Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Dopis vládě: Jak zlepšit pomoc občanům s dopady koronakrize?

Dopis vládě: Jak zlepšit pomoc občanům s dopady koronakrize?

Sdílet: 30. 06. 2020

Rekonstrukce státu sleduje v projektu NEZHASÍNAT! jestli stát pomáhá svým občanům s dopady pandemie koronaviru efektivně a transparentně. Podle našeho počítadla výdajů trpí podpora vypsaná v podpůrných programech v 88 % nedostatky. Vyhodnotili jsme silné i slabé stránky vládní pomoci a zformulovali doporučení, co stát může zlepšit, aby byla pomoc v příštích měsících efektivnější a transparentnější. Konkrétní závěry představíme dnes na tiskové konferenci. Přečtěte si dopis, ve kterém jsme vládu vyzvali ke spolupráci na vylepšování podpůrných programů.

Foto: ČTK

Vážený pane premiére,

Rekonstrukce státu od začátku pandemie COVID-19 v ČR usiluje o identifikaci a řešení systémových nedostatků v legislativě i státní pomoci zasaženým skupinám obyvatel, a zprostředkovaně tak i ekonomice. Naším cílem je, aby státní podpora byla efektivní a dobře cílená a byla minimalizovala rizika propadu ekonomiky i důvěry ve stát a demokracii. Z uvedeného důvodu jsme spustili projekt NEZHASÍNAT!, v rámci něhož také podrobně monitorujeme a hodnotíme některé aspekty vládních podpůrných programů.

V hodnocení programů nijak nezohledňujeme politická rozhodnutí, komu pomoci, jakým způsobem ani v jaké výši. Hodnotíme vždy pouze prvky transparentnosti, korupčních rizik a přívětivosti pro žadatele, a to podle 14 kritérií popsaných v této metodice.

V příloze si dovolujeme zaslat shrnutí dosavadních výsledků formou SWOT analýzy a pro podrobnější hodnocení odkazujeme na naši otevřenou online hodnotící tabulku.

K finálnímu ohodnocení nám stále ještě chybí některé informace od poskytovatelů vládní pomoci - zejm. metodiky vyhodnocování žádostí či metodické pokyny, které jsou důležité především pro ohodnocení kritéria Otevřenost a Předvídatelnost. Budeme velmi rádi za jejich zaslání ke všem podpůrným programům.

Rádi bychom Vám v této věci nabídli spolupráci:

  • Popíšeme silné a slabé stránky programů v sledovaných aspektech, u nichž věcně upozorníme na nedostatky, které snižují efektivitu či účinnost programů, a formulujeme doporučení ke zlepšení. Naším cílem není nekonstruktivně kritizovat provedené kroky, ale pomoci efektivnější pomoci občanům a ekonomice.
  • Zprostředkujeme Vám zásadní podněty od občanů k chybám a nedostatkům vládních programů.

Přikládáme také seznam souhrnných doporučení, která s Vámi rádi prodiskutujeme podrobněji a dodáme i jejich podrobnější přehled:

  • Výrazně snížit administrativní zatížení žadatelů (např. více využívat čestných prohlášení před zpracováním složitých žádostí a dokládáním celé řady podmínek). Tím dojde k zrychlení vyplácení pomoci a posílení důvěry mezi vládou a veřejností.
  • Aktivnější a systematičtější role státní správy (např. rozesílání možnosti pomoci a vhodných programů do datových schránek).
  • Jasné stanovení měřitelných cílů programů a vypracování důvodových zpráv k jednotlivým programům, které povedou k větší důvěře ve vládní opatření, pochopení záměrů a měřitelnosti úspěchů, což opět povede mimo jiné k větší důvěře.
  • Pracovat s ekonomickými a sociologickými daty, která pomohou k efektivnějšímu pokrytí rozsahu finanční pomoci a jednotlivých zasažených skupin obyvatelstva. Tato data zveřejňovat.

K hlubšímu prodiskutování uvedených poznatků velmi oceníme možnost osobní schůzky, na které bychom mohli všechny naše závěry a návrhy představit.

Počítadlo vládních výdajů na pomoc s dopady pandemie najdete tady. Konkrétní návrhy, jak státní pomoc zlepšit, si přečtěte tady


V projektu NEZHASÍNAT! nabízí Rekonstrukce státu politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.