Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda by měla Národní plán obnovy projednat transparentně a konzultovat ho s odborníky

Vláda by měla Národní plán obnovy projednat transparentně a konzultovat ho s odborníky

Sdílet: 15. 10. 2020

Vláda aktuálně rozhoduje o tom, kam půjde 180 miliard korun z evropských peněz určených na restart české ekonomiky po koronavirové recesi. Rekonstrukce státu upozorňuje na to, že vláda připravila Národní plán obnovy bez širší veřejné debaty, která mohla od léta probíhat. Chystaný materiál navíc není veřejný, a vládní politici o něm doposud rozhodovali za zavřenými dveřmi, bez účasti odborníků nebo důkladného zapracování připomínek.

Premiér Andrej Babiš předal předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové národní plán obnovy. Jeho vznik je terčem kritiky Foto: ČTK

Evropská unie v létě připravila na podporu členských zemí zasažených koronavirovou recesí obří záchranný balíček. Česko z takzvaného fondu obnovy obdrží 180 miliard korun. Babišova vláda rozhodne o tom, kam tyto peníze budou směřovat. Doposud však vláda postupovala zcela netransparentně.

V zemi se vůbec nevedla veřejná debata o rozdělení finanční pomoci postiženým sektorům ekonomiky. Projednání tzv. Národního plánu obnovy na vládě proběhlo bez důkladného vypořádání připomínek ve zkrácené lhůtě, oslovení dotčených aktérů i bez veřejného podkladu. Klíčové rozhodnutí o rozdělení obřího finančního balíku padlo na vládě za zavřenými dveřmi. Rekonstrukce státu považuje takový postup za vysoce netransparentní a ohrožující důvěru občanů v promyšlenost a účelnost rozdělení této finanční pomoci z evropských zdrojů.

Vláda dnes materiál předložila Evropské komisi k předběžné konzultaci. Babišova vláda má díky tomu šanci na částečný reparát. Podle harmonogramu má vzniknout finální návrh Národního plánu obnovy ČR, který bude předložen vládě ke schválení, následně Evropské komisi, a to ve lhůtě do 30. dubna 2021. O finálním návrhu by se měla vést poctivá transparentní debata za účasti expertů a dohledu veřejnosti.

Ostatně v pokynech vypracovaných Evropskou komisí k přípravě Národních plánů obnovy, je výslovně uvedeno, aby vláda nastínila „jakým způsobem proběhly konzultace a zapojení organizací občanské společnosti do navrhování reforem obsažených v plánu.“ Dále musí vláda popsat „jakoukoli konzultaci a přínos sociálních partnerů, občanské společnosti a dalších příslušných zúčastněných stran při přípravě a provádění plánu obnovy a odolnosti.“

Rekonstrukce státu již od jara sleduje vládní programy podporující firmy a živnostníky zasažené pandemií koronaviru. Vypracovali jsme komplexní hodnocení jejich efektivity a transparentnosti. Nastavení podpůrných programů mělo značné nedostatky, podobně jako jejich cílení a samotná realizace. Proto bychom chtěli doporučit vládě, aby se v případě rozdělování peněz z Národního plánu obnovy poučila z dřívějších nedostatků, a postupovala v duchu našich připomínek k dobrému nastavení podpory. Více: Závěry Rekonstrukce státu k hodnocení vládních podpůrných programů.

Na jednotlivé projekty z aktuálního návrhu Národního plánu obnovy si posvítil i Hlídač státu, člen Rekonstrukce státu.


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Počítadlo vládní pomoci ekonomice zasažené koronakrizí najdete na www.nezhasinat.cz.