Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Koronapomoc je plná chyb. Vláda opravila jen minimum nedostatků

Koronapomoc je plná chyb. Vláda opravila jen minimum nedostatků

Sdílet: 29. 07. 2020

Vládní podpůrné programy nadále trpí systémovými problémy. V projektu NEZHASÍNAT! jsme analyzovali na 22 podpůrných programů a zjistili, že jen 4 z nich fungují bez větších problémů. Vládu jsme na nedostatky upozornili a zaslali návrhy, jak chyby v programech opravit. Ani po měsíci však nepozorujeme výraznější zlepšení. Vláda některé dílčí chyby opravila, většina závažných problémů ale přetrvává. Některé skupiny obyvatel zasažené vládními opatřením na pomoc stále nedosáhnou.

Foto: ČTK

Podle našeho počítadla vládní koronapomoci je aktuálně na 84 % podpory (719 mld.) vypsáno v programech se závažnými nedostatky. Bez výraznějších chyb je přitom jen 12,5 % z vyplácených peněz. Velkým problémem napříč programy je nekoncepční nastavení cílů programů, absence měření toho, jestli programy skutečně pomáhají těm, na něž cílí, a poměrně velká administrativní náročnost pro žadatele.


Naše unikátní hodnocení jsme vládě zaslali na konci června společně s konkrétními doporučeními, jak chyby opravit. Klíčem k efektivnější a transparentnější pomoci je zejména větší srozumitelnost žádostí, výrazně menší administrativní zátěž, digitalizace, jasné a měřitelné cíle programů nebo její rychlejší vyplácení. Většina problémů v programech ale zůstává bez nápravy.

Na koho stát zapomněl? A na koho už si vzpomněl?

Závažným problémem programů také bylo, že některé skupin obyvatel na pomoc nedosáhly vůbec – do vládních škatulek se zkrátka nevešly. Jednalo se zejména o zaměstnance na překážkách, kteří zároveň na vedlejší činnost podnikají, o nové a malé společnosti, kde fungují zaměstnanci a společníci (3 a více společníků) na DPP či na podíl ze zisku a neziskové organizace, které pobírají dotace a granty z veřejných peněz. Pomoc se nedostala také lidem zaměstnaným na HPP, kteří současně provozují vedlejší samostatně výdělečnou činnost – programy totiž neberou v potaz, že vedlejší činnost může tvořit většinu příjmů. Nárok na podporu neměli ani dohodáři (DPP, DPČ).

Situace se však příliš nezlepšila. Z pěti výše popsaných skupin dosáhnou nově na vládní pomoc pouze dohodáři na DPP a DPČ. I tady je ale háček. Na náhrady dosáhnou pouze dohodáři, kteří si platí pojištění. To v praxi znamená, že například maminky na mateřské, které si přivydělávají a mají tak malý příjem, že neplatí ze mzdy pojištění, ostrouhají. Nenapravily to ani úpravy schválené Sněmovnou a Senátem.

Nové programy a drobná vylepšení

V hodnocení jsme upozorňovali také na komplikovanou administrativu. Vyplnit formulář správně a zažádat si o podporu byl v řadě programů proces spíše pro otrlé. V tomto ohledu jsme ale zaznamenali jen drobná vylepšení. V nových programech jako je COVID – Nájemné se například nyní objevuje, že lze špatně podanou žádost dvakrát opravit. Předtím to byla spíše hra o čas - opravy se buď stihly, nebo ne, a záviselo to často na tom, zda úřad s žadatelem komunikoval. Na složitost žádosti v programu Antivirus ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo pomocí instruktážních videí pro zaměstnavatele.

Nápravě může pomoci Parlament

Kromě vlády o nápravě průběžně jednáme také s poslanci a senátory. V červenci se poprvé sešla speciální sněmovní komise, která se bude hodnocením jednotlivých podpůrných programů zabývat. Obecné závěry komise se shodují s naším hodnocením – problematická je zejména administrativní náročnost žádostí, pomalé vyplácení pomoci nebo vyloučení některých zasažených skupin. Poslancům poskytujeme naše podklady a na zlepšení nastavení programů s nimi budeme dále spolupracovat.


V projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Počítadlo vládní pomoci ekonomice zasažené koronakrizí najdete na www.nezhasinat.cz.