Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Trendy a hrozby pro českou demokracii v roce 2019

Trendy a hrozby pro českou demokracii v roce 2019

  Sdílet: 13. 07. 2020

  Experti Sítě k ochraně demokracie průběžně sledují hrozby, trendy a příležitostí pro zlepšení demokracie v Česku. Jejich závěry zveřejňujeme v pravidelných půlročních zprávách shrnujících ty nejdůlejžitější události. Rekapitulujeme klíčové závěry za druhou polovinu roku 2019.

  Ilustrační foto: ČTK

  Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. V praxi se opírá o pracovní skupiny expertů, kteří sledují a průběžně vyhodnocují hrozby v 8 klíčových oblastech. Přečtěte si shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v závěrečných zprávách jednotlivých pracovních skupin za druhou polovinu minulého roku objevilo. Na kompletní reporty se prokliknete níže nebo je přehledně najdete tady

  Ústavní systém: Prezident v křížku s ústavou

  Nejzávažnější ohrožení ústavního pořádku představovalo podle expertů odmítání prezidenta republiky odvolat bývalého ministra kultury Staňka a jmenovat jeho nástupce. Postup byl v rozporu s Ústavou i Listinou základních práv a svobod. Varovná je ale v této souvislosti i nečinnost premiéra, který odvolání ministra navrhnul, ale nevyužil ústavní mechanismy k tomu, aby pravomoci vlády ochránil před zásahy prezidenta.

  Celý report pro ústavní systém čtěte zde

  Média: Zásahy do nezávislosti veřejnoprávních médií

  Podle mediálních expertů došlo k ohrožení demokratických principů zejména v souvislosti s odkládáním poslaneckého hlasování o výročních zprávách České televize. Ohrožením byla také volba do ČTK podle politické klíče a doporučení prezidenta směrem k poslancům, jak svým hlasováním změnit financování veřejnoprávních médií. Pracovní skupina upozorňuje také na oligarchizaci médií.

  Celý report pro média čtěte zde

  Lidská práva: Nejistá budoucnost dostupného bydlení

  Pracovní skupina pro lidská (sociální) práva spatřuje jako zásadní ohrožení pro ochranu lidských práv situaci, kdy by (vzhledem k jeho veřejným vyjádřením) Veřejný ochránce přestával vykonávat kompetence, které mu ukládá zákon. K závažným pochybením došlo při přípravě návrhu zákona o přídavku na bydlení, který výrazně zpřísňuje přístup k dávkám. Návrh obsahuje řadu nedostatků a nestandardní bylo i jeho projednávání v rámci pracovní skupiny zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  Celý report pro lidská (sociální) práva čtěte zde.

  Politická práva: Soukromí občanů a právo na informace v ohrožení

  Mezi nejzávažnější rizika patří podle expertů návrh novely zákona o vojenském zpravodajství, která by zpravodajské službě umožnil monitorovat veřejné sítě a v případě kyberútoku aktivně zasáhnout. Návrh může být neústavní a ohrozit soukromí občanů. Rizikem je i změna trestního řádu, která by umožnila policii využívat důkazy zpravodajských služeb v trestním řízení. Experti varují před návrhem vnitra, který může omezit právo občanů na informace.

  Celý report pro politická práva čtěte zde

  Bezpečnost a zahraničí: Překvapivé ceny radarů

  Pracovní skupina nezaznamenala přímá rizika pro demokracii, upozorňují ale například na kauzu kolem ceny rušiček a radarů, které Ministerstvo obrany nakoupilo za výrazně vyšší částku, než jakou podpořil sněmovní výbor pro obranu. Vládě se také dlouhodobě nedaří ustanovit nezávislou komisi pro kontrolu zpravodajských služeb. Zahraniční politika byla relativně stabilní, trendem ale zůstává její reaktivnost a zkratkovité jednání některých ústavních činitelů, zejména premiéra.

  Celý report pro bezpečnost, obranu a zahraničí čtěte zde.

  Justice: Státní zástupci ve středu dění

  Podle expertů bylo nejvíce varovnou událostí jednání o novele zákona o státním zastupitelství. Současný zákon umožňuje vládě jednoduše odvolat nejvyššího státního zástupce. Změnit to měla úzká novela, kterou by předložili poslanci. Vládní návrh novely odvolatelnost omezuje, ale posiluje vliv ministra spravedlnosti na výběr nových vedoucích státních zástupců. Aktuálně jsou však oba návrhy u ledu. Za nestandardní považují experti také postup prezidenta při obsazování nového soudce Ústavního soudu, které prezident dlouho odkládal.

  Celý report pro státní zastupitelství a soudnictví čtěte zde.

  Veřejná správa: Pozor na politizaci

  Experti Pracovní skupiny pro veřejnou správu považují za zásadní otevření debaty o změnách ve služebním zákoně. Varují však před možným zneužitím, které by mohlo vést k větší politizaci veřejné správy. Prostor pro politizaci veřejné správy může také otevřít návrh Ministerstva vnitra, podle kterého by tajemníky obecních úřadů a ředitele krajských úřadů mohlo nově odvolávat ministerstvo. Podle expertů může jít o porušení práva na samosprávu. Dlouhodobým problémem je také absence strategického řízení státní správy.

  Celý report pro veřejnou správu čtěte zde.

  Politické strany a volby: Stopka desítkám politických stran

  Experti upozorňují na podání podnětu vládě Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) k pozastavení činnosti 35 stran a podnětu k podání návrhu na rozpuštění dalších 4 stran. Důvodem je opakované porušování povinností těchto stran. S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021 lze očekávat intenzivní debaty nad možnými volebními koalicemi stran. Ústavní soud by měl také projednat senátorský návrh na zrušení tzv. aditivní klauzule.

  Celý report pro politické strany a volby čtěte zde