Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hlídáme kroky vlády v době pandemie. Rekonstrukce státu chce přispět ke kvalitě vládních opatření

Hlídáme kroky vlády v době pandemie. Rekonstrukce státu chce přispět ke kvalitě vládních opatření

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru se Rekonstrukce státu věnuje důslednému monitoringu a vyhodnocování aktuálních kroků vlády. Platforma tak chce přispět ke zkvalitnění rozhodovacích procesů a zamezit nejasnostem při přijímání vládních opatření. Ke spolupráci na posuzování kroků vlády a formulaci doporučení jsme oslovili nezávislé členy Fóra expertů a další odborníky.

Ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš. Foto: ČTK

Vláda nyní nemá jednoduchou úlohu. Pandemie koronaviru ji staví před řadu závažných a neodkladných otázek, na které musí bezprostředně reagovat. Přijímaná krizová opatření musí být účinná a komplexní, současně ale také jasně odůvodněná a v souladu s příslušnými zákony. Chceme proto v této náročné době politikům ve zvládání krize napomoci.

Politikům poskytneme expertní doporučení

Rekonstrukce státu pečlivě sleduje kroky vlády a je připravena poskytnout obecná doporučení k tomu, jak přijímat potřebná opatření související s nouzovým stavem, stejně jako konkrétní doporučení k řešení již existujících problémů. Ke spolupráci na posuzování kroků vlády oslovila naše platforma především odborníky Fóra expertů, kteří se dlouhodobě podílejí na průběžném monitorování hrozeb a významných událostí pro fungování demokracie. Doporučení k řešení aktuálních otázek spojených s pandemií chceme zprostředkovat vládě i opozici ke zvážení.

„Je samozřejmě pochopitelné, že je třeba v těchto dnech a týdnech jednat často rychle a flexibilně a Rekonstrukce státu chápe komplexnost řešení nejrůznějších současných problémů. Situace nás ale nutí k zamyšlení, jak konstruktivně přispět ke kvalitě rozhodovacích procesů. Zvlášť v době mimořádné, kdy dochází k nestandardním, byť možná nutným, zásahům do práv občanů, je totiž důvěra v tyto procesy více než potřebná. Chceme proto oslovit naše pracovní skupiny Fóra expertů a formulovat jasná doporučení pro vládu“, vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy aktivity Rekonstrukce státu její právník Lukáš Kraus.

Monitorujeme zákonnost vládních opatření a ochranu soukromí

Opatření související s dopady pandemie průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme. „Mezi témata, která sledujeme, patří například nejasná právní forma vládního rozhodování a zachování principu právní jistoty. Zabýváme se ale i tím, že usnesení vlády nejsou odůvodněna, odložením senátních voleb bez zákonného podkladu anebo ochranou soukromí u opatření souvisejících s tzv. chytrou karanténou,” upřesňuje Lukáš Kraus.

Takzvaná chytrá karanténa umožní státu efektivnější trasování pohybu nakažených koronavirem. Systém má za pomocí dat mobilních operátorů urychlit identifikaci potenciálních nakažených, jejich izolaci a testování. O právním základu opatření a ochraně dat občanů hovořil garant Rekonstrukce státu Oldřich Kužílek v rozhovoru pro Českou televizi.

Věnujeme se také problematice stavu legislativní nouze, ve kterém již Parlament na návrh vlády projednal balíček zákonů, které by měly zmírnit dopady opatření proti šíření koronaviru. Stav legislativní nouze umožňuje oběma komorám projednat zákony v zkráceném jednání. I přes rychlost projednání platí, že by zákonodárci měli mít dostatečný prostor pro seznámení se s návrhy a diskusi o nich, jelikož se často jedná o opatření s dalekosáhlými dopady na životy obyvatel ČR. Sněmovně nadále zůstává kontrolní funkce vůči vládě.

Hlídáme transparentní přijímání zákonů

Nezapomínáme ani na zákony, které s pandemií nemají přímou souvislost, ale vláda je v době krize řeší. V minulých týdnech jsme upozornili i na to, že vláda dodatečně přidala na program jednání problematický návrh zákona o evidenci skutečných vlastníků. Bod vláda z programu nakonec stáhla. Zprostředkovali jsme rovněž názory expertů na novelu zákona o Vojenském zpravodajství, kterou vláda schválila minulý týden. Návrh zpravodajské službě svěřuje obranu před kybernetickými útoky a zpravomocňuje ji monitorovat provoz na veřejných komunikačních sítích. Experti se na možných rizicích vyplývajících z novely neshodují.