

  Část poslanců však v současnosti připravuje návrh tzv. "bagatelní teritoriality", podle kterého by princip teritoriality platil jen pro exekuční návrhy do určité výše vymáhané pohledávky, což je výhodné pro největší exekuční úřady a věřitele (návrh představil v rozpravě prvního čtení vládního návrhu poslanec Patrik Nacher). Pohledávky, které přesáhnou tuto hranici, budou podléhat stejnému rozdělovacímu principu jako dosud, kdy si věřitel vybírá "svého" exekutora bez jakéhokoliv omezení, čímž by byl zachován prostor pro systémovou korupci. Tato varianta navíc neodstraňuje dluhové pasti a  neumožňuje naplnění principu dostupnosti exekutora. Ohrožení nezávislosti soudního exekutora má být dále umocňováno tím, že další pohledávky budou směřovat k "prvnímu" exekutorovi.

  V praxi si můžeme představit situaci, kdy existuje věřitel, jemuž pan XY bude dlužit částku 10.000 Kč, v takovém případě bude exekutor na vymožení této částky vybrán transparentním systémem podle bydliště dlužníka. Bude-li ovšem pan XY dlužit 150.000 např. z  nebankovní půjčky, bude o výběru exekutora rozhodovat onen poskytovatel tohoto úvěru. V druhém případě se může exekutor dostávat do područí věřitele, kterému vděčí za zakázku, a proto nemusí být nezávislý, a  tudíž motivovaný k hledání spravedlivého řešení exekuce s ohledem na zájmy dlužníka.

  Níže podepsané nevládní organizace se ohrazují proti diskutovanému odklonu od principu krajské teritoriality a vyzývají poslance, aby takové návrhy zamítli. Jen tak lze dostát protikorupčním slibům a slibům o boji proti dluhovým pastem.

  Ondřej Závodský, Nadační fond proti korupci

  Marek Zelenka, Oživení

  Petr Leyer, Transparency International ČR

  Josef Karlický, Frank Bold Society

  Tagy:
  Politici:
  Sdílet: