Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Analýza: Čínský vliv na český mediální trh

Analýza: Čínský vliv na český mediální trh

Sdílet: 24. 06. 2020

Čínská finanční skupina CITIC získala v dubnu letošního roku majoritní podíl v jedné z největších tuzemských mediálních agentur Médea. Oslovili jsme experty Sítě k ochraně demokracie, aby zhodnotili rizika čínské akvizice na českou mediální scénu. Odprodej agentury podle expertů otevírá dveře pro prosazování státních zájmů Číny. Česká média jsou totiž na příjmech z inzerce často závislá.

Jaromír Soukup. Foto: ČTK

Agentura Médea, dříve většinově vlastněná Jaromírem Soukupem, patří mezi nejdůležitější mediální agentury v Česku. Coby zadavatel reklamy zastupuje řadu významných soukromých i státních firem včetně Agrofertu, O2, ČEZu nebo České pošty. Vzhledem k tomu, že média jsou na příjmech z inzerce do velké míry závislá, je role mediálních agentur pro jejich fungování zásadní. Akvizice agentury čínskou společností CITIC přitom může být nástrojem pro prosazování zájmů nedemokratické Číny.

Inzerce jako nástroj politického vlivu

Případy ovlivňování obsahu médií ze strany inzerentů se v minulosti objevily v zahraničí i v Česku. Britský The Daily Paragraph například v roce 2015 nezveřejňoval články jdoucí proti zájmům inzerenta HSBC. V MF DNES byl zase v roce 2003 pozdržen text o ubytování ministrů na MFF KV placeném Telecomem a ČEZ. Vliv inzerentů bude pravděpodobně nadále sílit i vzhledem k omezení inzerce v důsledku pandemie koronaviru.

Cizí stát pochopitelně prosazuje svoje politické zájmy. A politické zájmy ČLR jsou v přímém protikladu k těm našim, tedy především v protikladu k zájmu na zachování demokracie. CITIC je státní firma. Nejde jí o generování zisku, ale plnění úkolů zadávaných nejvyšším vedením ÚV KS Číny.
Olga Lomová

Experti připomínají, že soukromí vlastníci zpravidla sledují zejména zisk a zachování dobrého jména společnosti. Rizika ovšem narůstají v situaci, kdy se na mediálním trhu objeví agentura s účastí nedemokratického státu.

Shodneme – li se na tom, že čínské strategické zájmy nejsou ve většině případů shodné se zájmy ani ideály euroatlantického společenství, kde je ČR aktivním členem, potom lze takové akvizice chápat jako rizikové.
PhDr. Jan Paďourek

Ticho před bouří?

Podle expertů se dá předpokládat spíše pozvolný nástup uplatňování čínského vlivu v českých médiích. Projevit se to může zejména články o kultuře, turistice nebo ekonomické prosperitě, které cílí na zlepšení celkového vnímání obrazu Číny ze strany čtenářů. Vliv však může být významně posílen obavou médií o ztrátu příjmů z inzerce, která v důsledku povede k opatrnosti v kritice režimu.

Problematické také je, že zvláště česká on-line média mají tradičně problém s jasným oddělováním redakčního a reklamního obsahu, často je označení reklamy pouze formální (aby bylo učiněno zákonu zadost), nicméně běžný čtenář jej může přehlédnout.
Jan Motal

Limity čínského vlivu

Rozsah možného čínského vlivu na mediální scénu limituje několik skutečností. Agentura Médea zaujímá “pouze” 14% podíl reklamního trhu a konkuruje si s další patnáckou mediálních agentur. Třetina z celkového objemu inzerce v médiích je přitom zadávána zcela mimo agentury.

Bezpečnostní expert Jan Paďourek však současně upozorňuje na menšinový podíl CITIC v další Soukupově agentuře Empresa Media, která provozuje například Televizi Barandov, a kde tedy podle něj prostor pro využívání čínské propagandy existuje. V Česku však zatím neexistuje účinný nástroj pro kontrolu aktivit zahraničních mocností v českých médiích. Podle Oldřicha Vágnera ze Sdružení pro média a demokracii ale již ve světě existují mechanismy, jak takovým rizikům předcházet.

Například aktivity čínské mediální skupiny CGTN America musí podle rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti podléhat povinné registraci FARA (Foreign Agents Registration Act), čímž je americký divák otevřeně informován, že se jedná o vysílání obsahující přímé zásahy čínské vlády nebo čínské komunistické strany.
Oldřich Vágner

Celou analýzu si můžete přečíst zde:


Síť k ochraně demokracie propojuje osoby a organizace, které mají společný zájem na hájení principů demokratického právního státu plynoucích z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Nezávislé uskupení více než 50 expertů průběžně sleduje trendy v 8 klíčových oblastech pro fungování demokracie a vyhodnocuje rizika.

Téma:
Sdílet: