Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda schválila lepší pojistky pro nezávislost státního zastupitelství

  Sdílet: 25. 05. 2023

  Postavení vedoucích státních zástupců se změní, rozhodla ve středu vláda. Rekonstrukce státu posílá pochvalu! Schválený návrh novely zákona o státním zastupitelství totiž obsahuje změny k lepšímu oproti původnímu návrhu ministerstva spravedlnosti.

  Novela změní stávající systém státního zastupitelství v několika směrech. Předloha přesněji vymezuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Navíc nově nebude jejich funkční období časově neomezené. Zavádí se i výběrová řízení na tyto pozice.

  Je dobře, že vláda vyslyšela doporučení Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a upravila podmínky pro jmenování nejvyššího státního zástupce. Ten by měl mít nově za sebou alespoň 10 let právní praxe, přičemž, a to bylo vládou doplněno, alespoň 6 let v pozici státního zástupce.
  Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

  Podle původního znění novely, kterou představil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), hrozilo, že by mohla vláda do čela soustavy státního zastupitelství jmenovat například někoho z mnoha tisíců advokátů, kteří sice splňují podmínku praxe 10 let v advokacii, ale jsou bez jakékoliv minimální praxe ve státním zastupitelství. Tím by mohly být podkopány principy právního státu a dělby moci - v čele státního zastupitelství by totiž mohl stát člověk bez dostatečných odborných zkušeností se silnou závislostí na vládě.

  Podle novely nemůže být nikdo jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou. Předpis rovněž zavádí požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců.

  Co se týká odvolatelnosti, nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále vláda odvolat, zákon ale stanoví, jaké k tomu musí mít důvody. Nyní tak může učinit kdykoliv na návrh ministra spravedlnosti a bez důvodu. Odvolání nejvyššího státního zástupce bude přezkoumatelné Nejvyšším správním soudem. Vedoucí státní zástupci budou nově odvolatelní v kárném řízení.

  Spor o délku mandátu pro nejvyššího

  Protikorupční rada vlády požadovala, aby vláda v novele zakotvila desetileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce. To se však nestalo.

  I přes doporučení Rady vláda ponechala délku mandátu budoucího nejvyššího státního zástupce nesystémově na 7 letech. Není přitom důvod, aby délka funkčního období byla stanovena jinak než u předsedů nejvyšších soudů. Současně je žádoucí překryv funkčního období s alespoň dvěma vládami.
  Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

  Přes výhrady k délce mandátu nejvyššího státního zástupce hodnotí Rekonstrukce státu vládní návrh pozitivně. Připomeňme totiž, že původně předložený návrh byl velmi rizikový (v úplně první verzi novely byla dokonce zachována možnost vlády bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce). Hrozilo tak, že politici ovládnou státní zastupitelství a případná korupce v nejvyšších patrech politiky bude zametena pod koberec. Nyní je konečně po mnoha letech diskusí a řady neúspěšných návrhů šance na schválení dobré novely, která posílí pojistky pro posílení odolnosti státního zastupitelství na politicích.

  Hlavní parametry novely zákona o státním zastupitelství:

  • sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování,
  • nejvyšším státním zástupcem může být jmenován i odborník z jiné právnické profese, ale pouze pokud má desetiletou právní praxi, z toho šestiletou v soustavě státního zastupitelství,
  • nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon ale stanovuje jasné a konkrétní důvody odvolatelnosti a zakotvuje možnost jejího přezkumu Nejvyšším správním soudem,
  • pevná funkční období i u ostatních vedoucích státních zástupců, kteří budou moci být odvoláni pouze v kárném řízení,
  • výběrová řízení na pozice vrchních, krajských a okresních státních zástupců, přičemž ve výběrových komisích budou mít převahu zástupci soustavy státního zastupitelství.
  Sdílet: