Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda dnes schválila návrh speciálního pandemického zákona. Některá rizika však zůstávají

Vláda dnes schválila návrh speciálního pandemického zákona. Některá rizika však zůstávají

Sdílet: 07. 05. 2020

Rekonstrukce státu dlouhodobě monitoruje kroky vlády v době nouzového stavu. V rámci doporučení pro vládu z projektu NEZHASÍNAT! jsme opakovaně upozorňovali na to, že je potřeba zajistit jasný právní rámec pro dlouhodobý boj s epidemií. V úterý jsme apelovali veřejnou výzvou na členy vlády, aby svůj návrh řešení urychleně představili a zahájili o něm jednání s opozicí. Dnes vláda návrh speciální pandemické legislativy schválila. Návrh má řadu pozitiv, nicméně některá významná rizika zůstala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) představuje plány vlády na přípravu pandemické legislativy po jednání vlády. Foto: ČTK

Oceňujeme, že vláda dnes po včerejším jednání ministra vnitra s opozicí o něco lépe představila své plány ohledně pandemické legislativy. Vedle schválení speciálního Návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 oznámila přípravu komplexní novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, které mají být předloženy do 30. září.

Speciální pandemický zákon má mnoho přínosů

Oproti pondělnímu ministerskému návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který byl nakonec odložen, lze nový speciální zákon ocenit z několika důvodů. Hlavní výhodou návrhu je posílení odpovědnosti vlády za celostátní protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo bude muset pro svá opatření vyžadovat předchozí souhlas vlády. V případě urgentního nebezpečí se bude moci obejít bez něj, avšak pokud vláda s mimořádným opatřením nevysloví do 48 hodin od jeho vyhlášení souhlas, opatření pozbývá platnosti uplynutím této lhůty.

Návrh také dává ministerstvu zdravotnictví patřičné mantinely - bude moci nařídit opatření jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Ministerstvo by současně mělo všechna opatření odůvodnit se zohledněním aktuální epidemiologické situace na základě hodnocení rizik. Pozitivní jsou i významné informační povinnosti pro ministerstvo zdravotnictví, což by mělo vést k posílení důvěry občanů v kroky vlády.

Jsme rádi, že vláda zohlednila některé naše připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví - není stanovena pravomoc ministerstva přímo zakázat výrobu, maloobchod, služby apod., nýbrž lze tyto činnosti jen omezit a stanovit podmínky provozu, a do návrhu byla též vložena výjimka ze zákazu shromáždění pro shromáždění dle shromažďovacího zákona. Uvítat lze i účelové určení a omezenou účinnost zákona (do konce roku 2020), což naznačuje, že je nutné do konce roku schválit komplexnější úpravu.

Žádná parlamentní kontrola a vysoké pokuty - rizika návrhu zůstávají

Vláda však v návrhu nezohlednila naše zásadní připomínky, které jsme jí dnes dopoledne před jednáním zaslali. I nadále některá opatření umožňují významný zásah do základních lidských práv a svobod, ačkoliv je jejich nařízení možné bez parlamentní kontroly. Zejména zůstává možnost plošného omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra, přičemž není jasné, co se myslí omezením. Chybí také spodní limit pro stanovení maximálního počtu účastníků shromáždění.

Na tiskové konferenci vlády byl dnes ministr zdravotnictví dotazován, proč nebyla zohledněna připomínka Rekonstrukce státu o nedostatečné parlamentní kontrole. Pan ministr uvedl, že pojistky dává návrh dostatečné. Zmínil, že je potřeba v případě epidemie postupovat rychle a naznačil, že další schvalovací proces by mohl rozhodování vlády zdržet. „Parlamentní kontrolu lze nastavit tak, že k žádnému zpomalení vlády nemusí vůbec dojít. Vzhledem k tomu, že speciální zákon předpokládá plošná celostátní opatření, která zasahují do základních práv a svobod, je dohled sněmovny žádoucí,” uvedl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Sporná zůstává též výše navrhovaných pokut. Ty jsou obecně aplikovatelné i na drobná individuální pochybení, byť lze očekávat, že sankce budou uplatňovány proporcionálně. Lze očekávat, že vysoké pokuty budou zvláště rizikové v kombinaci s možností příkazního řízení na místě. Doporučujeme proto snížení maximálních výší pokut nebo stanovení kvalifikovaných skutkových podstat v případě pokut ve výši 3 000 000 Kč a 100 000 Kč.

Největším problémem vládního plánu je však skutečnost, že stále není zřejmý právní rámec pro období od skončení nouzového stavu do začátku účinnosti nového speciálního zákona. Vláda totiž nenavrhuje projednání pandemického zákona ve stavu legislativní nouze. I když dojde k dohodě o zkrácení lhůt pro projednání ve sněmovních výborech a lhůt mezi 2. a 3. čtení, je zřejmé, že vláda speciální zákon do 17.5., kdy má skončit nouzový stav, nestihne schválit.

Vláda tedy bude muset buď požádat o prodloužení nouzového stavu, nebo se mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví musí vtěsnat do zákonného zmocnění zákona o ochraně veřejného zdraví. „Pokud si vláda není stoprocentně jistá, že může všechna zásadní opatření spojená s nouzovým stavem ukončit k 17.5., měla by udělat maximum pro zajištění potřebného právního rámce. Vzhledem k tomu, že dnešní nová legislativa nemá být projednána urychleně, hrozí, že vláda bude muset nakonec opět požádat o nouzový stav. To nepovažujeme za šťastné,” komentuje rozhodnutí vlády hlavní analytik Lukáš Kraus (Frank Bold).