Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Žádáme o schůzku ministra Prymulu: Kde se ztratily zákony pro lepší zvládání epidemie koronaviru?

Žádáme o schůzku ministra Prymulu: Kde se ztratily zákony pro lepší zvládání epidemie koronaviru?

Sdílet: 22. 09. 2020

Rekonstrukce státu žádá o schůzku nového ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Doufáme, že plukovník Prymula ve své funkci nebude opakovat chyby, které jsme identifikovali už během 1. vlny epidemie koronaviru. Současně chceme představit tři návrhy zákonů pro lepší dlouhodobé zvládání pandemie, které zatím zůstaly pouze na papíře.

Foto: Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula nastupuje do funkce. Foto: ČTK

Již na jaře jsme zaslali Babišově vládě 9 doporučení, jak se s koronavirovou krizí vypořádat v mezích zákonů. Přesto se vláda předtím i potom dopustila řady chyb, především ohýbání zákona o ochraně veřejného zdraví k neúměrnému omezování osobních svobod, netransparentních nákupů resortu zdravotnictví, a dále také neochoty řešit komplexně náhradu škody pro občany, které nejvíce postihly vládní opatření proti šíření epidemie.

Postupně jsme navrhli tři zákony, jejichž změny by usnadnily dlouhodobý boj s koronavirem, a to i pro 2. vlnu nákazy. Jde o speciální pandemický zákon, zefektivnění centrálních nákupů státu a centrální náhradu škod.

Minulý pátek jsme měli o těchto návrzích jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Z pochopitelných důvodů však byla tato schůzka zrušena. Domníváme se však, že vzhledem k rychlému nástupu nového ministra zdravotnictví, je na místě osobní setkání a vyjasnění toho, zda se klíčových návrhů dokáže vláda chopit a dotáhnout je co nejrychleji do podoby platných zákonů.

O co se jedná?

1. Pandemický zákon s kontrolou Sněmovny

Nouzový stav byl psán na míru orkánům, povodním a jiným živelným katastrofám. Pro zvládání virové epidemie celostátního rozsahu je potřeba mít v rukou jiný, citlivější právní nástroj. Speciální pandemický zákon by měl vládě umožnit daleko menší rozsah zásahů do práv a svobod občanů než nouzový stav. Kroky vlády by vždy musely být schváleny Sněmovnou.

2. Změny zákonů pro centrální nákupy bez korupčních rizik

V nouzovém stavu jsme od politiků slyšeli, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek nejde nakupovat centrálně, rychle, flexibilně a efektivně. Jenže to není tak úplně pravda. Zákon dává zadavatelům velké možnosti i mimo nouzový stav. Určité zjednodušení centrálního zadávání by však věci prospělo. Rekonstrukce státu proto navrhuje balíček změn, které odstraní současné dílčí překážky a umožní mj. nakupovat a distribuovat materiál Státní správě hmotných rezerv i mimo nouzový stav.

3. Speciální zákon k náhradě škody způsobené krizovými opatřeními

Stát by měl zajistit alespoň částečné odškodnění všech občanů prokazatelně poškozených opatřeními vlády tak, aby se nemuseli obracet na soudy. Rekonstrukce státu proto navrhuje zřízení mechanismu, podle kterého se bude vyplácet náhrada škody tak, aby byla uhrazena poměrná část fixních nákladů a poměrná část ušlého zisku (ponížená o již obdržené náhrady).