Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výzkum MEDIAN: Důvěra pro politické strany závisí hlavně na průhledném financování

Výzkum MEDIAN: Důvěra pro politické strany závisí hlavně na průhledném financování

Sdílet: 28. 06. 2016

Praha, 28.6.2016 - Transparentnost financování patří k hlavním faktorům, které ovlivňují důvěru voličů v politické strany. Ukazují to výsledky aktuálního výzkumu agentury MEDIAN. Výzkum si zadala pro studii o připravované reformě nezisková organizace Frank Bold. Mezi dotázanými výrazně převažovali ti, kteří preferují, aby financování stran kontroloval nezávislý úřad (72 procent) namísto Kontrolního výboru sněmovny, jak je tomu dnes (17 procent).

“Průhledné financování souvisí s tím, zda lidé považují strany za zástupce lidí a skupin společnosti, nebo nejasných zájmů v pozadí. V době poklesu stranické identifikace a částečného oslabení tradičních os jako pravice-levice, může vliv tohoto faktoru na důvěru stranám stoupat,” říká sociolog MEDIANu Daniel Prokop.

Kromě financování stran (důležité pro 72 procent) považují respondenti za klíčové znalost programu a osobnosti ve straně. Průhlednost financování byla důležitější pro vysokoškoláky a lidi ze středních a větších měst. Nejdůležitější je pro ty, kteří v roce 2013 volili TOP09, dále ČSSD a hnutí ANO.

“Většina voličů má asi omezenou možnost analyzovat financování jednotlivých stran. Transparentnost systému ale může zvýšit důvěru ve stranickou politiku jako celek. Výzkum ukazuje, že průhlednost financování je důležitým faktorem (ne)důvěry stranám i u nevoličů. Část z nich asi nechodí volit i proto, že stranám a jejich zájmům z tohoto důvodu nevěří,” dodává Prokop.

Výzkum se zaměřil i na otázku, kterou budou už možná v tomto týdnu rozhodovat poslanci. Má financování politických stran a kampaní kontrolovat tak jako dosud Kontrolní výbor sněmovny, tj poslanci sami, nebo nový nezávislý úřad a jeho auditoři? Pro zachování stávajícího stavu byla jen necelá pětina dotázaných, téměř tři čtvrtiny dotázaných by chtěly, aby financování stran a kampaní kontroloval nezávislý úřad. Nejméně si to myslí voliči KSČM (50 procent), u ostatních stran se k nezávislému úřadu přiklání většina respondentů (přibližně 68 procent voličů ČSSD a zhruba 80 procent voličů ostatních stran).

“Nezávislé dohledové orgány jsou v rozvinutých západoevropských a severoamerických demokraciích standardem. Neexistuje rozumný důvod, proč by Česká republika měla volit jinou cestu. Současný systém, kdy Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny jednou ročně prolistuje výroční finanční zprávy stran, je zcela formalistický a o skutečné kontrole tu nelze hovořit,” říká Vít Šimral, politolog z Univerzity Hradec Králové a analytik organizace Frank Bold.

Poslanci budou zřejmě již v tomto týdnu hlasovat o dvou zákonech, které se týkají financování politických stran (zákon o sdružování v politických stranách) a předvolebních kampaní (volební zákon). Oba zákony mohou přinést změny v pravidlech pro financování stran i kampaní, která se v Česku nezměnila od 90. let. Kromě převedení kontroly na nezávislý úřad nebo zavedení limitů pro dary stranám nebo pro výdaje na předvolební kampaně, návrhy řeší i několik dalších oblastí (registraci třetích osob, pokud by chtěly vést kampaně, transparentní financování i pro stranické instituty a firmy,apod.)

Agentura MEDIAN vypracovala výzkum pro neziskovou organizaci Frank Bold. Ta v minulosti publikovala obsáhlé analýzy příjmů českých politických stran a srovnání dohledu nad stranami a kampaněmi v Evropě.

https://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/klimesova_kontrola-financovani-stran_el.verze.pdf

https://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/the-funding-and-oversight-of-political-parties-and-election-campaigns-in-east-central-europe.pdf

Do výzkumu se ve dnech 17.-23.června zapojilo 806 respondentů ve věku 18 let a více. Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR podle základních sociodemografií (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) a minulého volebního chování. Výzkum probíhal telefonicky, tazatelé volali na náhodně vybrané mobilní a pevné telefonní linky.

Více informací:

Václav Zeman, Frank Bold
tel.: 734 202 656

Příběh zákona: https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a-volebnich-kampani

Infolist o zákonu:
https://www.rekonstrukcestatu.cz/na-stazeni/ppf_infolist_zari_2015_1.pdf

Přílohy:
Stáhnout