Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti na justici: Soudy v době pandemie fungovaly dobře, potřebují ale digitalizovat

Experti na justici: Soudy v době pandemie fungovaly dobře, potřebují ale digitalizovat

Navzdory přetrvávající pandemii, která ovlivňovala oblast justice i ve druhé polovině roku, se podařilo zajistit bezpečné podmínky a přizpůsobit činnost soudů tak, aby mohla pokračovat soudní jednání. Problematická je stále nedostatečná úroveň digitalizace v oblasti justice, která způsobuje velké průtahy v soudních řízeních - ministerstvo spravedlnosti selhává v zajišťování fungování soudů v oblasti informatiky a soudních znalců. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu justice, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Novela trestního zákoníku a trestního řádu, která přináší řadu pozitivní trendů, například institut doznání obviněného jako polehčující okolnosti, rozšíření možnosti užití dohody o vině a trestu nebo zvýšení hranic majetkové škody.
  • Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci práva na bezplatnou obhajobu, ve kterém Ústavní soud vyjádřil názor, že právo na obhajobu musí být zajištěno stejně osobám majetným i nemajetným.
  • Adaptace práce soudů a průběhu soudních jednání na probíhající pandemii.

Negativní trendy

  • Odmítání principu teritoriality v rámci novely exekučního řádu.
  • Opakovaná kárná řízení se soudci, která narušují důvěru veřejnosti v justici.
  • Zaostávající digitalizace justice.

Doporučení expertní skupiny pro další období

  • Zákonné zakotvení exekutorské teritoriality v rámci projednávané novely exekučního řádu.
  • Zavedení kariérního řádu Státního zastupitelství, který by stanovil podmínky povyšování státních zástupců.
  • Nutnost zajistit jmenování soudců v roce 2021.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:


Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 7 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii.

Budu na příjmu

Chci být v obraze a dostávat informace o tom, co podstatného se v politice děje a jak politici plní své sliby.

Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.

Pomůžu jako dárce

Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!