Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu vyzvala vládu: Zrušte nesmyslný poplatek pro antimonopolní úřad!

Rekonstrukce státu vyzvala vládu: Zrušte nesmyslný poplatek pro antimonopolní úřad!

Sdílet: 18. 03. 2019

Protikorupční platforma Rekonstrukce státu minulý pátek vyzvala vládu, aby zrušila nesmyslný poplatek, který musí veřejnost platit za podání podnětu k antimonopolnímu úřadu. Vláda dnes však k návrhu přesto dala nesouhlasné stanovisko, ačkoliv jde o jedno z klíčových opatření pro posílení kontroly nad transparentností veřejných zakázkek. Poslanci Pirátů navrhli tuto změnu do novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vláda dnes nepodpořila návrh na zrušení poplatku za podnět k antimonopolnímu úřadu, kterým chtěla skupina poslanců změnit zákon o zadávání veřejných zakázek. Pokud chce kdokoliv z veřejnosti ÚOHS upozornit na možnou nehospodárnost, musí oznamovatel za jeden podnět zaplatit 10 000 korun. Protikorupční platforma Rekonstrukce státu považuje zrušení poplatku za jeden z klíčových kroků ke zlepšení zákona o zadávání veřejných zakázek. Upozornili jsme na něj i happeningem před budovou úřadu v létě 2018. Vyzvali jsme proto již v pátek vládu, aby návrh skupiny poslanců podpořila. Celý text čtěte zde: doporuc-eni-rs-zrus-eni-poplatku-u-ohs-15032019.pdf.

„Dochází k absurdním situacím, kdy antimonopolní úřad vymáhá poplatek i po oznamovatelích z řad orgánů veřejné správy, včetně státních orgánů, kteří jsou povinni předávat podněty z úřední povinnosti. Pro běžného oznamovatele je pak poplatek zcela jistě překážkou pro to, aby chtěl oznámit jakékoliv zjištěné pochybení,” řekl Marek Zelenka, předseda protikorupčního spolku Oživení.

Ministryně Klára Dostálová (za hnutí ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády upozornila, že antimonopolní úřad se může doručeným podnětem zabývat, i pokud není poplatek zaplacen. Pokud jej shledá přínosným, může zahájit šetření z moci úřední. Úřad však v praxi jedná jinak.

„Z místního šetření Veřejné ochránkyně práv na půdě ÚOHS plyne, že nezaplacené podněty byly od přijetí nového zákona zaměstnanci ÚOHS zcela ignorovány a v rozporu s principem oficiality stanoveným správním řádem se k jejich obsahu nesměl dostat žádný z právníků Sekce veřejných zakázek,” dodal Marek Zelenka z Oživení.

Rekonstrukce státu vidí v poplatku zejména následující koncepční nedostatky:

1. Poplatek se míjí s jeho zamýšleným účelem. ÚOHS musí řešit i nezaplacené podněty. Zaplacením 10,000,- Kč má oznamovatel pouze nárok na to, aby mu ÚOHS do 30 dnů sdělil, zda zahájil správní řízení nebo podnět shledává irelevantním.

2. Poplatek má paušální dopad na všechny podatele podnětů bez rozdílu, a to dokonce včetně oznamovatelů z řad orgánů veřejné správy, včetně státních orgánů, kteří jsou povinni předávat podněty z úřední povinnosti.

3. Poplatek nelze vrátit v případě odůvodněného podnětu, na základě kterého ÚOHS zahájí správní řízení z moci úřední.

4. Poplatek je vyňat z působnosti zákona o správních poplatcích.

5. Nelze žádat o osvobození a úlevy.

6. Protiústavní nepřiměřená výše poplatku.

7. Faktická absence opravných prostředků proti jeho vyměření.

8. Porušení principu ekvivalence.

9. Absence rozpočtového určení poplatku.Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.