Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Financování stran prošlo 1. čtením

Financování stran prošlo 1. čtením

Sdílet: 17. 05. 2013

Návrh změn regulace financování politických stran prošel 1. čtením sněmovny.

Vládní návrh zákona – konkrétně Novela zákona o sdružování v politických stranách a hnutích – byl projednán v 1. čtení jako sněmovní tisk 995/0, část č. 1/4 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 17. 5. 2013. Návrh byl přikázán k projednání Kontrolnímu výboru a Ústavně-právnímu výboru. Karolína Peake navrhla, aby novela nebyla projednávána pouze ve výborech, ale aby také vznikla pracovní skupina poslanců napříč politickými stranami na půdorysu obdobné skupiny, která tuto problematiku již dříve projednávala. Do obecné rozpravy byl kromě Peake přihlášen pouze Jeroným Tejc (ČSSD), který návrh kritizoval jako málo ambiciózní, nicméně uvítal a podpořil jeho projednávání a přislíbil účast ČSSD v pracovní skupině poslanců.

Návrh pravděpodobně půjde do 2. čtení na červnové schůzi sněmovny, která začíná 10. 6. 2013.