Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu varuje před novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh dává hlavnímu hygienikovi nadměrné pravomoci

Rekonstrukce státu varuje před novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh dává hlavnímu hygienikovi nadměrné pravomoci

Sdílet: 30. 11. 2020

Vláda dnes bude jednat o návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který má být Sněmovnou schválen zrychleně ve stavu legislativní nouze. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik podle návrhu získají nové silné pravomoci - např. možnost zavřít restaurace, sportoviště, školy i univerzity. Pod rouškou zefektivňování činnosti decentralizované hygieny se ministerstvo snaží získat rozsáhlé pravomoci, ovšem bez patřičné kontroly ze strany Parlamentu. Rekonstrukce státu proto doporučuje vládě vrátit tento návrh ministerstvu zdravotnictví a přijmout raději speciální pandemický zákon.

Foto: ČTK

Rekonstrukce státu již od 23.4. tohoto roku doporučuje vládě nastavit jasný právní rámec pro dlouhodobý boj s epidemií onemocnění COVID-19 a k tomuto tématu navrhla i několik variant řešení. Vyjadřovala se dosud ke všem legislativním návrhům vlády, které se tímto právním rámcem zabývaly. V této souvislosti vydáváme stanovisko k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a jenž byl dne 27.11.2020 Ministerstvem zdravotnictví předložen k projednání na vládě.

Zásadní posílení pravomocí ministerstva maskované za centralizaci systému hygieny

Podle předkládací zprávy vládního návrhu je jeho cílem: „reagovat na dopady související s šířením onemocnění COVID-19 a přijatá opatření v souvislosti s touto skutečností. Podstatou návrhu je – na pokyn pana předsedy vlády – provést centralizaci systému hygienické služby. Nově vzniklá Státní hygienická služba však bude, podobně jako stávající krajské hygienické stanice a jejich zaměstnanci, zařazena do režimu státní služby“. Takto je i tato novela veřejnosti prezentována. Nicméně rozsah novelizace je ve skutečnosti mnohem širší a zásadnější, neboť kromě jiného doplňuje ustanovení § 69 o nové silné pravomoci Ministerstva zdravotnictví, které zásadním způsobem zasahují do základních práv a svobod.

Z hlediska transparentnosti legislativního procesu je nepřijatelné, aby vláda o dalších významných změnách zákona veřejnost neinformovala, zejména jsou-li zásadním způsobem rozšiřovány pravomoci moci výkonné zasahovat do základních lidských práv a svobod, a to způsobem, který byl doposud možný pouze za nouzového stavu pod kontrolou Parlamentu a za zvýšeného dohledu soudů. „Vláda maskuje snahu získat mimořádné pravomoci efektivizací činnosti decentralizované hygieny. Je nepřijatelné, aby byl návrh zákona v této podobě schválen ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze,” říká Lukáš Kraus, vedoucí právník Rekonstrukce státu.

Mocný hlavní hygienik

Nové silné pravomoci, ke kterým dnes vláda potřebuje vyhlášení nouzového stavu, by nově získalo Ministerstvo zdravotnictví. Jménem ministerstva by však agendu nově mohl vykonávat hlavní hygienik. Jako náměstek ministra by tak mohl bez kontroly vlády či Parlamentu a bez politické odpovědnosti částečně zavřít ekonomiku na území celé České republiky. Hlavní hygienik by nově mohl zavřít restaurace, hotely, sportoviště, školy i univerzity. Mohl by také omezit provoz služeb a obchodních center a dále zakázat soukromé i veřejné akce nad určitý počet osob. Nebyl by omezen ani souhlasem jiného ústavního orgánu ani časovým omezením.

Žádné náhrady škod

Možnost přikazovat celostátní omezení ekonomiky a omezovat práva a svobody skrze zákon o ochraně veřejného zdraví by také vyloučila možnost žádat o náhradu škody podle krizového zákona. „Nejen tedy, že by došlo k bezprecedentnímu posílení pravomocí jednoho státního úředníka zasahovat do práv a svobod občanů bez zvýšené kontroly, došlo by také k oslabení postavení osob, které budou takovými opatřeními poškozeny,” doplňuje analytik Rekonstrukce státu Jakub Černý

Přenesení odpovědnosti na úředníka

Přenesením odpovědnosti na náměstka Ministra zdravotnictví by vláda přenesla politickou odpovědnost za epidemiologická opatření a s nimi spojenými zásahy do základních práv a svobod na úředníka. Takto však k omezení lidských práv přistupovat nelze. Jejich omezení je mimořádným krokem, který by měl být opatřen mimořádnou legitimitou,” uzavírá právník Rekonstrukce státu Věnek Bonuš. Na tomto principu je založen i krizový zákon, podle kterého lze ve větší míře omezovat základní práva a svobody jen kolektivně vládou a jen v nouzovém stavu, jehož trvání podléhá kontrole Poslanecké sněmovny.

Doporučení Rekonstrukce státu:

I. Doporučujeme vládě návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví vrátit

Ministerstvu zdravotnictví k dopracování.

II. Doporučujeme vládě podpořit schválení již předloženého zvláštního pandemického

zákona, který namísto přenášení odpovědnosti na úředníka zachovává politickou

odpovědnost a z ministra ji přenáší na vládu a který by po legislativních úpravách

zakotvil principy parlamentní a zvýšené soudní kontroly.