Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti: Omezování občanských práv v první vlně pandemie bylo bezprecedentní

Experti: Omezování občanských práv v první vlně pandemie bylo bezprecedentní

Sdílet: 19. 10. 2020

Experti Sítě k ochraně demokracie hodnotí, jaká rizika pro politická práva přinesla první polovina letošního roku. Upozorňují především na nebývalé omezování práv během krize. I když razantní postup byl třeba, vláda se při boji s pandemií dopustila řady právních přešlapů, které pramenily zejména z její neprofesionality. Varují také před hrozbami pro svobodu projevu, ochranu soukromí nebo nepříznivými dopady úpravy stavebního práva.

Foto: ČTK

Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 8 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii. Přečtěte si shrnutí klíčových událostí za první pololetí roku 2020, jak je zaznamenali experti na politická práva.

Omezování práv občanů a svobody projevu během pandemie

Hraniční bylo podle expertů už samotné vyhlášení nouzového stavu bez jasných informací, jaká práva chce vláda omezit, stejně tak chyběla odůvodnění u následně přijímaných opatření. Jako závažné hodnotí i překračování kompetencí daných zákonem o ochraně veřejného zdraví Ministerstvu zdravotnictví a hygieně. Přešlapy však pracovní skupina přisuzuje spíše neprofesionalitě než cílené snaze přiškrcovat práva občanů.

Nouzový stav vedl k omezení mnoha občanských a politických práv v bezprecedentním rozsahu a s několika excesy veřejné moci.
Judr. Jan Hořenovský

Experti se shodují, že nejzávažnější z těchto zásahů byl zákaz schůzí zastupitelstev na obcích, omezení shromažďovacího práva (zejména v souvislosti s protivládními demonstracemi) a plošné zákazy vycestovat za hranice.

ČR nezažila po listopadu 89 větší omezení základních práv než od března kvůli koronaviru. Je nanejvýš žádoucí, aby se občanská společnost, a pokud možno i soudy, vyjadřovaly tehdy, když mají za to, že nejsou dodržovány právní procedury a že jsou opatření neadekvátní.
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

Upozorňují také na problematické žádosti Ministerstva vnitra o odstranění videa herce Jaroslava Duška z platforem Youtube a Ulož.to, kvůli údajně nepravdivým informacím o koronaviru. Podle expertů tak došlo k porušení principu právního státu, jelikož úřady nemají pravomoc zasahovat do svobody šíření informací.

Nebezpečná hra s daty

Riziko experti spatřují i v návrhu ředitele Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Duška na propojení informačního systému hygieniků s Národním zdravotním informačním systémem, který obsahuje velké množství citlivých osobních údajů. V praxi by tak vznikla obrovská databáze s detailní dokumentací všech pacientů, která by do budoucna hrozila ztrátou soukromí, zneužitím či výrazným narušením důvěry občanů v poskytování zdravotních služeb.

S oblastí ochrany soukromí souvisí také zavádění chytré karantény. Sledování polohy v aplikaci Mapy.cz experti zhodnotili jako přehnaně invazivní, i přes její některé nedostatky však ocenili aplikaci eRouška. U vzpomínkových map považují za problém nejasnou roli soukromých firem ve vztahu k povinnosti hygieniků zachovávat mlčenlivost.

Rizikové kutilství kolem stavebního práva

Ne všechny zásadní události první poloviny roku se ale týkaly jen pandemie. Odborníci na politická práva varují před vládními úpravami stavebního práva, které mohou oslabit mimo jiné ochranu životního prostředí. Nový stavební zákon tak může vyústit ve velké množství žalob. V této souvislosti připomínají i návrhy na úpravu soudního řádu správního, které by mohly omezit možnost podat kasační stížnost, a v důsledku tak omezit i soudní ochranu občanů.

Kromě ohlédnutí do minulosti experti také načrtávají dlouhodobější trendy. Pozitivně hodnotí vývoj ohledně poskytování informací o platech úředníků. Nejvyšší správní soud se v souvislosti s žádostí o informace o platech vrcholných úředníků Kanceláře prezidenta přiklonil k právu veřejnosti na informace. Jako nebezpečné naopak vnímají šíření dezinformací a zejména jejich dopady, které mohou vést k silné společenské reakci, jež může být v důsledku rizikem např. i pro právo na svobodu projevu. Varují také před sílícím tlakem na veřejnoprávní média a jejich nezávislost.

Celé znění expertní zprávy si můžete přečíst tady:

Doporučení expertů k obsahu volebních programů pro volby do Sněmovny:

  • posilování nezávislosti veřejnoprávních médií
  • digitalizace veřejné správy, se zachováním nedigitálních alternativ
  • změny krizové legislativy směrem k lepší ochraně práv občanů
  • opatření k ochraně svobody projevu na internetu
  • úprava legislativy v souvislosti s využíváním kamer ve veřejném prostoru
Sdílet: