Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reakce: Trestní oznámení kancléře Mynáře na Rekonstrukci státu a Frank Bold je zcela nesmyslné

Rekonstrukce státu jako nezávislá platforma protikorupčních organizací reaguje na trestní oznámení, které na ni dnes podal hradní kancléř Vratislav Mynář. Bylo naší morální povinností podat v únoru trestní oznámení na kancléře Mynáře vzhledem k podezření z možného spáchání trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. V tomto oznámení jsme se nedopustili žádného křivého obvinění, pouze jsme shrnuli fakta, která nerozporoval ani sám kancléř Mynář, a přidali právní analýzu.

Kancléř Vratislav Mynář dnes oznámil záměr podat trestní oznámení na Rekonstrukci státu a mezinárodní tým právníků Frank Bold. Podle tiskové zprávy Hradu nás podezírá z toho, že jsme se dopustili křivého obvinění tím, že na něj naše platforma podala trestní oznámení kvůli možnému zasahování do nezávislosti soudu v návaznosti na zveřejnění informací o jeho schůzkách se soudci Baxou a Šimíčkem. 

Naši experti analyzovali dostupné informace zveřejněné v médiích a došli k právnímu závěru, že popsané jednání kancléře Mynáře vykazuje znaky trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Existovalo tedy důvodné podezření, že tento trestný čin mohl být spáchán. Považovali jsme proto za nezbytné postoupit naše závěry Policii České republiky formou oficiálního podnětu. Nikde jsme však neuváděli tvrzení, že kancléř Mynář spáchal trestný čin, jelikož to může posoudit pouze nezávislý soud. Posoudit to můžete sami, tady je text trestního oznámení a také plné znění naší právní analýzy

Křivého obvinění jsme se s nadsázkou řečeno dopustit ani nemohli. Lze se jej totiž dopustit podáním trestního oznámení pouze v případě, že by byly v trestním oznámení vědomě uvedeny nepravdivé údaje. To v daném případě zjevně nenastalo, neboť v trestním oznámení jsme uvedli pouze informace z veřejných zdrojů, u nichž nebyl důvod pochybovat o jejich pravdivosti. Lze navíc dodat, že jsme se zaměřili opravdu jen na fakta, která v té době veřejně nezpochybňoval ani kancléř Mynář. 

Závěrem je dobré zastavit se nad slovy tiskové zprávy o "financování pochybné právní analýzy". Žádné aktivity Rekonstrukce státu nejsou financovány z veřejných peněz, tudíž z nich nebyla logicky financována ani dotčená analýza. Rekonstrukce státu nečerpá z dotačních ani grantových programů ze státního rozpočtu ani dalších veřejných zdrojů. Aktivity naší platformy financují převážně soukromí dárci. Všechny dárce naší platformy najdete na našem transparentním účtu.

Rekonstrukce státu podala trestní oznámení na kancléře Mynáře 6. února 2019. Nezávislé rozhodování soudů je jedním ze základních demokratických principů, které platforma Rekonstrukce státu hlídá v rámci občanské výzvy Mantinely demokracie. Pečlivě jsme proto vyhodnotili veřejně dostupné informace o schůzkách kancléře Mynáře se soudci Šimíčkem a Baxou. Podrobnosti najdete tady


Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu