Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Analýza: Demokracie v České republice má pevné základy, ale křehkou konstrukci

Analýza: Demokracie v České republice má pevné základy, ale křehkou konstrukci

Sdílet: 28. 01. 2022

Základy právního státu, které brání radikálním změnám demokratického systému, nejsou v České republice bezprostředně ohroženy. Neexistuje však žádná záruka, že se tak nestane v budoucnu. Stačí se podívat na vývoj v ostatních státech střední a východní Evropy. Česko potřebuje přijmout potřebná socioekonomická a protikorupční opatření, která upevní jeho postavení demokratické země, tvrdí analýza Rekonstrukce státu pro projekt Let Law Rule polské organizace Kulturna Liberalna, který se zabývá výzvami pro vládu práva v zemích střední a východní Evropy.

Foto: ČTK

Samotná důvěra v demokracii ve společnosti souvisí se socioekonomickým postavením lidí. U těch, kteří mají problémy s exekucemi a nacházejí se v dluhové pasti, panuje velká nedůvěra ve stávající systém. Tento stav prohlubují regionální nerovnosti, které se především v příhraničních oblastech projevují ve vzdělání, platech i sociálním zázemí. Část nedůvěry ve stát lze nalézt v blízké i dávné minulosti, kdy byli občané svědky privatizačních zločinů, korupce, klientelismu a zneužívání moci.

Nová vláda musí přijmout důležitá opatření, která by zvýšila odolnost státních institucí vůči takzvanému převzetí státu a zlepšila socioekonomickou situaci marginalizovaných skupin, které mají tendenci vzhlížet k antisystémovým politickým hlasům. Pokud nově vzniklé politické vedení této příležitosti nevyužije, mohou příští volby k moci vynést politiky, kteří přispějí k erozi právního státu.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Během vlády premiéra Andreje Babiše vyplavala na povrch řada nedostatků českého právního řádu a fungování veřejných institucí. Nedostatečně řešený střet zájmů, kdy politik ve svých rukou kumuluje politickou, ekonomickou a mediální moc. Chaotické rozhodování během pandemie, které v některých případech nemělo oporu v zákoně. Neefektivita státní správy. Tyto problémy s koncem jeho vlády ale úplně nezmizí, proto je potřeba provést některé důležité reformy.

Je třeba zajistit větší transparentnost ve státní správě a přerozdělování veřejných peněz, posílit zákon o střetu zájmů a jeho vymahatelnost a novelizovat zákony tak, aby aby byla posílena nezávislost státního zastupitelství a veřejnoprávních médií. Je také třeba provést důležité sociálně-ekonomické a vzdělávací reformy k vyřešení problémů, které jsou podhoubím pro podporu antisystémových hlasů.

Analýzy stavu demokracie v ostatních zemí střední a východní Evropy najdete na webu projektu Let law rule.