Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Česku hrozí investiční paralýza. Zastaví se běžící klíčové zakázky?

Česku hrozí investiční paralýza. Zastaví se běžící klíčové zakázky?

Sdílet: 11. 12. 2023

České soudy možná budou moci zastavovat probíhající veřejné zakázky. To znamená například zastavení prací na klíčových (nejen dopravních) stavbách či třeba práce programátorů v rámci digitalizace státní správy. Česku tak reálně hrozí investiční paralýza. Řešením může být reforma ÚOHS, po které voláme již několik let. Nalezne vláda k tomuto kroku odvahu a politickou shodu?

Ilustrační obrázek: Vizualizace vítězného návrhu nové Vltavské filharmonie. Česku hrozí investiční paralýza. Soudní dvůr EU má do konce roku rozhodnout o tom, jestli budou české soudy moci zasahovat i do již běžících veřejných zakázek.

Do konce tohoto roku se dozvíme, zda hrozí České republice investiční paralýza. Ohroženo by bylo dokončení klíčových staveb, IT zakázek i dalších projektů. Důvodem je požadavek, aby soudy mohly zasahovat již do běžících zakázek a zablokovat je.

Problém vychází z kombinace požadavků evropského práva a českého překomplikovaného a nevhodně nastaveného systému přezkumu veřejných zakázek.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Precedens ze Zlína

Krajský soud v Brně se vloni v případě společnosti Cross Zlín otázal Soudního dvora EU na slučitelnost vnitrostátního režimu přezkumu veřejných zakázek s evropským právem. Začátkem letošního září pak generální advokát Soudního dvora EU vydal stanovisko, ve kterém požaduje, aby měly soudy možnost zastavit běžící zakázky, pokud shledají nezákonnost zadávacího řízení. Do konce letošního roku má Soudní dvůr EU rozhodnout. Může potvrdit stanovisko generálního advokáta, nebo rozhodnout odlišně.

Podstata problému spočívá ve stanovisku generálního advokáta. Podle něj soud musí mít možnost účinného soudního přezkumu veřejných zakázek. Právě soudní přezkum je v českém právu v současnosti spíše akademickým cvičením, protože se omezuje na rozhodování o zakázkách do budoucna. Nedopadá prakticky na zkoumanou problematickou zakázku.

Aby byl soudní přezkum skutečně účinný, soud musí mít možnost zakázat plnit z již uzavřené smlouvy. Pokud by soudy možnost zakázat plnění uzavřené smlouvy využívaly, znamenalo by to kromě zdržení některých projektů potenciálně až o několik let také zásadní ohrožení právní jistoty. Stát si totiž nebude moci být jistý, že se může na již běžící zakázky spolehnout a počítat s jejich dokončením.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Reforma antimonopolního úřadu jako řešení

Řešením, které by tuto hrozbu odvrátilo, může být reforma ÚOHS navržená Rekonstrukcí státu a dalšími protikorupčními organizacemi. Vhodněji nastavený a jednodušší systém přezkumu by umožnil rychlá a konečná rozhodnutí ÚOHS za současného dodržení všech požadavků evropského práva. Reforma může navíc přezkum zakázek urychlit a tím naopak uspíšit důležité projekty státu oproti současnému stavu.

Proč je dobré reformovat ÚOHS?

Transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům. Takový by měl být Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Současné nastavení jeho vnitřních procesů naopak nahrává neprůhlednosti, nepředvídatelnosti a nejistotě v otázce jeho rozhodnutí a nakonec i možným tlakům na účelová rozhodnutí.

REFORMA ÚOHS

Navrhovaná reforma ÚOHS počítá s tím, že by o zakázkách rozhodoval kolektivní orgán soudního typu, který by splňoval všechny požadavky evropského práva. Požadavek na účinný (soudní) přezkum, by tak byl naplněn hned na začátku procesu.

Nebylo by tak z pohledu evropského práva nutné, aby měly správní soudy možnost zasáhnout zpětně do veřejné zakázky a zakázat plnění smlouvy. Postačovalo by totiž, aby tuto možnost měl reformovaný ÚOHS, který by rozhodoval prostřednictvím kolektivního orgánu soudního typu.