Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Anonymní akcie zrušeny!

Anonymní akcie zrušeny!

Sdílet: 07. 05. 2013

Parlament schválil první z 9 bodů Rekonstrukce státu

Sněmovna právě odhlasovala konec anonymních akcií – jeden z devíti cílů Rekonstrukce státu. Dnešní hlasování ukázalo, že politici jsou i přes vnější rozbroje schopni protikorupční zákony přijímat.

Pavel Franc, programový ředitel EPS, garant projektu Rekonstrukce státu: „Zrušením anonymních akcií se podařilo dosáhnout prvního z devíti cílů, které jsme si vytkli v projektu Rekonstrukce státu. Poslanci dokázali zapomenout na své obvyklé pře a napříč stranami zákon podpořili. Zejména poslanci, kteří byli pro přísnější verzi, si zaslouží poděkování, že nakonec podpořili i vládní návrh. Předpokládáme, že vyjednat podporu bude po této zkušenosti možné i pro další podstatné zákony – například hned v červnu pro povinné zveřejňování smluv.”

Janusz Konieczny, Nadační fond proti korupci, Rekonstrukce státu: „Anonymní akcie nemají žádnou ekonomickou hodnotu a je velmi podstatné, že budou zrušeny. Tunelovat veřejné zakázky půjde nadále, ale obtížněji. Anonymitu příjemců veřejných prostředků je v budoucnu nezbytné řešit povinným dokládáním vlastnických struktur po fyzické osoby. Dnešní hlasování sněmovny ale nesporně znamená výrazný krok na cestě k tomu, aby veřejné peníze utajeně nekončily na účtech politiků a stran. Zákon ještě musí podepsat prezident, což by měla být jen formalita."

České akciové společnosti mají po schválení zákona tři možnosti, jak naložit s dosud vydanými listinnými akciemi na majitele. Společnosti musí nechat akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře nebo imobilizovat u banky. Pokud tak neučiní k 1. lednu 2014, změní se akcie na majitele na akcie na jméno. Akcionáři, kteří nepředloží akcie, ztratí možnost výkonu svých akcionářských práv.

Kontakt:
Pavel Franc, 608362596, pavel.franc@eps.cz
Janusz Konieczny, 604270132, janusz.konieczny@nfpk.cz