Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

10 kroků, jak vytvořit etický kodex poslance

Sdílet: 13. 12. 2023

Česko jako jedna z mála zemí EU stále ještě nemá etický kodex určený zákonodárcům. Poslanci a senátoři tak nemají závazná pravidla pro přijímání darů, styk s lobbisty nebo předcházení střetu zájmů či případné oznámení střetu zájmů. Přijetí kodexu doporučuje skupina států proti korupci GRECO a další mezinárodní instituce. Rekonstrukce státu nyní přináší vizi, jak na to.

Foto ilustrační. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP09). Poslanci se chystají formulovat svůj etický kodex. Zdroj: Profimedia

Významným nástrojem v boji s korupcí nejsou jen zákony pro větší otevřenost a transparentnost politiky, ale také etické kodexy jako projev seberegulace zákonodárců. Mezinárodní instituce včetně OSN, OSCE nebo Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) Česku dlouhodobě doporučují, aby poslanci a senátoři vytvořili vlastní závazný soubor norem, kterým se budou řídit. 

Zatímco čeští senátoři nedávno zcela odmítli vytvářet jakýkoliv etický kodex, v Poslanecké sněmovně se zřejmě blýská na lepší časy: práce na tvorbě etického kodexu již začaly. Rekonstrukce státu nyní přináší 10 hlavních principů, které by měl dobrý etický kodex splňovat. Věříme, že se zákonodárci mohou těmito body inspirovat.

Vycházeli jsme z dobré praxe parlamentů napříč Evropou. V něčem může být vzorem německý spolkový sněm, v něčem norský, slovinský nebo britský parlament a samozřejmě také evropský parlament. Upřímně věříme, že i čeští zákonodárci vytvoří vlastní etický kodex, který bude stát na silných základech.
Iveta Kvardová analytička Rekonstrukce státu

Desatero etického kodexu zákonodárce:

  1. Kodex by měl vycházet ze zásad výkonu veřejné moci (objektivita, zodpovědnost, otevřenost, upřímnost a další).
  2. Do procesu tvorby kodexu by měly být zapojeny i opoziční strany a další aktéři.
  3. Kodex by měl upravovat základní otázky etiky poslance (zejména střet zájmů, přijímání darů a kontakt s lobbisty a jinými zájmovými skupinami).
  4. Pravidla by měla být formulována dostatečně jasně a srozumitelně.
  5. Kodex by měl obsahovat sankce a efektivní způsob jejich vymáhání (např. veřejné napomenutí nebo pokutu).
  6. Poslanci by měli mít možnost se proti rozhodnutí o porušení kodexu odvolat.
  7. Kodex by měl být veřejně přístupný.
  8. Měl by být zaveden transparentní způsob vyřizování stížností na poslance.
  9. Kodex by měl být doplněn o praktická opatření (seznámení poslanců s kodexem na začátku volebního období nebo např. školení a e-learningový program).
  10. Poslanecká sněmovna by měla zřídit etickou komisi nebo výbor, který by vykládal obsah kodexu a poskytoval poslancům poradenství.

Na co si má etický kodex posvítit?

Etický kodex by měl zahrnovat všechny hlavní aspekty pracovní náplně poslance, jako je například vhodnost přijímání darů či jiných výhod, předcházení střetu zájmů - popřípadě aktivní hlášení střetu zájmů při konkrétních hlasováních a v neposlední řadě přístup k lobbingu nebo prolínání lobbingu a politiky.

Například Evropský parlament pamatuje na situaci, kdy se europoslanec po skončení svého mandátu stává v europarlamentu lobbistou - musí takovou situaci nahlásit a pozbývá některé benefity běžných „lobbistů“. Poslanec Parlamentu EU musí řešit i situace, kdy jej soukromá firma hostí například na konferenci nebo zájezdu a vše transparentně uvést.

Etický kodex nemá nahradit zákon o lobbování, který v českém prostředí zatím chybí, anebo zákon o střetu zájmů, který již máme. Má ovšem být pro poslance jistým kompasem, jak se mají v konkrétních situacích chovat.
Iveta Kvardová analytička Rekonstrukce státu

Samozřejmostí pak je, aby se poslanci s plným zněním kodexu vždy při nástupu do funkce seznámili aby se mohli v případě pochybností obrátit na komisi nebo výbor, který kodex vykládá. V praxi se také ukazuje, že pro dodržování kodexu je nutné zavést alespoň minimální sankce - ty mohou být například formou veřejného napomenutí nebo pokuty.

Co je to etický kodex?

Etický kodex parlamentu představuje formu seberegulace, kdy parlament zaváže své členy určitými pravidly chování. Ta mohou být vložena do samostatného zákona, jednacího řádu a jiných procesních předpisů, nebo se může jednat o dokument schválený usnesením parlamentu.

Etický kodex slouží jako „návod“ pro zákonodárce a zároveň sděluje občanům, jaké chování je od členů parlamentu žádoucí a posiluje jejich informovanost o tom, nakolik jsou tato pravidla dodržována.

V Česku proběhlo již několik pokusů o vytvoření etického kodexu poslanců. První návrh etického kodexu předložil v roce 2005 tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kodex nicméně podpisem podpořilo pouze devět poslanců. Druhý návrh kodexu, který navrhla pracovní skupina vlády v roce 2014, nebyl o moc úspěšnější. To stejné platí i pro etický kodex navrhovaný předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO 2011) v minulém volebním období.

Pevně věříme, že tentokrát to poslanci s tvorbou etického kodexu myslí vážně a nabízíme jim pomocnou ruku.