Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NEZHASÍNAT! Když si vláda neví rady, zvládneme to sami

NEZHASÍNAT! Když si vláda neví rady, zvládneme to sami

Sdílet: 28. 05. 2020

Vláda selhává v řešení důsledků pandemie v řadě legislativních otázek, ačkoliv obdržela z mnoha stran konkrétní rady, jak postupovat. Ve hře jsou přitom nejen obrovské peníze z veřejných zdrojů, ale také záchrana naší ekonomiky i transparentního fungování státu do budoucna. Vyzýváme proto organizace zastupující poškozené subjekty, neziskový sektor, opoziční politiky, experty i aktivní občany, abychom společně ve Sněmovně prosadili jasná pravidla pro řešení důsledků pandemie.

Foto: ČTK

Rekonstrukce státu v rámci projektu NEZHASÍNAT! zasílá členům vlády již více než měsíc balíčky doporučení, jak řešit pandemii s respektem k právnímu státu a transparentně, ta ale v těchto otázkách tápe a nabízí nedotažená a riziková řešení.  Vláda se dopustila několika ústavních přešlapů a zjevně neřešila, co bude dál. Nedokázala včas připravit jasný právní rámec pro boj s pandemií, zajistit transparentní způsob pro rychlé nákupy ochranných pomůcek a odpovědnosti za vzniklé škody se vyhýbá. 

Hrozí stupňující se právní a ústavní spory a důvěra občanů v právní stát a instituce tak může zásadně utrpět. Postup vlády během pandemie dnes projednává také Sněmovna. Vyzýváme proto občanskou společnost i opoziční politiky, abychom se o prosazení jasných pravidel zasadili společně.

Zvládneme to sami!

Pokud nastane další vlna pandemie, vláda narazí na stejný problém, se kterým se potýká i teď. „Vláda stále nemá legislativu, která by zajistila efektivní a právně nesporný rámec pro boj s epidemií bez rizik nadměrných zásahů do práv a svobod občanů. Chybí i jasná pravidla, jak stát zajistí odškodnění lidí přímo poškozených opatřeními vlády. Premiérovi i ministrům jsme opakovaně doporučovali, jak na to - ale zatím bez uspokojivého výsledku. Oslovili jsme proto odborníky, zainteresované organizace i zástupce opozice s cílem zformulovat řešení na základě široké debaty a nehledě na aktivitu vlády,” vysvětluje vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Prvním krokem bude prosadit 3 klíčové zákony:

1. PANDEMICKÝ ZÁKON S KONTROLOU SNĚMOVNY
Pandemie nesmí přinést krizi právního státu a dát vládě bianko šek na řízení našich životů. Zajistěme jasné limity pravomocí vlády a minimalizujme omezení práv a svobod jen na ta opravdu nezbytná.

Prosaďme zákon, který:

 • upraví speciální právní režim na míru řešení pandemie
 • umožní vládě jen nezbytné zásahy do práv a svobod občanů
 • zajistí silnou kontrolu všech opatření vlády Poslaneckou sněmovnou

2. ZMĚNY ZÁKONŮ, KTERÉ UMOŽNÍ CENTRÁLNÍ NÁKUPY BEZ KORUPČNÍCH RIZIK

S koncem nouzového stavu se uzavřela mimořádná kapitola, kdy se téměř 8 miliard Kč vyplatilo bez soutěže a kontrolovatelných pravidel. A to se nesmí opakovat! Základní standardy transparentnosti musí politici zachovat, i když potřebují nakupovat rychle. Proto přinášíme balíček změn pro flexibilní nákupy, na které jde vidět.

Upravme proto zákony tak, že:

 • zjednoduší centrální nákupy a odstraní jim zbytečné překážky
 • umožní nakupovat a distribuovat materiál skrze Státní správu hmotných rezerv i mimo režim nouzového stavu
 • zajistí dostatečnou transparentnost rychlého nakupování a nebudou otevírat prostor pro korupci

3. SPECIÁLNÍ ZÁKON K NÁHRADĚ ŠKODY
Stát by se měl vzniklým škodám postavit čelem. Měl by zajistit alespoň částečné odškodnění všech občanů prokazatelně poškozených přímo opatřeními vlády tak, aby se nemuseli obracet na soudy. Do restartu ekonomiky potečou částky v řádu bilionů. Jejich rozdělování musí být efektivní a transparentní a nemělo by na nikoho zapomenout. Nechceme další devadesátky, kdy se zhasnulo ve jménu ekonomiky a část peněz zmizela kdovíkde.

Zákon by měl proto obsahovat zejména:

 • odpovědnost státu za veškerá krizová opatření nezávisle na jejich právní formě
 • zřízení mechanismu, podle kterého se bude určovat a vyplácet náhrada škody, tak aby byla uhrazena poměrná část fixních nákladů a poměrná část ušlého zisku
 • jednoduchý způsob prokazování škod se započtením již obdržených náhrad

S návrhy nyní oslovujeme ke spolupráci odborníky, neziskové organizace, komory, svazy i všechny aktivní občany, aby na efektivním řešení panovala široká shoda. Společně s občany se vynasnažíme přesvědčit politiky, aby zákony v Parlamentu podpořili a co nejrychleji schválili. Občanské aktivity už mnohokrát posunuly věci k lepšímu a lze to dokázat i teď.

Jak se zapojit?

1. Jako aktivní občan

Napište politikům opozičních stran, aby 3 klíčové zákony začali intenzivně řešit. Ptejte se na jejich názor. Nejjednodušeji jim můžete napsat přes naši aplikaci Reflektor

2. Jako organizace 

Informujte přes vaše kanály o potřebných zákonech další občany. Připomínkujte naše návrhy a pomozte nám za zákony lobbovat i ve Sněmovně.

3. Jako expert

Na návrzích zákonů musí být co nejširší expertní shoda. Připomínkujte naše návrhy, konzultujte s námi vaše podněty a podělte se s námi o zkušenosti z Vašeho oboru.


  V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení Rekonstrukce státu zaslaná vládě najdete zde.