Návrh novely zákona o střetu zájmů přináší zlepšení

Doporučujeme

Startujeme protikorupční devítiboj!

20. 2. 2019

Novela zákona o střetu zájmů zcela splňuje 2 ze 3 požadavků Rekonstrukce státu a 1 požadavek splňuje částečně. Přinášíme návrh na jeho vyřešení a řadu dalších doporučení k novele jako celku.

Stanovisko k novele zákona o střetu zájmů jsme připravili v rámci vnějšího, tzv. meziresortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu, že požadavky z Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu pokrývají pouze dílčí část problematiky střetu zájmů, připravili jsme i obsáhlejší komentář k návrhu jako celku. Můžete se na něj podívat zde.

Zároveň jsme si nechali vypracovat posudky na návrh nákladů centrálního registru, který novela zřizuje. Jedná se o posudek Jiřího Skuhrovece z Centra aplikované ekonomie naleznete a posudek Josefa Gattermayera z Ackee a FIT ČVUT. Oba posudky jsou k navrženému rozpočtu kritické a přináší doporučení na levnější a jednodušší řešení.

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.