Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reakce: Kauza Čapí hnízdo nesmí být zneužívána k útoku na státní zastupitelství

Reakce: Kauza Čapí hnízdo nesmí být zneužívána k útoku na státní zastupitelství

Nezávislostí státního zastupitelství, po které volá Rekonstrukce státu i odborná a laická veřejnost, je myšlena nezávislost na vládě. Proto nelze přijmout úvahy ministryně spravedlnosti Benešové, že využití kontrolních mechanismů uvnitř soustavy státního zastupitelství svědčí o závislosti státních zástupců na jejich vedoucích. Dohled městského státního zástupce Erazíma v kauze Čapí hnízdo je řádným zákonným postupem stejně jako možnost nejvyššího státního zástupce otevřít trestní stíhání do 3 měsíců od jeho zastavení.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Foto: ČTK

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová kritizovala současný postup státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo. V rozhovoru pro Deník N řekla, že jde o „špatný signál o stavu soustavy státního zastupitelství“. Konkrétně se dotkla i připravované novely zákona o státním zastupitelství: „Pak se tady dovolávají nezávislosti, a když ji mají deklarovat, tak zjišťujete, že je jeden závislý na druhém a je to sešněrovaná hierarchická soustava. A hádají se tady o zákon o státním zastupitelství, mají plnou pusu nezávislosti, ale v podstatě fungují závisle.“ Zdroj: iDnes

Odborná veřejnost se dlouhodobě shoduje na tom, že státní zastupitelství musí být nezávislé na politicích. V tomto směru je slabinou současného zákona zejména možnost vlády kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce. Vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce má řadu významných kompetencí a je hlavou celé soustavy, může tento fakt velmi oslabovat pozici státního zastupitelství jako celku.

Rizikovost současného znění zákona se může velmi palčivě projevit právě v kauze Čapí hnízdo. Pokud by došlo k zastavení trestního stíhání městským státním zastupitelstvím, bude mít Pavel Zeman možnost rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra zrušit a vrátit tak do hry podání obžaloby. Zároveň ho však bude moci vláda obviněného premiéra odvolat. Právě proto je zapotřebí brzké přijetí novely zákona, která vládě možnost politického odvolání nejvyššího státního zástupce vezme.

Nezávislost státních zástupců na politicích ovšem nelze zaměňovat za nezávislost uvnitř soustavy státních zastupitelství. Každý dozorující státní zástupce je ohledně svého postupu značně nezávislý, ovšem zároveň zákon stanovuje určité kontrolní mechanismy, které mají zaručit vyloučení excesu či selhání jednotlivce a přinést tak záruku spravedlivého procesu pro každého. Dozorující státní zástupce má ve svěřeném případu hlavní slovo od přípravného řízení až do projednání před soudem, a to včetně podání obžaloby. Na jeho postup však průběžně dohlíží vedoucí státní zástupce. A i v případě, že by dohled vedoucího státního zástupce selhal, je zde stále možnost, aby zákonnost zastavení trestního stíhání posoudil do 3 měsíců nejvyšší státní zástupce.

„Je velmi nežádoucí, aby byl určitý zmatek kolem citlivé kauzy, jakou je Čapí hnízdo, zneužíván k očernění státního zastupitelství a důvěry ve fungování justice. Žádné finální rozhodnutí dosud nepadlo a jakémukoliv případnému dílčímu selhání by měly zabránit kontrolní mechanismy, které jsou v rámci zákona ustaveny. Je proto nevhodné shazovat nezávislé fungování státních zástupců tím, že využívají zákonné postupy, byť jsou navenek komunikovány nešťastně. Potřeba je nyní zejména racionální debata o novele zákona o státním zastupitelství, která by vyřešila hlavní systémové nedostatky,” řekl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu již 30. dubna vyzvala vládu a následně poslance, aby novelou příslušných zákonů zajistila větší nezávislost justice ve výzvě 7 pojistek pro nezávislou justici. Naše kroky pro přijetí systémových záruk chránících justici jsme shrnuli v tomto přehledu. Zúčastnili jsme se také dvou schůzek s ministryní Benešovou, kde jsme hájili takovou podobu novely zákona o státním zastupitelství, která skutečně přinese kýženou větší nezávislost soustavy státního zastupitelství na vládě. Poslední schůzka se konala 25. června, další setkání je v plánu již 10. září.