Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Zákon o evidenci skutečných vlastníků firem nadále zvýhodňuje premiéra

Sdílet: 28. 05. 2020

V pondělí bude vláda projednávat zákon o evidenci skutečných majitelů a související změnový zákon. Návrhy měla projednat již v březnu, po výzvách Rekonstrukce státu a Transparency International k odstranění závažných nedostatků a jejich přepracování byly však z programu staženy. Po dvou a půl měsících ale jdou návrhy na vládu znovu bez jakékoli změny. Nadále obsahují výjimku pro korporace vložené do svěřenských fondů a chybí v nich podmínka řádné evidence pro získání dotací. Změnový zákon měl být podle směrnice EU přitom schválen již v lednu.

Foto: ČTK

Zákon o evidenci skutečných majitelů a související změnový zákon, který implementuje do českého práva V. směrnici EU proti špinavých peněz, jsou klíčová protikorupční opatření, která Rekonstrukce státu dlouhodobě prosazuje. O veřejné peníze se totiž stále mohou ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou, včetně společností se sídlem v daňových rájích. Vláda je však se schválením zákonů již ve čtyřměsíčním skluzu oproti požadavku EU a návrhy mají stále značně nevyhovující podobu.

Zákon nahrává premiérovi

Vláda se návrhy zákonů znovu chystá projednat v pondělí. Nadále však obsahují závažné nedostatky, zejména výjimku pro korporace vložené do svěřenských fondů a absenci podmínky průhledné vlastnické struktury firem žádajících o dotace. Již v březnu jsme napomohli předejít tomu, aby děravé návrhy vláda projednala. Současně jsme vládu vyzvali, aby opravila problematické pasáže. I po dvou a půl měsících však návrhy zákonů zůstávají beze změny.

Ministerstvo spravedlnosti za celou dobu nevyužilo příležitost odstranit alespoň kontroverzní výjimku, díky které by obchodní korporace vložené do svěřenských fondů své skutečné majitele neuváděly dle pravidel pro určování skutečného majitele svěřenského fondu. Výjimka přirozeně vzbuzuje podezření, že se v návrhu objevila za účelem zvýhodnění holdingu Agrofert a předsedy vlády Andreje Babiše,” vysvětluje rizika právník a hlavní analytik Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Rekonstrukce státu vládě současně dlouhodobě doporučuje, aby podmínku jasné vlastnické struktury musely splňovat nejen firmy ucházející se o veřejné zakázky, ale také společnosti žádající o dotace. Podmínka řádné evidence pro získání dotací, která by byla důležitou pojistkou proti možné korupci a střetu zájmů, ale v návrhu nadále chybí.

Ustanovení návrhů zákonů, která vzbuzují pochyby:

  • Obchodní korporace ve svěřenských fondech nemusí určovat své koncové vlastníky podle pravidel pro stanovení skutečného majitele svěřenského fondu.
  • Související změnový zákon stále neobsahuje podmínku, aby se o dotace mohly ucházet pouze firmy s jasnými koncovými vlastníky.
  • Návrh skrytě přenáší povinnosti finanční správy na právnické osoby, což povede ke zvýšení administrativní zátěže firem.
  • Mezi právnickými osobami, které by měly uvádět skutečného majitele, chybí uzavřené investiční fondy, jež nepodléhají veřejnoprávnímu dohledu a často bývají zneužívány ke krytí pochybných majetkových vztahů.

Vláda má do pondělního jednání stále prostor největší nedostatky opravit a Rekonstrukce státu je připravena potřebné změny s ministry prodiskutovat. V opačném případě se zasadíme o odstranění nedostatků v rámci projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně.

„K odstranění pochybností veřejnosti by měla vláda na nejbližším jednání alespoň vyjmout spornou výjimku pro korporace ve svěřenských fondech. A to i s ohledem na fakt, že se výjimka dostala do vládního návrhu netransparentně až ve verzi po vypořádání připomínek, ačkoliv formálně žádné připomínkové místo přidání předmětného ustanovení explicitně nepožadovalo,” doplňuje Lukáš Kraus.