Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reflektor: Posviťte si na politiky novou mobilní aplikací od Rekonstrukce státu

Reflektor: Posviťte si na politiky novou mobilní aplikací od Rekonstrukce státu

  Sdílet: 08. 04. 2020

  Pokouší se vláda omezit právo občanů na informace? Objevila se v zákoně podivná výjimka? Nebo naopak poslanci schválili důležitý protikorupční zákon? To vše vám dá vědět nová mobilní aplikace Reflektor od Rekonstrukce státu. Je ke stažení zdarma a můžete v ní politiky za jejich kroky hodnotit a psát jim. Politici díky aplikaci získají nové podněty a užitečnou zpětnou vazbu. Zapojit se do diskuze o věcech veřejných nikdy nebylo jednodušší.

  Reflektor je první mobilní aplikace pro hlídání kroků politiků a komunikaci s nimi. „Chtěli jsme dát občanům nástroj, jak mohou snadno, rychle a věcně komunikovat s politiky. Díky Reflektoru se dozví o nových krocích politiků, mohou je v aplikaci hodnotit a psát jim,” říká Jan Králík z občanské platformy Rekonstrukce státu. Aplikace je zdarma ke stažení v Google PlayApp Store.

  Aplikace Reflektor míří na oblast demokratického vládnutí a protikorupčních opatření. „Reflektor nabízí možnost reflektovat kroky politiků. Občané v něm mohou pobídnout politiky k tvorbě prospěšných a kvalitních zákonů. A mohou se ozvat politikům v případě, když by hrozilo, že jejich kroky zhorší kvalitu naší demokracie. Rekonstrukce státu má desítky expertů z různých oblastí, kteří potenciální hrozby monitorují. Pokud vyhodnotí některý krok politiků jako závažný, můžeme zaslat uživatelům aplikace ihned novou výzvu,” upřesňuje Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Lidé pak mohou na základě výzvy politiky ohodnotit a pustit se do komunikace s nimi. Může se tak podařit některé kroky politiků mimo mantinely demokracie zvrátit, případně zabránit přijetí nekvalitních zákonů. Je to výhodné pro obě strany. Uživatelé vědí, co se děje a že s tím mohou něco dělat, a politici se dozvědí, co si občané myslí. „Plánujeme zveřejňovat a předávat politikům také statistiky o tom, jak si vedou v hlasování uvnitř Reflektoru. Jde o vysvědčení jejich práce na zákonech,” dodává Jan Králík.

  Reflektor míří přímo na konkrétní politiky

  Velkou výhodou Reflektoru je to, že díky výzvě vždy víte, na koho se máte obrátit. „Výzvy vždy obsahují informace o tom, který politik má daný problém na starost. Můžu se proto obrátit přímo na něj a nemusím zbytečně zahlcovat zprávami politiky, kteří s tématem nemají nic moc společného. Na dvě kliknutí pak můžu politikovi poslat e-mail. Hlídat politiky ale musíme my občané, to za nás mobily neudělají,” popisuje Michal Bláha z Hlídače státu, který je odborným garantem Rekonstrukce státu.

  Rekonstrukce státu už od roku 2013 prosazuje systémová opatření proti korupci, klientelismu a plýtvání s veřejnými penězi. Máme díky tomu dlouhodobou zkušenost s občanským lobbingem. „Politici a političky si zpětné vazby voličů všímají. Máme vyzkoušeno, že ocení, když se s nimi jako občan zdvořile pustíte do řeči o konkrétní věci, která skutečně spadá do jejich kompetence. Výzvy v aplikaci Reflektor píšeme tak, aby konstruktivní komunikaci podporovaly,” doplňuje Olga Pek, koordinátorka dobrovolníků v Rekonstrukci státu.

  Pracovní verze aplikace Reflektor získala vloni ocenění v soutěži Společně otevíráme data v kategorii Participace. V budoucnu si Reflektor plánuje posvítit také na další oblasti - např. ekologii, sociální politiku anebo školství. Uživatelé si budou moci zvolit, kterou oblast chtějí podrobně sledovat. 


  • Jak se Reflektor používá?

   Aplikaci Reflektor si stáhnete zdarma do telefonu, je dostupný v Google Play a App Store. Reflektor vám pošle notifikaci a výzvu, kdykoliv se stane v politice něco důležitého. Aplikace v současnosti míří na kroky politiků v oblasti demokratického vládnutí a protikorupčních opatření. Můžete v ní politiky hodnotit a psát jim zprávy.

  • Proč bych si aplikaci Reflektor měl/a stáhnout?

   Reflektor je tou nejsnazší cestou, jak komunikovat s politiky. Každá výzva vám do ruky dává konkrétní podklady o tom, co se děje. Současně výzvy obsahují i informace o tom, který politik má daný problém na starost. Můžete se proto obrátit přímo na něj, a nespamovat další politiky, kteří s tím nemají nic společného. Na dvě kliknutí pak můžete politikovi poslat dopis. Zpětná vazba je přitom pro politiky vždycky důležitá.

  • Jaký je vklad Rekonstrukce státu do aplikace?

   Rekonstrukce státu sleduje všechny důležité zákony a další dění v politice, dává ke krokům politiků svá expertní stanoviska. Na základě nich vznikají i výzvy, které se objevují v Reflektoru.

  • Jak se vybírají témata a výzvy? 

   Rekonstrukce státu se v lednu 2018 zavázala, že bude hlídat mantinely odpovědné demokratické vlády, zkráceně mantinely demokracie. Mezi hlavní mantinely patří nezávislé rozhodování soudů, svoboda médií, právo občanů na informace, právo opozice na diskusi ve Sněmovně a další důležité pojistky moci. Expertní týmy aktuálně monitorují 9 oblastí, v nichž nepřetržitě vyhodnocují potenciální hrozby a navrhují také možná řešení. Rekonstrukce státu koordinuje jejich práci a v reakci na aktuální politické dění potom zasílá výzvy, které se objevují v Reflektoru.

   Další součástí Reflektoru jsou také výzvy ke klíčovým protikorupčním zákonům, které jsou aktuálně v legislativním procesu. Jde o zákony, které vnáší světlo do veřejných financí a jako celek mohou zlepšit důvěru občanů ve stát a demokracii.

  • Proč říkáte lidem, co si mají myslet? Není obsah příliš jednostranný?

   Obsah v Reflektoru spravujeme a doplňujeme podle vývoje v daných tématech, který vyhodnocujeme s pomocí expertů. Naši expertízu prostřednictvím aplikace nabízíme uživatelům ve srozumitelné formě. Současně jim dáváme možnost psát politikům nebo je za jejich práci ohodnotit. Každý uživatel se může rozhodnout, zda se s naším postojem ztotožní, nebo ne. My mu k tomu poskytujeme maximum informací - včetně odkazů na externí podklady k hlubšímu prostudování.

  • Co se změní, když jako občan napíši politikovi? 

   Zájem veřejnosti je pro politiky klíčový. Když se veřejnost zajímá o určité téma, politici mu věnují více pozornosti. Politici si zpravidla chtějí udržet přízeň voličů, a proto se zajímají o to, co zajímá veřejnost. Občan může i skrze Reflektor dostat k politikům důležité informace, které mohou jeho rozhodování o konkrétních věcech ovlivnit. Případně může ohodnotit to, jak politik pracuje na zákonech.

  • Není psaní politikům kontraproduktivní?

   Rekonstrukce státu má dlouhodobé zkušenosti s občanským lobbingem. Vyplývá z nich, že politici ocení, když se s nimi občan chce slušně bavit o konkrétní věci, která skutečně spadá do jejich kompetence. Výzvy v aplikaci Reflektor jsou obvykle psány v konstruktivním duchu, což má podpořit i slušnou komunikaci mezi občanem a politikem. V případě, kdy však politik ohrozí některý ze základních demokratických principů, je vhodnou reakcí i větší počet dopisů, které ukazují, že občanská společnost je připravena chránit demokracii.

  • V čem je individuální dopis účinnější než podepsat petici (u obrany demokracie)?

   Politici jsou zvyklí, že po nich různé skupiny a iniciativy požadují změny skrze petice. Osobní dopis má však větší hodnotu v tom, že může politikovi ukázat, jak problém vnímají běžní lidé. Poslanci a senátoři navíc stále dostávají relativně malý počet dopisů od občanů. Je tedy možné, že Vašemu dopisu nakonec budou věnovat větší pozornost, než další petici. Sbírání podpisů pod petici navíc většinou chvíli trvá, ale svůj dopis můžete napsat politikovi hned poté, kdy se v Reflektoru dozvíte, že ohrožuje jeden z mantinelů demokracie.

  • Zasahujete nějak do toho, co lidé politikům posílají?

   Reflektor otevírá občanům cestu ke komunikaci s politiky. Rekonstrukce státu tedy do komunikace nijak zasahovat nemůže, protože probíhá napřímo mezi e-mailovou schránkou uživatele a politika.

  • Najdeme v Reflektoru všechny politiky? 

   Uživatelé aplikace Reflektor mohou aktuálně hodnotit všechny současné poslance a také ministry. V aplikaci zatím chybí senátoři, které však chceme v horizontu několika měsíců také přidat.

  • Rekonstrukce státu dřív připravovala hodnocení politiků. Proč není v Reflektoru? Jak můžu v aplikaci politiky srovnávat?

   Rekonstrukce státu publikovala hodnocení politiků před každými volbami. Hodnocení ukazovalo, jak jednotliví politici přispěli ke schválení protikorupčních zákonů. Metodika hodnocení zohledňuje nejen hlasování na plénu, ale i výbory a aktivitu individuálních poslanců a senátorů. Proto se často jedná o ruční práci. Aktuálně proto nové hodnocení teprve připravujeme. Očekáváme, že v nové verzi hodnocení budou data z Reflektoru a v Reflektoru budou výstupy z hodnocení politiků. Srovnání politiků mezi sebou v Reflektoru zatím není, ale je to funkcionalita, kterou plánujeme přidat. V Reflektoru by se měla objevit před celostátními volbami.

  • Jaký reálný dopad od aplikace Reflektor očekáváte?

   Od aplikace si slibujeme aktivní zapojení občanů do politiky v míře, jakou Reflektor nabízí, včetně zapojení lidí, kteří se doposud nijak neangažují. Prostřednictvím Reflektoru jim můžeme nabídnout a prakticky ukázat, jak funguje občanský lobbing. Získají tak další způsob pro ovlivňování toho, co se kolem nich děje. Reálným dopadem tedy může být například víc lidí, kteří se stanou našimi ambasadory, rozhodnou se vstoupit do politické strany nebo být aktivní v komunální politice.

   Zároveň očekáváme, že politici zaregistrují zpětnou vazbu od uživatelů aplikace a zohlední ji ve svých rozhodnutích. Uvidí, že občanům nejsou lhostejná ani složitější politická rozhodnutí, že sledují legislativní proces i konkrétní hlasování. Taková zpráva směrem ke konkrétním politikům ve veřejném prostoru do jisté míry chybí.

  • Jak se bude Reflektor dál vyvíjet?

   Reflektor je teprve na začátku a Rekonstrukce státu plánuje další vývoj aplikace - jak po stránce obsahu, tak z hlediska formy. Výhledově počítáme s tím, že by Reflektor obsahoval i další témata mimo agendu Rekonstrukce státu. To však závisí na spolupráci s dalšími experty z těchto oblastí. Aplikaci chceme také vyšperkovat i z hlediska jejích funkcí - chceme uvnitř aplikace umožnit uživatelům zobrazit si statistiku o počtech hodnocení politiků a odeslaných mailů. Aplikace by také v budoucnu měla mít více gamifikačních prvků.

  • Jak je aplikace zabezpečená?

   Všechna komunikace se serverem je šifrovaná a hesla v databázi jsou také zabezpečena (databáze reálně obsahuje pouze “srovnávací otisk”, tzv. hash, nikoliv heslo samotné).

  • Kolik stál Rekonstrukci státu vývoj aplikace Reflektor?

   Celkem jsme do návrhu, designu a dosavadního vývoje aplikace investovali 200 tisíc korun. Mnoho další práce odvedli dobrovolníci a členové výkonného týmu Rekonstrukce státu.

  • Bude Reflektor opensource? 

   Převedení na opensource připravujeme. S publikováním na jiné platformě než jsou komerční appstory nemáme zkušenost, proto jsme o tom dosud neuvažovali.  Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací z iniciativy organizace Frank Bold. Členy Rekonstrukce státu jsou kromě Frank Bold také Oživení, Otevřená společnost, EconLab, Hlídač státu a další.

  Sdílet: