Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Zítra může Senát zrušit anonymní akcie.

Sdílet: 19. 03. 2013

Praha, 19. 3. 2013 – Ve středu 30. března bude Senát hlasovat o zaknihování akcií na majitele. Bohužel z výboru pro regionální rozvoj vzešel pozměňovací návrh, který osud přijetí zákona může ohrozit.

Zákon o zrušení anonymních akcií (přesněji o opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností) se projednával ve sněmovně 8 měsíců. Konečné hlasování na schůzi 19. února bylo 160 hlasů PRO z 162 přítomných, nikdo proti! Návrh podpořili až na jednoho všichni přítomní poslanci ČSSD a dokonce všichni přítomní poslanci ODS. Přestože zákon neřeší vše, je to zásadní krok správným směrem. Ruší se anonymní akcie, které by v případě přijetí zákony přestaly existovat a minimálně pro orgány činné v trestním řízení by byly koncoví majitelé českých akciových společností dohledatelní. Dnes nejsou.

Podle Rekonstrukce státu je proto od Senátu nezodpovědné, když dnes senátoři přicházejí se zásadním pozměňovákem, který sice řeší další palčivé problémy anonymního vlastnictví, je však  nekvalitně legislativně připraven, rozšiřuje debatu do dvou zcela samostatných zákonů mimo rámec původního vládního návrhu a mohl by ve svém důsledku zkomplikovat přijetí kvalitní normy.

Senát by neměl vymýšlet vlastní legislativu. Jeho úloha je primárně ve vychytávání legislativních chyb, které přijdou ze sněmovny. S tím, že vlastnictví zejména ve vztahu k veřejným zakázkám je třeba zprůhlednit, samozřejmě souhlasíme. Pokud poslanci z těch stejných stran, jejichž senátoři chtějí navrhovat pozměňovací návrh, přijdou do standardního legislativního procesu s návrhem dalšího zákona, který tuto problematiku řeší, budeme jedině rádi.

Naše motto je „Lepší vrabec ve sbírce zákonů, než holub v předvolebním programu.“ Doporučujeme proto schválení zákona v podobě, v jaké vyšel ze sněmovny.

Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního servisu: „Senátoři se chovají trochu, jako když kočička s pejskem vařily dort. Výsledkem bude, že jedna z mála právních úprav, které mohou přispět ke snižování korupce v České republice opět neprojde přes naše senátory. Nyní přicházet s komplexním pozměňovacím návrhem považujeme za lehkovážně. Ohrozí se tím více než roční proces legislativního martyria a celý zákon může spadnout úplně pod stůl. Na precizování legislativy bude možné pracovat dalších 100 let, nyní je nutné konečně udělat první krok, na kterém byla ve sněmovně úplná shoda napříč stranami.“

Martin Kameník z Oživení: „Vládní návrh je jen prvním, ovšem velmi důležitým krokem ke zprůhlednění vlastnictví akciových společností. Nezvýší sice transparentnost přímo, ale zabrání těm nejjednodušším způsobům, jak utajit skutečné příjemce veřejných prostředků. Hlavně však umožní vyšetřovacím orgánům lépe rozplétat skutečné organizátory korupčních dohod a sítí. Proto by měl být přijat tak, jak je. V případě schválení pozměňovací návrhu novelizující zákon o veřejných zakázkách hrozí minimálně konflikt s evropskou směrnicí o veřejných zakázkách.“

Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci: „Nedoporučuji přijímat senátní pozměňovací návrh, který s největší pravděpodobností není v souladu s evropským právem. Poučme se z minulosti – vždyť Česká republika na toto doplatila již dříve. V roce 2010 přijala novelu zákona o veřejných zakázkách, podle které akciové společnosti musely mít akcie na jméno, aby se mohly ucházet o veřejnou zakázku. Evropská komise shledala, že tento požadavek je diskriminační, a tudíž v rozporu s právem EU. Stejné nebezpečí hrozí i teď s požadavkem zaknihovaných akcií jako podmínky účasti ve veřejných zakázkách.“

Rekonstrukce státu nechce, aby zákony do hlasování chodily chaoticky, bez předem známé podpory. Proto jsme prostřednictvím sdružení Kohovolit.eu oslovili všechny senátory a zjistili jejich postoje den před samotným hlasování. Z našeho monitoringu vyplývá, že Senát vrátí zákon sněmovně s pozměňovacím návrhem na doplnění povinnosti zaknihovat akcie u ČNB v případě uchazečů o veřejné zakázky a u majitelů fotovoltaiky. Údaje i s infografikou naleznete níže.

Kamil Gregor, Kohovolit.eu: „Naše sdružení Kohovolit.eu je do projektu Rekonstrukce státu zapojeno právě pro podobné monitoringy a analýzy dat. Efektivní vládnutí, tedy i rozhodování o zákonech, se dělá daleko lépe, když jsem veřejně známé pozice jednotlivých zákonodárců. I oni sami mohou pak vzájemně vyjednávat. To, že situace nějak vypadá v předvečer hlasování, ještě neznamená, že takto přesně to při hlasování dopadne, ale legislativní proces se tím stává i pro veřejnost přehlednější.“


Přílohy:
Infografika pro volné využití


Kontakty:

Martin Fadrný, Ekologický právní servis: 775 154 079
Martin Kameník, Oživení: 776 230 779
Janusz Konieczny, NFPK: 604 270 132
Kamil Gregor, Kohovolit.eu: 724 362 427
Matěj Hollan, mediální koordinátor: 774 956 148


www.rekonstrukcestatu.cz

www.facebook.com/rekonstrukcestatu

Přílohy:
7 nejčastěji pokládaných otázek o reformě financování politických stran a volebních kampaní v České republice (srpen 2016)