Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Koordinátoři naší iniciativy Síť k ochraně demokracie konzultovali výroční zprávu EU o stavu právního státu, přečti si ji

  Sdílet: 30. 08. 2022

  13. července 2022 Evropská komise zveřejnila třetí výroční zprávu o právním státu. Zpráva přichází v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, která zdůraznila význam prosazování demokratických hodnot, lidských práv a právního státu. Letošní zpráva navíc poprvé obsahuje konkrétní doporučení pro členské státy. Součástí tvorby reportu byl rozsáhlý konzultační proces, v rámci kterého se koordinátoři Sítě k ochraně demokracie sešli se zástupci Komise a poskytli své expertní podněty. Tyto podněty Komise zohlednila a v reportu využila na více místech. Kromě samotné Sítě se schůzek s Komisí účastnili též členské organizace Sítě, Rekonstrukce státu, Frank Bold a Amnesty International.

  Foto: ČTK

  Přečtěte si v přiloženém dokumentu shrnutí zásadních poznatků představených v Kapitole o ČR. Toto shrnutí jsme doplnili o informace související s činností Sítě k ochraně demokracie a Rekonstrukce státu. Témata, kterými se organizace dlouhodobě zabývají jsou zvýrazněná. Ke každé kapitole Zprávy jsme též doplnili vlastní hodnocení vyplývající z podnětů expertů Sítě a advokačních zkušeností Rekonstrukce státu.

  Zahrnuje přehled trendů v EU jako celku a obsahuje 27 kapitol týkajících se jednotlivých zemí, které se zabývají vývojem v každém členském státě od července 2021. Letošní zpráva poprvé obsahuje konkrétní doporučení určená jednotlivým členským státům. Doporučení by měla členské státy podnítit k pokroku v probíhajících nebo plánovaných reformách a pomoci jim určit, kde je zapotřebí zlepšení.

  Zpráva zkoumá vývoj ve čtyřech klíčových oblastech právního státu: soudní systémy, protikorupční rámec, pluralita a svoboda sdělovacích prostředků a další institucionální otázky související se systémem brzd a protivah. Zpráva ukazuje, že v mnoha členských státech i nadále probíhají reformy právního státu s cílem řešit problémy zjištěné v předchozích dvou vydáních. Zároveň v některých členských státech přetrvávají systémové problémy.

  Sdílet: