Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti vyzývají poslance, aby schválili návrh pro větší nezávislost médií veřejné služby

Experti vyzývají poslance, aby schválili návrh pro větší nezávislost médií veřejné služby

Sdílet: 31. 10. 2022

Poslanci se budou již brzy zabývat návrhy ministerstva kultury pro větší nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Rekonstrukce státu, Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) ve společném prohlášení vyzývají poslance, aby návrhy co nejdříve projednali a schválili. Mediální experti navíc žádají zákonodárce, aby rozšířili zákony o ČT a ČRo o další pojistky proti jejich případnému politickému ovládnutí. Politici by dále podle odborníků měli již nyní začít řešit financování médií veřejné služby.

Ilustrační foto - budova České televize. Foto ČTK

Mediální experti už dlouho volají po velké novelizaci zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Ministerstvo kultury pod vedením Martina Baxy (ODS) připravilo návrhy, které směřují k větší nezávislosti a funkčnosti Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Největší změnou má být zapojení Senátu do volby mediálních radních. Vládní předloha jde podle mediálních expertů sdružených v projektu nezavisla.media správným směrem, a poslanci by ji měli co nejdříve projednat a schválit.

Ministerstvo kultury počítá s tím, že by Senát jmenoval třetinu členů mediálních rad a dvě třetiny by jmenovali poslanci. Je to významné zlepšení proti současné době, kdy mediální radní volí pouze poslanci, a v samotné radě jde vidět velká nevraživost mezi členy podporovanými vládními stranami a členy podporovanými opozicí.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Velkým přínosem aktuálního znění návrhu je také to, že ruší možnost odvolat mediální radu jako celek.

Zástupci Rekonstrukce státu, Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a CZ IPI dále doporučují poslancům přidat k návrhu ještě další pojistky proti politickému ovládnutí mediálních rad.

Hlavním cílem novelizace je posílení pojistek proti politickému ovládnutí rad, a v neposlední řadě také efektivnější fungování mediálních rad. Proto by bylo by vhodné do návrhů zákonů přidat ještě další ustanovení, které by upřesnilo pravomoce a odpovědnosti všech aktérů, kteří se podílí na vzniku i zániku mediální rady a jejím fungování.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Vládní novela je i v současné podobě významným zlepšením oproti dnešnímu stavu.

Mediální experti se shodují, že:

  • Je třeba stanovit kritéria pro výběr kandidátů a výkon funkce člena rady, aby nedocházelo ke přím a pochybnostem.
  • Organizace občanské společnosti, které nominují kandidáty na členy Rady, by měly mít možnost navrhnout odvolání člena Rady.
  • Zákon by měl umožnit soudní přezkum procesu volby a odvolání členů rad a přezkum rozhodnutí rad.
  • Je vhodné změnit navrhovaná kvora pro volbu a odvolání generálního ředitele ČT
    (Návrh ministerstva kultury počítá s prostou většinou hlasů členů rad, experti doporučují ponechat kvalifikovanou většinu.)

Poslanci by mohli tato doporučení promítnout do pozměňovacích návrhů, a přispět k větší nezávislosti, funkčnosti a akceschopnosti mediálních rad.

Financování médií veřejné služby

Dalším akutním tématem je financování veřejnoprávních médií. Česká televize nedávno ohlásila první větší škrty v programu kvůli nedostatku financí. Koncesionářské poplatky, které tvoří drtivou většinu příjmů ČT, se nezvyšovaly od roku 2008. Tehdy se pravidelný měsíční poplatek České televizi zvedl ze 120 Kč na 135 Kč. Měsíční poplatek Českému rozhlasu se nezvýšil dokonce od roku 2005, kdy poprvé činil 45 Kč. Kvůli inflaci však reálná hodnota těchto peněz výrazně klesla.

Zvyšování koncesionářských poplatků je politicky nepopulární téma, avšak je třeba začít hledat řešení, jak zajistit nezávislé financování médií veřejné služby, tedy financování mimo státní rozpočet. Řešení je přitom možné zahrnout již do aktuální novely zákona.

Rekonstrukce státu současně dlouhodobě podporuje rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na veřejnoprávní média.

Sdílet: