Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Schůzka s premiérem: Pojistky nezávislé justice zástupci vlády neodmítají. Premiér však nesouhlasí s nutností přijmout první garance už během června

  Sdílet: 04. 06. 2019

  Zástupci protikorupční platformy Rekonstrukce státu se dnes ráno sešli s premiérem Andrejem Babišem a ministryní Marií Benešovou nad výzvou k přijetí sedmi pojistek nezávislé justice. Nová ministryně spravedlnosti potvrdila, že věcně souhlasí s většinou návrhů. Současně však premiér ani ministryně nevidí důvod pro urychlení potřebných změn zákonů, které by přinesly první garance pro větší nezávislost justice. Jednání však budou na konci června pokračovat nad konkrétními návrhy.

  Dnes proběhlo jednání Rekonstrukce státu reprezentované Pavlem Francem a Josefem Karlickým s premiérem Andrejem Babišem a ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. „Premiér odmítl nutnost reagovat na veřejností sdílené obavy o nezávislost justice. Nevnímá proto potřebu, proč by měl činit rychlé kroky k posílení nezávislosti a transparentnosti justice, tak jak navrhuje Rekonstrukce státu,” uvedl Pavel Franc, ředitel mezinárodního týmu právníků Frank Bold a iniciátor vzniku Rekonstrukce státu. Připomínáme, že jsme již 30. dubna vyzvali vládu, aby přijala Sedm pojistek pro větší nezávislost justice.

  Po počátečním odmítnutí realizace urychlených kroků, ministryně spravedlnosti nakonec uvedla, že požadavky na rychlé kroky zváží a projedná v rámci resortu i se státními zástupci a soudci. „Jsme domluveni na dalším jednání na konci června tohoto roku. Za pozitivní lze označit, že ministryně Benešová se obsahově z velké části ztotožňuje s návrhy Rekonstrukce státu a rozdílné názory panují jen ohledně procesu a potřeby rychlého řešení” dodává Josef Karlický, vedoucí výkonného týmu Rekonstrukce státu Vzhledem k tomu je stále otevřená možnost, že vláda nakonec přistoupí k rychlejšímu řešení aktuální situace, než dosud plánovala.

  Průběh a konkrétní závěry schůzky:

  1. Zrušení možnosti vlády odvolat nejvyššího státního zástupce

   Rekonstrukce státu na jednání požádala premiéra a ministryni spravedlnosti, aby vláda a hnutí ANO podpořily a zajistily urychlené schválení úzké poslanecké novely, která zajistí, že nejvyšší státního zástupce nebude moci odvolávat vláda, a to i na základě čistě politického rozhodnutí.

   Návrh byl primárně odmítnut s tím, že vláda připravuje komplexní novelu, která zahrnuje posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce a překrývá se s poslaneckou novelou. V průběhu jednání ministryně Marie Benešová přislíbila, že celou věc ještě dnes projedná v rámci hnutí ANO, zda by bylo možné takový krok učinit.

   2. Schválení závazných pravidel pro transparentní výběrová řízení na vedoucí funkce v soudnictví.

   Zástupci Rekonstrukce státu dále požadovali, aby ministryně spravedlnosti zajistila naplňování principů při výběru soudních funkcionářů v gesci ministerstva obsažených v aktuálním návrhu novely zákona o soudech a soudcích, a to do doby, než tato novela bude účinná. Důvod je prozaický, než vstoupí v účinnost připravovaný zákon, velká část předsedů soudů bude již znovu jmenována prezidentem na návrh nové ministryně spravedlnosti. Zástupci Rekonstrukce státu především zdůraznili požadavek na transparentnost, předvídatelnost a objektivnost výběrových řízení.

   Účastníci jednání se dohodli, že se k této otázce znovu sejdou s ministryní spravedlnosti dne 25. 6. 2019 a znovu projednají možnost vydání interního předpisu upravujícího standard pro výběrová řízení. Dále byli zástupci Rekonstrukce státu ministryní požádáni, aby předložili návrhy standardů pro výběrová řízení.

   3. Schválení plánu k zajištění zveřejňování rozhodnutí všech soudů během roku 2020

   Česká republika se zavázala v rámci Open Government Partnership zveřejňovat rozsudky všech soudů nejpozději do roku 2020. V současné době však realizace nenasvědčuje splnění tohoto termínu. Zástupci Rekonstrukce státu proto požadovali, aby ministryně spravedlnosti přijala opatření, která zveřejnění všech rozsudků zajistí. Ministryně deklarovala svoji vůli prošetřit možnosti řešení a projednat další postup se zástupci Rekonstrukce státu na jednání 25. 6. 2019

   4. Zákon o státním zastupitelství a zákon o soudech a soudcích

   Ministryně Benešová i premiér Babiš potvrdili, že vláda letos předloží Sněmovně vládní novelu zákona o státním zastupitelství a novelu zákona o soudech a soudcích, přičemž průběžné návrhy jsou dosud v souladu s parametry 7 pojistek pro nezávislost justice.

   Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.

   Sdílet: