Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti na bezpečnost dlouhodobě doporučovali vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany, kritizují snižování rozpočtu na obranu

Experti na bezpečnost dlouhodobě doporučovali vyřazení Rosatomu z tendru na Dukovany, kritizují snižování rozpočtu na obranu

Experti spatřují zásadní nedostatky v oblasti krizového řízení i strategické komunikace a rozhodnutí vlády byla podle nich často ovlivněna populismem a blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny. Ústředním tématem byla také příprava tendru na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech a možné zapojení společností z Ruska a Číny do něj, které experti dlouhodobě kritizují. K vyřazení Rosatomu z tendru nakonec došlo tento týden v souvislosti s kauzou Vrbětice. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu obrany, bezpečnosti a zahraničních věcí, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

 • Shoda bezpečnostních složek na vyřazení Ruska a Číny z tendru o Dukovany.
 • Zapojení Armády ČR do boje s pandemií a úspěšné velení výcvikové operace v Mali.
 • Dosažení dohody v EU o rozpočtu a podpoře ekonomik postižených koronavirem.

Negativní trendy

 • Pokračování snah prezidenta o diskreditaci Bezpečnostní informační služby.
 • Snahy osob blízkých k prezidentovi zvrátit doporučení bezpečnostních složek vyřadit Rusko a Čínu z tendru na Dukovany.
 • Prohlubující se politizace obranného rozpočtu.
 • Pokračující nehospodárné pořizování vojenské výzbroje.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Vláda by měla respektovat konsensuální doporučení bezpečnostních služeb jako důležitý vstup do rozhodovacího procesu.
 • Stát by měl pravidelně revidovat zranitelnost infrastruktury.
 • Aktivní, koordinovaný a participativní přístup ke zpracování akčního plánu pro Národní strategii pro čelení hybridnímu působení.
 • Prosazení protikorupční legislativy, ke které se vláda zavázala.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:


Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 7 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii.