Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Schůzka s Marií Benešovou: ministryně stále odmítá rychlou poslaneckou novelu, slibuje zrychlení vládního návrhu, který však má háčky

Schůzka s Marií Benešovou: ministryně stále odmítá rychlou poslaneckou novelu, slibuje zrychlení vládního návrhu, který však má háčky

Rekonstrukce státu již 30. dubna vyzvala vládu, aby přijala sedm pojistek pro nezávislou justici. Požadujeme také změny v novele zákona o státním zastupitelství, které vezmou vládě možnost odvolat nejvyššího státního zástupce. Ačkoliv na schůzce ministryně část požadavků přijala, odmítla nejrychlejší cestu k cíli – úzkou poslaneckou novelu. Chce však uspíšit přijetí vládního návrhu, který původně počítal s účinností až od ledna 2022. Rekonstrukce státu dále upozorňuje na rizikové pasáže vládního návrhu. Na jednání s ministryní a jejími náměstky padly zatím pouze přísliby.

ČT24 živě referovala o schůzce Rekonstrukce státu s M. Benešovou

Cílem Rekonstrukce státu je stále rychlé přijetí pojistek pro větší nezávislost justice na vládě. Nejvíce urgentní je přitom záruka proti politickému odvolání nejvyššího státního zástupce. „Předběžný obsah auditu Evropské komise je natolik třaskavý směrem k premiérovi Babišovi, že urychlené zákonné nastavení záruk je klíčové. Lidé nemohou pořád hlídat nezávislost justice z ulice za použití demonstrací. Musíme posílit institucionální záruky nezávislosti, a to co nejrychleji. Na odpolitizování funkce nejvyššího státního zástupce čeká Česká republika již od roku 2002. Včera jsme se snažili přesvědčit ministryni a její náměstky, že nejrychlejší legislativní úprava je v tomto okamžiku také nejlepší řešení. Ministerstvo by mělo mít v této věci shodný záměr a být vstřícné i k poslanecké aktivitě směrem k odpolitizování Nejvyššího státního zastupitelství,“ řekl Pavel Franc, zakladatel Rekonstrukce státu a ředitel Frank Bold.

Kdy bude vládní novela? Možná v půli roku 2020, možná nikdy

Rekonstrukce státu již od 30. dubna prosazuje, aby vláda nejdříve garantovala státnímu zastupitelství základní záruky a poté předložila komplexní novelu. Přípravu této novely slíbila na schůzce ministryně Benešová výrazně urychlit. „Podle slov ministryně by mohla být novela projednána letos na podzim a nabýt účinnosti od června roku 2020. To podle nás není reálné, neboť tento návrh stále obsahuje mnoho sporných bodů, které mohou ve Sněmovně vyvolat nikdy nekončící diskuze,“ uvedl Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu.

Je také důležité, aby uspíšení novely nezrychlilo odchod aktuálního nejvyššího státního zástupce, vrchních státních zástupců a dalších vedoucích státních zástupců. Novela zákona proto musí pamatovat také na prodloužení přechodného období. „Vládní návrh od počátku navrhuje relativně krátká přechodná období. Pro nejvyššího státního zástupce jsou to 2 roky, pro vrchní státní zástupce pak nelogicky zvláštní přechodná ustanovení v délce 3 let. Náměstek ministryně Jeroným Tejc nám na schůzce přislíbil, že přechodná ustanovení budou upravena tak, aby o novém státním zástupci rozhodovala až příští vláda,“ doplnil Lukáš Kraus

Je nutné, aby byla zachována určitá kontinuita a stabilita státního zastupitelství podobně, jak je to v návrhu poslanecké novely (sněmovní tisk č. 524), jehož přechodná ustanovení se inspirují novelou zákona o soudech a soudcích (zákon č. 314/2008 Sb.), kterou se zavedla funkční období soudních funkcionářů.

Bude komise pro výběr vedoucích státních zástupců pod palcem ministra?

Největší výhrady měla Rekonstrukce státu proti tomu, aby ministr jmenoval 3 z 5 členů komise, která vybírá vedoucí státní zástupce. Ministryně naše výhrady zohlednila a přislíbila upravit návrh zákona o státním zastupitelství tak, aby Ministerstvo spravedlnosti nemělo při výběru státních zástupců hlavní slovo. Tento posun pozice ministryně spravedlnosti považujeme za velice pozitivní. O dalších podrobnostech technického rázu budeme dále jednat. K návrhu řešení má již v tomto momentě výhrady Soudcovská unie. Její prezidentka Daniela Zemanová k tomu řekla: 

„Podle vládního návrhu má být z pětičlenné komise jeden člen soudce, kterého vybere Ministerstvo spravedlnosti. S tím nesouhlasíme – jedná se o rozhodování o tom, kdo bude v soustavě státního zastupitelství vykonávat státní správu. O tom nemá (spolu)rozhodovat soudce. Soudce nemá být spoluzodpovědný za to, jak bude probíhat státní správa státního zastupitelství. Nesouhlasili bychom s tím ani v případě, že by soudce navrhl například předseda Nejvyššího soudu.“  

Transparentní výběr soudních funkcionářů

Součástí požadavků výzvy „Sedm pojistek pro nezávislou justici“ jsou také transparentní výběrová řízení na předsedy a místopředsedy soudů, kteří rozhodují o tom, který soudce bude rozhodovat o konkrétních případech. Pravidla pro výběrová řízení může ministryně nařídit pomocí úpravy aktuální instrukce, což může Ministerstvo provést už během dvou letních měsíců. 

„Aktuálně existuje instrukce  Ministerstva spravedlnosti, která upravuje výběr soudních funkcionářů. My bychom rádi tento proces udělali co nejvíce transparentním a férovým. Je nutné ujistit veřejnost o tom, že justice každému měří stejným metrem. Proto jsme paní ministryni před jednáním zaslali návrh opatření k zajištění transparentnosti a férovosti výběrových řízení. Paní Benešová, ani její odpovědní náměstci však nebyly v tomto bodě na jednání připraveni. Dohodli jsme se na dalším jednání v druhé polovině září,“ vysvětlil Pavel Franc. 

Zveřejňování rozsudků všech instancí

Posledním důležitým bodem dnešní schůzky pak byl požadavek, aby soudy všech instancí zveřejňovaly svá pravomocná rozhodnutí ve strojově čitelné podobě. „Tento krok může významně zvednout kvalitu rozhodování soudů. Soudní rozhodování bude transparentnější a modernější. Nebude se odehrávat pouze v jednacích síních, ale každý občan bude mít možnost vidět, jak soudci rozhodují. Nadto se soudci budou moci navzájem učit. Musíme také říct, že v potřebnosti tohoto opatření panovala mezi námi a Marií Benešovou vzácně úplná shoda,“ popisuje Pavel Franc

Rekonstrukce státu dokonce doporučila Marii Benešové experta, který může pomoci s nastartováním tohoto plánu. „Nechceme, aby zaniklo, že jsme byli vůči vládě velmi konstruktivní, když jsme navrhli 7 opatření pro nezávislejší, ale také výkonnější a transparentnější justici. Kromě opatření proti politickým zásahům do chodu justice jsme přidali hned několik návrhů, které významně posilují také kvalitu rozhodování soudů, což má zvýšit také důvěru veřejnosti v něj,“ uzavírá Pavel Franc

Ministryně Benešová odmítla zřízení speciální pracovní skupiny k nezávislosti justice s důvodem, že již existuje mnoho jiných příležitostí diskutovat legislativní návrhy v této oblasti (Legislativní rada vlády, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, sněmovní podvýbor pro justici). Nabídla však možnost ad hoc pracovních setkání nad tématy týkajícími se nezávislé justice. Další schůzka mezi zástupci Rekonstrukce státu a Marií Benešovou by podle dohody měla být v půlce září a předmětem by měl být opět v prvé řadě zákon o státním zastupitelství.

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.