Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Česko musí zmrazit majetky ruských oligarchů a usnadnit přijetí uprchlíků z Ukrajiny, shodli se experti na debatě

Česko musí zmrazit majetky ruských oligarchů a usnadnit přijetí uprchlíků z Ukrajiny, shodli se experti na debatě

Sdílet: 04. 03. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu staví českou vládu před nové výzvy. Kromě samotné podpory Ukrajiny a jejího boje proti ruské armádě hledá vláda cesty, jak se připravit na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Rekonstrukce státu spolu se Sítí k ochraně demokracie a dalšími partnery uspořádala expertní debatu, ze které vyplynula řada doporučení vládě ke konkrétním krokům a legislativním změnám.

Foto: ČTK

Vláda od počátku ruské invaze na Ukrajinu zaujímá pevný postoj a všemi dostupnými prostředky podporuje ukrajinskou obranu vůči ruské armádě. Deklaruje také snahu maximálně pomoci příchozím Ukrajincům. Naráží ale přirozeně na omezené možnosti a kapacity na přípravu a zavedení potřebných opatření.

Rekonstrukce státu společně se Sítí k ochraně demokracie v úterý uspořádala expertní setkání, na kterém posbírala podněty od bezpečnostních expertů a zástupců humanitárních neziskových organizací k dalším krokům státu, a to ve dvou hlavních oblastech - bezpečnostní a uprchlické politice.

V této těžké situaci je zásadní, aby se snahy o pomoc nemíjely a aby experti a zástupci občanské společnosti dokázali vládě efektivně pomoci s řešením problémů. Musíme rychle reagovat na informace z terénu, řešit zachycené problémy a také se jim pokusit předcházet. Proto se snažíme směřovat komunikaci s experty a neziskovými organizacemi k návrhům konkrétních řešení a předáváme je politikům k realizaci.
Josef Karlický ředitel Rekonstrukce státu

Vybraná doporučení expertů pro oblast bezpečnostní politiky:

  • Přijetí zákona, který nastaví proces pro rozpoznávání a vypínání dezinformačních serverů.
  • Přijetí takzvaného Magnitského zákona, který zavádí finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv.
  • Zvážit odstřihnout od systému SWIFT i zbylé ruské banky. Prověřit možnosti zmrazení majetků ruských oligarchů v ČR.
  • Srozumitelná komunikace vlády informující občany ČR i Ukrajiny na našem území o průběhu války na Ukrajině, o krocích vlády a možnostech dobrovolného zapojení občanů. Jasná komunikace státu i směrem k médiím tak, aby média mohla přebírat informace z oficiálních státních zdrojů.

Vybraná doporučení expertů pro oblast humanitární politiky:

  • Uplatnění zrychlené procedury na všechny uprchlíky z Ukrajiny včetně lidí bez ukrajinského občanství. Urychlené vyškrtnutí Ukrajiny ze seznamu bezpečných zemí původu.
  • Personální posílení hraničních přechodů na území EU pro urychlení řízení na hranicích. Zřízení bezpečných humanitárních zón OSN na Ukrajině.
  • Snížení dlouhodobých ekonomických dopadů na ohrožené skupiny obyvatel Česka pro posílení společenské soudržnosti.
  • Zrušení povinnosti pracovního povolení od Úřadu práce, a to v režimu nouzového stavu i mimo něj (protože nouzový stav nebude možné udržet dlouhodobě). Zrušením této povinnosti zároveň odpadne povinnost zaplatit 500 Kč.
  • Koordinace a zprostředkování zaměstnání v ukrajinštině a ruštině.
  • Otevřenost kontaktům s ruskou a běloruskou opozicí a občanskou společností - Praha jako centrum politického a kulturního exilu.

Každý v těchto dnech pomáháme Ukrajině, jak můžeme. Pokud zvažujete, jakou formu pomoci zvolit, nabízíme inspiraci:

Děkujeme.

Sdílet: