Stanovisko k poslednímu návrhu zákona o registru smluv doručeno poslancům

Doporučujeme

Startujeme protikorupční devítiboj!

20. 2. 2019

Návrh zákona by mohl být po roční odmlce konečně projednán ve druhém čtení.

Současnou podobu návrhu, která má podporu koaličních partnerů, považujeme za minimalistickou, ale přesto funkční variantu, kterou ve stanovisku doporučujeme k podpoře, byť k některým ustanovením uvádíme konkrétní výhrady, které mohou ztížit implementaci zákona.

Poslancům jsme doručili stanovisko, a navíc jsme pro ně připravili encyklopedii o registru smluv, kde najdou odpovědi na otázky o výhodách, obavách a obecně o principech fungování registru smluv. Obě publikace přinášíme i vám.

Přílohy:
Vyjádření k návrhu zákona o Registru smluv

Přidejte se k dalším 42898 občanům,
kteří dostávají informace o tom, kdo z politiků se zasazuje
o odpovědný a transparentní stát - a kdo ne.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách.
Více o zpracování osobních údajů.