Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výzva proti ohrožení právního státu na Slovensku

Sdílet: 20. 12. 2023

Vláda Roberta Fica (SMER) na Slovensku začala podkopávat základní pilíře právního státu. Významné změny včetně zrušení Úřadu speciální prokuratury plánuje provést bez jakékoliv odborné a společenské diskuze, navíc ve zkráceném legislativním procesu. Tým Rekonstrukce státu proto inicioval výzvu proti ohrožení právního státu na Slovensku, a poslal ji členům Sítě k ochraně demokracie.

Ilustrační obrázek. Na Slovensku proběhla 19. 12. demonstrace "Zastavme ich" proti krokům vlády premiéra Roberta Fica (SMER). Zdroj: Profimedia/ČTK

V Rekonstrukci státu jsme iniciovali výzvu proti ohrožení právního státu na Slovensku na základě aktuálních znepokojivých kroků nově jmenované slovenské vlády v čele s Robertem Ficem (SMER). Jako protikorupční organizace nemůžeme přehlížet překotné změny, které potenciálně povedou k maření vyšetřování korupčních případů a oslabení protikorupčních pojistek na Slovensku.

Výzvu jsme zaslali všem dalším členům Sítě k ochraně demokracie. Doposud ji podpořily organizace Oživení, Otevřená společnost, Milion chvilek, Srdcom doma, Pražská kaviareň, Centrum pro informovanou společnost, Radka Kadaň a Kohonevolit.cz.

O co konkrétně se jedná?

Slovenská vláda přijala zákon, dle kterého se má k 15. lednu zrušit Úřad speciální prokuratury, elitní složka prokuratury, která dozoruje vyšetřování nejzávažnějších trestných činů, korupčních kauz nebo trestné činnosti spáchané veřejnými činiteli v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Vláda také schválila snížení trestu za vybrané trestné činy včetně korupce. Dále vláda upravila zákon o ochraně oznamovatelů, kvůli kterému zanikne ochrana oznamovatele, který je příslušníkem Policejního sboru. Tuto ochranu aktuálně požívají i vyšetřovatelé kauzy představitelů vládní strany Smer. Slovenská vláda navíc plánuje v rámci úsporných opatření snížit rozpočet veřejnoprávní televize a rozhlasu Slovenska (RTVS) o 30 %.

Aktuální politické dění na Slovensku je důležitou připomínkou, aby i Česko náležitě pečovalo o své pojistky právního státu. Slovensku hrozí jejich zásadní demontáž. Vzhledem k silným historickým vazbám Česka a Slovenska, trvajícím dodnes, je potřeba, aby čeští občané nemlčeli a podpořili obranu právního státu v sousední zemi.
Patrícia Petreková analytička Rekonstrukce státu

V čem podle nás dochází k ohrožení základů právního státu?

Uvedené kroky směřují k ohrožení nezávislosti justice, konkrétně představují hrozbu pro nestranné vyšetřování politicky citlivých kauz. Zároveň hrozí snížení dosaženého vysokého standardu ochrany oznamovatelů. Soubor změn, které slovenská vláda schvaluje překotně a bez řádné diskuse, ve svém souhrnu oslabuje základní principy právního státu. Oslabování financování veřejnoprávních médií je dalším znakem ohrožení pojistek právního státu.

Rekonstrukce státu proto na znak solidarity se Slovenskem vyzývá představitele slovenské vlády k přehodnocení obsahu a způsobu přijetí zmiňovaných zásadních legislativních úprav, které v případě přijetí Parlamentem budou mít zásadní vliv na slovenskou justici, protikorupční pojistky a obecně kvalitu právního státu.

Plný text výzvy členům Sítě k ochraně demokracie

Připojte se k výzvě!

Staňte se členem Sítě k ochraně demokracie a připojte se k výzvě proti ohrožení právního státu na Slovensku. Síť slouží jako platforma ke sdílení informací podstatných pro demokracii. Členské organizace Sítě mohou vytvářet vlastní výzvy k akci a sdílet je s ostatními členy. Členové Sítě se tak mohou snadno připojit k výzvám ostatních a aktivně se podílet na ochraně demokracie a jejích principů.


Co je Síť k ochraně demokracie?

Jsme bublinkovou fólií demokracie. 

Síti k ochraně demokracie bráníme ústavnost a lidská práva před hrozbami všeho druhu. Přední experty a expertky propojujeme s občany, kterým záleží na demokracii — napříč republikou i názorovým spektrem. V tématech důležitých pro fungování demokracie vyhodnocujeme to podstatné, sdílíme informace a výzvy k akci. 80 expertů a expertek. 180 členských organizací a tisíce jednotlivců. Milionový dosah. Podporujeme se navzájem a když je to třeba, jednáme. Více najdete na: www.ochranademokracie.cz

Jaké výzvy se doteď objevily v Síti k ochraně demokracie?

Síť k ochraně demokracie má mechanismus, kterým v případě ohrožení ústavnosti a lidských práv informuje a mobilizuje své členy k akci prostřednictvím tzv. červené výzvy. Současně však může kterákoliv členská organizace zvednout téma, které jí připadne podstatné, a zaslat jej všem členům Sítě prostřednictvím tzv. oranžové výzvy. Toto je přehled všech výzev, které proběhly Sítí od jejího založení v roce 2020.