Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda stáhla z programu jednání zákon o evidenci skutečných majitelů. Vypustí z návrhu podezřelou výjimku?

Sdílet: 16. 03. 2020

Vláda stáhla z programu jednání vlády zákon o evidenci skutečných vlastníků a související změnový zákon. Rekonstrukce státu o víkendu upozornila na to, že vláda tyto návrhy dodatečně přidala na program svého jednání. Jde o klíčové protikorupční zákony, které reagují na směrnici EU proti praní špinavých peněz. Návrhy se však na vládu dostaly ve velmi nevyhovující podobě. Požádali jsme proto vládu o stažení obou návrhů zákona a jejich dopracování. V příštích dnech chceme vést odbornou diskuzi o sporných bodech návrhů včetně výjimky, která může zvýhodnit korporace ve svěřenských fondech.

Foto: Ministryně spravedlnosti Marie Benešová a ministryně financí Alena Schillerová. Resort spravedlnosti je předkladatelem návrhu zákona, na nichž se podílel i resort financí. Zdroj: ČTK

Rekonstrukce státu v pátek 13. března upozornila na to, že vládní návrh zákona o evidenci skutečných vlastníků stále obsahuje nesystémovou výjimku pro korporace vložené do svěřenských fondů a několik dalších závažných nedostatků. Jako členové protikorupční rady vlády jsme již o týden dříve doporučili vládě návrh v současném znění neschválit a dopracovat. Vláda ale místo toho ve středu 11. března návrh dodatečně zařadila na program dnešního jednání. Oba návrhy přitom stále obsahují problematické pasáže, na něž jsme vládu upozorňovali již od ledna, kdy o výjimce poprvé informovala Transparency International.

„Oceňujeme, že vláda tento bod v dnešní vypjaté době stáhla. Chápeme, že vláda teď musí řešit zásadní problémy celé země spojené s pandemií koronaviru a zároveň usiluje o to, aby se legislativní proces u důležitých zákonů nezasekl. Zákon o evidenci skutečných majitelů je ale důležitý protikorupční zákon, který by neměl být uspěchán. Pokud existují tak výrazné výtky k obsahu návrhu, bylo by podle nás vhodnější je ještě projít a prodiskutovat na úrovni resortů, které návrhy předkládají,“ uvádí Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu. Návrhy obou zákonů společně připravilo ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí.

Rekonstrukce státu upozornila v neděli všechny členy vlády dopisem na podstatné nedostatky aktuálního znění návrhu obou zákonů a nabídla jim konstruktivní dialog pro jejich dopracování.

Ustanovení návrhů zákonů, která vzbuzují pochyby:

  • Obchodní korporace ve svěřenských fondech nemusí určovat své koncové vlastníky podle pravidel pro stanovení skutečného majitele svěřenského fondu.
  • Související změnový zákon stále neobsahuje podmínku, aby se o dotace mohly ucházet pouze firmy s jasnými koncovými vlastníky.
  • Návrh skrytě přenáší povinnosti finanční správy na právnické osoby, což povede ke zvýšení administrativní zátěže firem.
  • Mezi právnickými osobami, které by měly uvádět skutečného majitele, chybí uzavřené investiční fondy, jež nepodléhají veřejnoprávnímu dohledu a často bývají zneužívány ke krytí pochybných majetkových vztahů.

Pokud tyto konkrétní výtky v příštích dnech nebudou řešit zástupci příslušných resortů, Rekonstrukce státu osloví poslance napříč politickým spektrem pro dosažení vylepšení návrhů. „Jsme rádi, že byly oba návrhy staženy z jednání vlády. Druhým krokem by v ideálním případě mělo být dopracování sporných částí. Již jsme apelovali na členy vlády a upozornili na věc také vládní a opoziční poslance. Jsme připraveni pomoci vyřešit nedostatky návrhů – nejpozději tedy v Poslanecké sněmovně, kam návrhy zákonů časem zamíří,“ dodal Lukáš Kraus.