Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Dopady projektu NEZHASÍNAT!: Napravení ústavních přešlapů i odvrácení rizikových zákonů

Dopady projektu NEZHASÍNAT!: Napravení ústavních přešlapů i odvrácení rizikových zákonů

Sdílet: 15. 05. 2020

Rekonstrukce státu již druhým měsícem dohlíží na kroky vlády v době pandemie a zasílá politikům balíčky doporučení, jak se s krizí popasovat transparentně, v mezích zákonů a bez nežádoucích dopadů na veřejný rozpočet. Podívejte se na nejdůležitější změny, které se nám v rámci projektu NEZHASÍNAT! dosud podařilo prosadit.

Martin Luhan z Rekonstrukce státu hovoří o projektu NEZHASÍNAT! v živém vstupu ČT24.

2.4. Zaslali jsme vládě doporučení expertů na Ústavu k formální stránce rozhodování během nouzového stavu. Tato doporučení se stala předmětem diskuse v Parlamentu a Senát v jejich duchu přijal i zvláštní usneseníVláda následně začala některé své přešlapy napravovat, zejména protiústavní odložení doplňovacích senátních voleb na Teplicku a zákaz zasedání krajských a obecních zastupitelstev.

Experti doporučují, jak může vláda napravit své ústavní přešlapy v nouzovém stavu


4.5. Zastavili jsme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministrovi zdravotnictví zřejmě protiústavním způsobem umožňovala zásadní zásahy do práv občanů.

Vláda nemusí k řešení krize měnit ústavní zákony, ani je obcházet. Existují jednodušší řešení v souladu s ústavou


7.5. Vláda po týdnech apelů Rekonstrukce státu na vytvoření jasného právního rámce pro boj s pandemií schválila dočasný speciální pandemický zákon (sněmovní tisk č. 859), jehož myšlenka odpovídá našim doporučením. Nadále má však významné dílčí nedostatky. Dále vláda oznámila přípravu „krizové legislativy” (novela ústavního zákona o bezpečnosti ČR, krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví), která by zakotvila tzv. „pandemický stav”. Tedy koncept, se kterým přišla ve svých doporučeních právě Rekonstrukce státu.

Vláda dnes schválila návrh speciálního pandemického zákona. Některá rizika však zůstávají


12.5. Nabídli jsme opozici a vládě návrh, jak zajistit parlamentní kontrolu významných celostátních mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ke zmírnění dopadů pandemie, vydávaných na základě dočasného speciálního pandemického zákona. Pozměňovací návrh byl předložen poslancem Markem Výborným (KDU-ČSL). Na obsahu návrhu se také shodly opoziční demokratické strany. Ministerstvo zdravotnictví pak přislíbilo, že náš návrh zapracuje a bude o něm dál jednat s opozicí.


13.5. Zabránili jsme na poslední chvíli zrychlenému projednání novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která by přinesla závažná rizika pro transparentnost nákupů a otevřela by prostor pro korupční praktiky a klientelismus.

Občanský tlak zastavil prokorupční novelu, která by státu umožnila netransparentní nákupy

Tam byl argument ze strany MMR, že to všichni potřebujou kvůli nákupům a já jsem samozřejmě dostal různé připomínky z Rekonstrukce státu a dalších, že to jako není dobře, že to není transparentní, no tak jsem o tom informoval kolegy, ptal jsem se kolegů ve vládě, no a tak jsou tam samozřejmě argumenty nějaké, ale určitě není potřeba to projednávat v legislativní nouzi, tak proto se to projedná separátně a bude k tomu debata ve sněmovně, ale jediný cíl byl to, abysme se připravili na tu druhou vlnu, ale pokud jsou tam nějaké pochybnosti, tak je lepší to vlastně projednávat normálně a nedávat to na tu legislativní nouzi, tak jsme to projednali u nás na klubu.“ Andrej Babiš, 13.5.2020, ČT24 “Zprávy ve 23” (čas 2:55)


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.