Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda požaduje pro Budvar nadbytečnou výjimku

Vláda požaduje pro Budvar nadbytečnou výjimku

  Sdílet: 10. 02. 2016

  Poslanci KDU-ČSL v čele s ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou předložili návrh novely zákona o registru smluv. Podle ní by národní podnik Budvar neměl od července povinně zveřejňovat své smlouvy nad padesát tisíc korun, jak mu to nyní ukládá v listopadu přijatý zákon o registru smluv.

  Vláda i poslanci mají samozřejmě plné právo nastavit zákony, jak chtějí a vyjmout ze zákona podniky se státním podílem, které jim přijdou strategicky důležité. Pracovní skupina Rekonstrukce státu se však domnívá, že k takovému vynětí není důvod. Především proto, že zákon již nyní dostatečně umožňuje chránit obchodní tajemství státních obchodních společností.

  Je také možné využít roční přechodné období zákona o registru smluv, ve kterém zatím nebude nesprávné uveřejňování smluv sankcionováno. Během něj je dostatečný čas na sledování toho, jaké to má reálné dopady na fungování firem, včetně státních podniků.

  V návrhu poslanců KDU-ČSL není dostatečně vysvětleno, proč Budvaru nestačí ochrana, kterou zákon o registru smluv již poskytuje (některé části smluv mohou být začerněny, zákon umožňuje utajovat i další části, které mohou být obchodním tajemstvím).

  Budvar má už dnes povinnost poskytovat informace na základě zákona 106/1999 Sb. Registr smluv nechce po firmě zveřejňovat žádné informace nad rámec tohoto zákona. Pokud tímto vláda přiznává, že legislativa ohledně větší transparentnosti v ČR je v případě státních firem špatně nastavena, měla by tuto situaci řešit systémově a ne jen dílčí záplatou.

  Další informace o zákonu o registru smluv najdete zde: https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/smlouvy-na-internetu

  Sdílet: