Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti na média: Dění v mediálních radách podrývá důvěru v nezávislost médií

Experti na média: Dění v mediálních radách podrývá důvěru v nezávislost médií

Sdílet: 23. 10. 2020

Expertní skupina Sítě k ochraně demokracie, která se věnuje oblasti médií, jako největší problém první poloviny tohoto roku vyhodnotila vývoj v obsazování a jednání mediálních rad, a to hlavně Rady ČT a Rady ČTK. Pandemie koronaviru podle nich způsobila změny mediálního trhu, především pokles prodeje tištěných médií a zvýšení zájmu o online zpravodajství. S covidem podle expertů úzce souvisí i narůstající problém dezinformací

Hana Lipovská a Jana Bobošíková. Foto: ČTK

Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 8 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii. Přečtěte si shrnutí klíčových událostí za první pololetí roku 2020, jak je zaznamenali experti na média.

Pochybnosti o politické nezávislosti členů mediálních rad

Členové Pracovní skupiny jako nejvíce negativní trend v oblasti médií vyhodnotili události v Radě ČTK nebo Radě ČT. Za jeden z problému považují jejich personální složení. Například člen Rady ČTK Pavel Foltán se odmítal dostavit na jednání rady prostřednictvím videokonference a na červencovém jednání se zhruba půl hodiny hádal se všemi přítomnými radními. Do Rady ČT byla zase v květnu zvolena ekonomka Hana Lipovská, která v minulosti veřejně zpochybňovala smysl veřejnoprávních médií.

Poslanci, kteří volí radní do mediálních rad veřejnoprávních institucí, i samotní radní se pravděpodobně dostávají do střetu se zákonem o České televizi a Českém rozhlasu. (...) Do rady jsou totiž opakovaně voleni lidé, kteří nedávno veřejně vyjádřili podporu konkrétní stranám (jako radní ČT Luboš Xaver Veselý vůči Trikolóře) nebo za ně kandidují (radní ČRo Vítězslav Jandák na kandidátce ANO nebo radní ČTK Petr Žantovský za SPD do říjnových senátních voleb).
Tomáš Urban

Podle expertů tento vývoj oslabuje důvěru veřejnosti ve veřejnoprávní média a ohrožuje samotné fungování rad. Pro další období doporučují akcentovat u voleb nových radních především expertízu před osobními hodnotami. Mediální rady by měly být tvořeny odborníky, čehož je možné dosáhnout různými způsoby. Vyzývají k tomu, aby poslanci volili eticky, a navrhují také zapojení Senátu do volby členů rad.

Pandemie se stala tématem dezinformátorů

Přetrvávajícím problémem v českých médiích jsou dezinformace. Na jaře se u nás i ve světě točily hlavně kolem epidemie koronaviru. Zároveň se ale objevily nové nástroje, jak s nimi bojovat. Například Facebook na ověřování pravdivosti zpráv spolupracuje s tiskovou agenturou AFP a zahájil program ověřování zpráv i v České republice. Dle expertů tím tato sociální síť do jisté míry přebírá roli média.

Členové Pracovní skupiny upozorňují, že lze očekávat jen velmi nízkou míru zachycení fake news vzhledem k množství sdíleného obsahu a kapacitám fact-checkingové práce. Zároveň ale role AFP v této spolupráci může být inspirací pro ČTK, která by se mohla aktivně zapojit do vyvracení dezinformací. S cílem vyvracet dezinformace také v únoru letošního roku v Česku vznikl spolek NELEŽ, který zadavatelům reklamy pomáhá neinzerovat na dezinformačních webech. Členové Pracovní skupiny vítají široké zapojení velkých firem i neziskových organizací.

Zásadní proměna mediálního trhu

Covid měl vliv i na chování konzumentů médií, dramaticky klesl prodej tištěných médií a naopak vzrostl zájem o online a televizní zpravodajství. Na českém mediálním trhu navíc proběhly dvě důležité události, spuštění CNN Prima News a prodej společnosti CME skupině PPF Petra Kellnera. Nová zpravodajská stanice se nakonec nesetkala s příliš velkým diváckým zájmem, v létě se jeho sledovanost pohybovala okolo 0,3 %. Významnější událostí je tedy krok skupiny PPF, před kterým experti varovali už v předešlém období:

Vstupem investiční skupiny PPF do TV NOVA získává Petr Kellner další nástroj, jímž může potenciálně prosazovat svoje zájmy – TV Nova je nejsilnější českou televizní stanicí, která přímo soutěží s ČT o pozornost diváků. Obecně se tedy prohlubuje propojenost českých médií s českým byznysem a domácími politickými zájmy a zvyšuje se riziko ovlivňování obsahů médií vlastníky. (ze Zprávy Pracovní skupiny pro média za 2. pololetí 2019)

Celé znění expertní zprávy si můžete přečíst tady:

Doporučení expertů k obsahu volebních programů pro volby do Sněmovny:

  • závazek podpory nezávislosti veřejnoprávních médií
  • slib přijetí kroků ke zlepšení fungování mediálních rad (rozšíření volby radních do obou komor Parlamentu a  závazek dodržovat zákonné požadavky na nezávislost kandidátů)
  • zvyšování výše koncesionářských poplatků (pomoci inflační doložky, která zvýší poplatek o inflaci)
Sdílet: