Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NEZHASÍNAT!: 5 kroků, jak připravit zákony i ekonomiku na boj s pandemií

NEZHASÍNAT!: 5 kroků, jak připravit zákony i ekonomiku na boj s pandemií

Sdílet: 15. 10. 2020

Rekonstrukce státu na jaře navrhla vládě sadu doporučení, jak zvládat pandemii koronaviru efektivně a v mezích zákonů. Aktuální situace je znovu vážná, a proto přinášíme pět kroků, které vládě dávají do rukou lepší nástroje pro zvládání epidemie. Vláda nesmí opakovat přešlapy z jara. Ve hře je důvěra občanů ve schopnost vlády zvládat krizi, s čímž úzce souvisí ochota respektovat zaváděná opatření.

Foto: ČTK

Experti Rekonstrukce státu na jaře v projektu NEZHASÍNAT! upozornili vládu, že boj s pandemií není blesková válka, ale běh na dlouhou trať. Navrhli proto systémové změny, které se týkají nejen možností vlády zasahovat do práv a svobod občanů, ale také férového a transparentního restartu ekonomiky.


Češi se podle průzkumů po první vlně pandemie obávali hlavně ekonomických dopadů koronavirové krize, nikoliv těch zdravotních. Je zřejmé, že tyto obavy se mohou během druhé vlny pandemie stupňovat. Všechny kroky vlády by ale měly směřovat k posílení důvěry občanů a efektivní podpoře ekonomiky. Co je potřeba?

1. Připravit vhodný právní rámec pro dlouhodobé zvládání pandemie

Nouzový stav byl vytvořen na míru povodním a jiným přírodním katastrofám. Dává vládě do rukou poměrně rozsáhlé možnosti, jak omezovat práva a svobody občanů, která však nejsou vhodná pro dlouhodobé použití. Pro zvládání virové epidemie je potřeba mít v rukou citlivější právní nástroj.

Vhodným právním rámcem pro důvěryhodné zvládání epidemie může být dočasný speciální pandemický zákon. Umožňuje menší zásahy do práv a svobod občanů. Vláda v něm schvaluje jednotlivá opatření nutná pro boj s pandemií, současně by však Sněmovna mohla rušit opatření, která by posoudila jako nepotřebná anebo excesivní. Návrh speciálního pandemického zákona schválila vláda už 7. května, ovšem doteď leží neprojednán ve Sněmovně.

Další variantou je komplexní změna krizové legislativy. Vláda připravuje změnu ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona. Tato reforma by měla přinést jednoznačný ústavní rámec pro boj s pandemií, dostatečnou kontrolu kroků vlády a krajů během pandemického stavu, náhradu škody způsobenou vládními opatřeními a dostatečný standard informovanosti občanů.

2. Zajistit flexibilní nákupy zdravotních pomůcek bez korupčních rizik

Pandemie politikům ukázala, že lze jen těžko předvídat, jestli bude potřeba koupit tisíc, sto tisíc anebo rovnou milion ochranných a zdravotnických pomůcek Rekonstrukce státu proto navrhla balíček změn zákona o zadávání veřejných zakázek, který by zjednodušil centrální zadávání i následnou distribuci místům, kde jsou pomůcky potřeba. Zákon by však stále vyžadoval od dodavatelů minimální kritéria transparentnosti (zachovává prověřování dodavatelů).

Navrhovaný balíček změn již v půlce července předložily opoziční strany, od té doby čeká ve Sněmovně před prvním čtením.

3. Zrychlit finanční podporu lidem zasaženým částečným uzavíráním ekonomiky

Opět jsme v situaci, kdy vláda nařizuje plošné uzavření části provozoven (restaurace, bary, kluby). Omezení počtu shromážděných osob se dotknou také kultury, sportu a mnoha dalších oblastí. Na místě je proto adekvátní podpora lidí pracujících a podnikajících v těchto oblastech.

Experti Rekonstrukce státu od jara monitorovali vládní programy směřující peněžní podporu k lidem zasaženým koronakrizí. Programy často nebyly koncepčně připraveny, a vzhledem k velké byrokracii bylo doposud vyplácení peněz pomalé a pro řadu lidí a společností nedostupné. To vše je třeba změnit a zlepšit.

Programy je třeba lépe cílit na zasažené skupiny lidí a přehledně o jejich vypsání informovat občany. Podmínky programu musí být srozumitelné i právním laikům. Stát by měl po žadatelích chtít jen minimum informací, pokud si další může dohledat ve svých databázích a rejstřících. Pro získání podpory by žadatelům v programech, kde se vyplácí nižší částky (v řádu desítek tisíc korun jednomu žadateli) mělo stačit čestné prohlášení, což výrazně urychlí vyplácení pomoci, ověřovat nárok na podporu je možné i zpětně. Více zde.

4. Zajistit náhradu škody pro všechny, na které plošná podpora zapomněla

Vyhodnocení plošných programů na podporu ekonomiky odhalilo hned pět skupin lidí, kteří neměli nárok na žádnou podporu, protože se nevešli do škatulek plošných programů, jakkoliv jim bylo znemožněno pracovat.

Stát by měl zajistit alespoň částečné odškodnění všech občanů prokazatelně poškozených opatřeními vlády tak, aby se nemuseli obracet na soudy. Měl by vzniknout mechanismus, podle kterého se bude vyplácet náhrada škody tak, aby byla uhrazena poměrná část fixních nákladů a poměrná část ušlého zisku (ponížená o případné již obdržené náhrady).

5. Investovat do regionů, kde se peníze nejvíce zhodnotí

Ideální cestou, jak v době koronavirové pandemie efektivně podpořit ekonomiku, je nechat peníze obcím a krajům, které je tak budou moci použít na místní investice. Podle studie ekonoma Jiřího Skuhrovce necelou polovinu veřejných zakázek v ČR dostanou místní firmy. Významně se tak podílí na chodu ekonomiky, jejich omezení by naopak vedlo ke zhoršení situace.

Obce zpravidla nejlépe vědí, kam by peníze měly mířit. Veřejné zakázky podporují místní ekonomiku, velkou část z nich získávají místní podnikatelé, a pomáhají tak udržet zaměstnanost a kupní sílu v regionu. Úkolem vlády je tak zejména ponechat obcím a krajům dostatek peněz na investice v rozpočtovém určení daní, jakkoliv vláda potřebuje část peněz právě pro plošné programy podpory ekonomiky. Před zásadním omezením financování a investic na obcích varovali také experti Sítě k ochraně demokracie


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Počítadlo vládní pomoci ekonomice zasažené koronakrizí najdete na www.nezhasinat.cz.